župnijski glas

strani 95 od 96

DEC
8
2007
253. Zahvala

Vsem, ki ste v ?asu misijona ponudili pomo? pri gospodinjstvu, se lepo zahvalim. Ker nas je bilo vsak dan ve? kot deset za mizo, smo se dekanijski duhovnik odlo?ili kar za abonma v gostilni, zato so misijonarji samo zajtrkovali v župniš?u. Hvala tudi vsem tistim, ki ste poslali kaj za v kuhinjo.
DEC
8
2007
253. Šale - zakonske in družinske

.. več
OCT
27
2007
252. Kaj ima v teh dneh prednost?

V ?asu trgatve je vse podrejeno trgatvi. Ko nastopi za?etek šole, se vrti samo okrog šole. Upam, da razumete, da mora v ?asu misijona nujno imeti prednost prizadevanje z napredek v duhovnem življenju. Pa nikar ne mislite, da morate biti zato no? in dan na kolenih ali v cerkvi. Ne! Bodite pa velikodušni, ko gre za ?as, ki ga namenite Bogu. To se vam bo bogato obrestovalo. Nujno si vzemite ?as zase. Vrnite se k izviru svoje sre?e. Preverite, ali ste ostali zvesti na?elom, po katerih ste nameravali uravnavati svoje življenje... več
OCT
27
2007
252. Urnik svetih maš

Dekanijski misijon bo trajal štiri tedne. V tem ?asu je vse podrejeno temu dogodku. Župnije so razdeljene v štiri skupine, duhovniki pa smo se dogovorili, da si bomo pomagali po klju?u 1:3, 2:4. To pomeni, da duhovniki tistih župnij, ki bodo imeli misijon tretji teden, prej pomagamo na tistih župnijah, ki imajo misijon prvi teden in obratno. Zato bo v ?asu dekanijskega misijona vsaj dva tedna (takrat, ko bo misijon doma, in v tednu, ko župnik pomaga na drugi župniji) urnik svetih maš mo?no spremenjen... več
OCT
27
2007
252. Boži?na spoved

Zaradi misijona letos neposredno pred boži?em izjemoma NE BO SPOVEDOVANJA, zato ne prezrite številnih možnosti za sveto spoved, ki so navedene v sporedu. V razpisanih terminih imate tudi priložnost za daljši pogovor s spovednikom.
OCT
27
2007
252. Bolnike in ostarele

bo misijonar obiskal na domu na prvi petek, 7. decembra, ob obi?ajnih urah. Povabite ga še k takim, ki za prve petke redno ne prejemajo zakramentov na domu, ob tej priložnosti pa bi bili duhovnikovega obiska veseli. Naj vam ne bo nerodno, vprašajte in ponudite ostarelim možnost, da jim v starosti in bolezni lajša tegobe nebeški Zdravnik.
OCT
27
2007
252. Za starše verou?encev

pripravljamo dve zanimivi sre?anji. V ponedeljek, 3.12., bo med nami dolgoletna urednica Mavrice gospa Mira Dobravec (1. – 5. razred), v sredo, 5.12., pa družinski terapevt gospod Marjan Žvegli? (6. – 9. razred). Po krajšem predavanju bosta gosta odgovarjala na vaša vprašanja. V nedeljo, 9. 12. pa bo za starše prvoobhajancev (po maši ob 10. uri) in birmancev (po maši ob 8. uri) krajši sestanek, ki ga bo imel doma?i župnik. Ne prezrite teh obveznosti in si zato, prosim, pravo?asno rezervirajte ?as, da bosta na teh sre?anjih lahko navzo?a oba, o?e in mama... več
OCT
27
2007
252. Seja ŽPS

Župnijski pastoralni svet bo imel svojo REDNO SEJO v nedeljo, 2. decembra, po jutranji maši v u?ilnici nad zakristijo. Pregledali bomo napovedni koledar in na?rtovali pastoralno dogajanje v letu 2008. ?lani lepo vabljeni!

Namesto obi?ajnega DEKANIJSKEGA SRE?ANJA ŽPS bo letos v ?asu misijona sre?anje za župnijske sodelavce za tiste tri župnije, ki imajo hkrati misijon. Mi gremo na Trebelno, in sicer v soboto, 8. decembra, kjer se bo program za?el ob 14. uri.
OCT
27
2007
252. Skupina »Srce«

Razvezani se lahko pridružite skupini »SRCE ( to je Skupnost Razvezanih v Cerkvi), ki deluje že vrsto let, za podro?je naše škofije pa bo zaživela prav letos. Svoje prvo sre?anje bo skupina »SRCE« imela v petek, 23. 11. 2007, ob 19. uri v verou?ni u?ilnici na Oto?cu.
OCT
27
2007
252. Družinsko ognjiš?e - Verna in neveren...

Dva, ki hodita skupaj, se za?neta o vsem veliko pogovarjati. In nekega dne ugotovita, da se v eni stvari zelo razlikujeta. Oba sta namre? upala, da bosta našla ?loveka, s katerim si bosta lahko delila tudi najgloblje misli in vzgibe srca in ravno v tem se veren(a) in neveren(a) bistveno razlikujeta. Na za?etku naj takoj povem, da vprašanje veren ali neveren nikakor ni obrobno. Pri odnosu, ki naj bi bogatil življenje v dvoje, gre za sorodnost in dopolnjevanje, ne pa za nasprotje ali celo izklju?evanje... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>