župnijski glas

strani 94 od 96

DEC
24
2007
254. Blagoslov soli

Na štefanovo Cerkev blagoslavlja sol, ki jo potem zmešate z jedilno soljo ali daste med hrano živalim. Po starodavnem izro?ilu je bilo to sol treba ?imprej potresti tudi po polju in vinogradih. Tudi to je eden izmed na?inov, kako veren ?lovek prosi za blagoslov svojega dela.
DEC
24
2007
254. Otroci za otroke

Na praznik Gospodovega razglašenja naj k deseti sveti maši otroci prinesejo tisto, kar so kot sad adventnih premagovanj in prizadevanj namenili la?nim v misijonih. V ?asu devetdnevnice smo poslušali, kako živijo otroci v Angoli, kako se oni pripravljajo na boži?. To je gotovo lepa spodbuda za dobrodelnost. Oziroma kot pravi vodilna misel misijonskega središ?a: »Zvezde prižigam – upanje vlivam. Zvezda biti jaz želim, da drugim temo razsvetlim.«
DEC
24
2007
254. Lanski novokrš?enci

Na praznik Jezusovega krsta k deseti sveti maši še posebej lepo vabimo lanske novokrš?ence in njihove doma?e. Pri bogoslužju, ki naj se ga po možnosti udeležijo tudi botri, bomo obnovili obljube svetega krsta in pogledali, koliko so otroci že zrasli »v modrosti in milosti pri Bogu in ljudeh«, kakor je re?eno v Svetem pismu. Tudi na ta na?in župnijsko ob?estvo izpolnjuje obljubo, dano pri krstu, da bo svoje ?lane spremljalo in zanje molilo.
DEC
24
2007
254. Soseska Sv. Križa

ima novo programsko uro za elektri?no zvonjenje. Svoj dar so v ta namen oddali: Vilma Abina, Aleš Zorc, Tone Tomažin, Anka Korošec, Aleš Pucelj, Franc Slak, Roza Breznikar, Jože Kova?i? (Log), An?i Jerman, Ivanka Bovhan, Zdenka Hlebec, Beti Gorjup, Mimi Ziherl, Stanko Ajdišek (Ostrožnik), Darinka Jerman, Rezi Jerman, Marija ?epin, Joži Mercina, Peter Gorišek, Zdravko Marn (Gorenja vas), Anica Nagelj, Zvonka Pikelj, Milena Novak, Anton Bevc, Rotije Peterle, Luki?evi (Beli Gri?), Marija Berce, Joži Zupan?i?, Pepca Zupet, Jože Zupet, Marjan Kostrevc, Janez Ho?evar, Mimi Orešnik, Stane Rajer, Anton Popit, Silvo Savšek, Sandi Žnidarši?, Janez Strajner, Mimi Zupet, Boris Žnidarši?, Vera ?ož, Jelka Berce, Breda Juvan?i?, Tatjana Pavlin, Rozi Gregor?i?, Vid Zupan?i?, Ton?ka Punger?ar, Tatjana Krmc, Irena Ho?evar (Slepšek), skupaj 790 EUR, kar pomeni, da je ura pla?ana (800 EUR)... več
DEC
8
2007
253. Tvoja beseda

Koliko let je na moji polici ležala tvoja Beseda, Gospod! Koliko let sem jo gledala le od zunaj. Pa sem molila in se pritoževala, da mi ne odgovoriš. Spraševala sem se, zakaj tako vztrajno mol?iš. Dvomila sem že, da me sploh poslušaš. Bala sem se, da govorim v prazno. Ti pa si mi znova in znova pošiljal preizkušnjo za preizkušnjo. Ko je bila bole?ina prehuda, sem kon?no segla na tisto polico. Od tedaj ni? ve? ne dvomim, ?e me poslušaš, ker mi dan za dnem odgovarjaš na mojo molitev... več
DEC
8
2007
253. Ali me imaš rad?

Ali me imaš rad? Res ustrezno vprašanje! Ta pravo. Karitativno. Krš?ansko. Nekdo je menda odgovoril: Zakaj naj bi te imel rad? Pesnik pravi: Nekoga moraš imeti rad. Teden Karitas nas vabi: Imej me rad! V nabiralnik sredi cerkve lahko oddaste svoj dar za Karitas, v košaro pa živila z daljšim rokom trajanja (moka, sladkor, testenine, konzerve, ipd), ?istila in otroška ter fantovska obla?ila. Svoje adventne darove bomo namre? letos namenili fantom iz skupnosti Cenacolo in mamici, ki za svojega komaj rojenega otroka nima ni?esar... več
DEC
8
2007
253. Marijo nosijo

Na praznik Brezmadežne, 8. decembra, so šli na pot trije kipi svete Družine. Radi jih sprejmite na svoje domove, preno?ite in se ob njih zberite k skupni družinski molitvi. Povabite tudi sosede. ?e se da, je lepo, ?e so v družinah birmancev lahko navzo?i tudi botri. Otroci vabljeni k boži?ni devetdnevnici, med katero bodo v procesiji z lu?kami za Marijinim kipom peli adventne pesmi in zaslužili ov?ke za jaslice.
DEC
8
2007
253. S seje ŽPS

Župnijski pastoralni svet je imel svojo redno sejo v nedeljo, 2. decembra, po jutranji maši v u?ilnici nad zakristijo. Pregledali smo napovedni koledar in na?rtovali pastoralno dogajanje v letu 2008. Kot obi?ajno, bo napovedni koledar tudi letos objavljen v boži?ni številki Župnijskega glasa. Sprejeli smo sklep, da bomo imeli bogoslužje na boži? letos poskusno po spremenjenem urniku. Na sveti ve?er bo maša ob 18. in 22. uri. Polno?nice ne bo. Na praznik pa bosta kot obi?ajno dve sveti maši: ob 8... več
DEC
8
2007
253. Misijon po misijonu

Vsako dogajanje ima tri smiselne ?asovne stopnje: pripravo, izvedbo in ?as po dogodku. V misijonsko pripravo, ki je trajala tri leta, so bili vklju?eni stanovi, misijonska sve?a, milostna podoba Marije Pomagaj z Brezij itd. Sam misijon pa predavatelje, spovednike, goste. Zato bi bilo seveda škoda, ?e bi sedaj rekli: No, pa je minilo, Zdaj pa kar lepo po starem naprej. Ne po starem! Z novim zanosom naprej! ?e se ?isto vsak ?isto malo poboljša in ?isto malo bolj vklju?i v življenje župnije, bodo rezultati o?itni... več
DEC
8
2007
253. Družinsko ognjiš?e - Resnica je nekje v sredini

Pripravnika na zakon morata tudi do spolnosti zavzeti svoj odnos. Poznamo dve skrajnosti. V preteklosti so nekateri trdili, da je spolnost nekaj manj lepega, nekakšno nujno zlo in je o njej treba mol?ati. Druga skrajnost, ki je v zraku zlasti danes, je zmotno prepri?anje, da lahko ?lovek z zvezi s spolnostjo dela vse, kar ho?e in kadar ho?e. Kot obi?ajno je tudi, ko gre za spolnost, resnica nekje v sredini. Vse je Božji dar, tudi spolnost, in ta še posebej zaradi velike naloge, ki jo opravlja v življenju ?loveka in družine... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>