župnijski glas

strani 93 od 96

FEB
9
2008
256. Zvonjenje pri sv. Križu

(nadaljevanje) Svoj dar za nabavo programske ure so oddali še: družina Bartelj, družina Kova?i?, družina Saje, Gabi Jurgli?, Marija Gorjup, družina Žagar (Ribjek) ter Jože in Dani Luki?. Vsem Bog povrni!
FEB
9
2008
256. Dve obvestili

STARŠI VEROU?ENCEV Otrokom smo pri verouku predstavili postno akcijo Šopek velikono?nega jutra. Ste z njo pri vas doma že za?eli? STARŠE BIRMANCEV ponovno opozorim, da bodo v nedeljo, 17. februarja, med jutranjo mašo svojim otrokom med posebnim obredom izro?ili Sveto pismo. ?e ga kdo morebiti še nima, naj pravo?asno pove, da ga lahko prinesem iz Ljubljane. Zagotovo pa si obveznosti uredite tako, da bosta pri tem obredu lahko oba starša, o?e in mama. K slovesnosti povabite tudi bodo?ega botra, ?e le ne živi predale?... več
FEB
9
2008
256. Dve postni vzpodbudi

KRIŽEV POT bomo molili ob nedeljah popoldne ob 14. uri po podružnicah, kot je to napovedano v župnijskem koledarju. Vabljeni, da se te pobožnosti udeležite v ?im ve?jem številu; posebej povabimo družine, ki imajo prvoobhajanca ali birmanca.

Postni petki nas vabijo k MOLITVI NA SVETE ŠTENGE. Ob 17. uri Molitve ob obisku svetih šteng, nato sveta maša. Lepo vabljeni!
FEB
9
2008
256. Zakonske in družinske

Žena zjutraj pri zajtrku oponese možu: »Nocoj si v sanjah nekajkrat zavpil: 'Suzi, Suzi!'. Kdo je ta Suzi?« »Trapa! Suzi je kobila, na katero sem v?eraj stavil!« odgovori mož. Ko se popoldne mož vrne iz službe, vpraša ženo: »Kako? Je kaj novega?« »Je, je! Klicala te je tvoja kobila Suzi!« mu zabrusi žena.
JAN
19
2008
255. Verska statistika 2007 (1. del)

Vsako leto na za?etku novega leta po župnijah prebiramo versko statistiko, ki naj bi nam v številkah in ?isto konkretnih podatkih prikazala utrip in življenje župnije v preteklem letu. Vemo, da vsak rad vidi, ?e je »kon?ni rezultat« pri bilancah ?imbolj pozitiven, saj mu to daje nekakšno trdnost in pogum za naprej. Podobno je tudi na duhovnem podro?ju: veseli smo vsakega pozitivnega premika naprej, pa naj si bo to pri prejemanju zakramentov, obisku svetih maš, sodelovanju pri raznih skupnih projektih, obnovah, slovesnostih ipd... več
JAN
19
2008
255. Zakonske in družinske

»Ali moliš vsak ve?er?« sprašuje babica vnuka. »Molim, molim, ?isto vsak ve?er!« »Kaj pa zjutraj, tudi zjutraj moliš tako redno?« »To pa ne, saj me ni ni? strah, ?e je dan. Strah me je samo teme!«
JAN
19
2008
255. Žalostna gora

Zaradi obsežnih obnovitvenih del letos na Žalostni gori ne bo rednega bogoslužja. Preden za?nemo z deli, pa je iz cerkve treba odstraniti vse, kar se da (slike, stoli…). To bi naredili v soboto, 26. januarja 2008, po jutranji maši. Lepo vabljeni!
JAN
19
2008
255. Uvodnik: Otroci o misijonu

V naši dekaniji bo kmalu misijon. Kaj je misijon? Ne vem, navsezadnje je bil tu misijon pred mnogimi leti, ko mene še ni bilo na tem lepem svetu. (Janez) Ob misijonu gredo k sveti maši vsi kristjani, pa tudi mnogo nevernih ljudi. Pri zadnjem misijonu je bilo to?no dolo?eno, kdaj mora kdo v cerkev. Za spoved so bili na vrsti najprej otroci, potem starši, potem ostareli, ki so mnogi imeli nazadnje sveto spoved. (Jože) Od neko? do danes se je misijon spremenil zelo malo. Neko? so npr. bolj verovali v Boga in se z vso mo?jo pripravljali na misijon... več
DEC
24
2007
254. Boži?no voš?ilo

»Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega kralja, ki prihaja od O?eta kot ženin iz svojega bivališ?a.« Kristus je ženin, njegova nevesta je Cerkev. Še ve?! Duhovna, zaro?na, sveta ljubezen novorojenega Božjega Sina se nanaša na vsako posamezno dušo. Ali je še kaj bolj osre?ujo?ega? Novorojeni betlehemski otrok, Bog – ?lovek, hkrati ženin naši duš! O, brat, jaz sem bogat, pomagaj mi spoznati duše zaklad! Ta skrivnost naj se po nas razširi v svet, da bo Božja Beseda znova in znova razsvetljevala temine našega vsakdana... več
DEC
24
2007
254. Polno?nica

S sedmimi glasovi prednosti je »zmagala« navada, da v sveti no?i obhajamo slovesno bogoslužje na ?ast Jezusovega rojstva ob polno?i, zato bomo tudi v Mokronogu na boži? še naprej imeli polno?nico. Ni pa ve? ?isto samoumevno, da je ta maša lahko samo ob polno?i, saj bi mnogim o?itno ustrezalo, ?e bi bila zve?er ob 22. uri – toliko v premislek tistim, ki so precej na glas negodovali, kaj je tega sploh treba, zakaj »župnik prestavlja maše«. Zato, ker TO LJUDEM USTREZA! Morda je bil tak predlog dan nekoliko prekmalu, že ?ez pet let, sem prepri?an, bo ve?ina ljudi podprlo predlog za mašo ob 22... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>