župnijski glas

strani 92 od 96

MAR
1
2008
257. Celodnevno ?eš?enje

Celodnevno ?eš?enje je poleg žegnanja, prvega obhajila in birme gotovo eden najve?jih župnijskih praznikov. Bojim se, da smo nekoliko zgubili ?ut, kako nekaj pomembnega je to, da imamo župnijsko cerkev, v njej tabernakelj, v tabernaklju pa evharisti?nega Kristusa. Sveta Evharistija namre? ponavzo?uje in dela žive Jezusove besede: Ne bom vas pustil sirot. Jaz bom z vami vse dni, do konca sveta. Zadnjih dvajset let smo s celodnevnim ?eš?enjem v naši župniji opravili zelo na hitro. Bilo naj bi »celodnevno«, pa je trajalo le od ene do druge maše, malo ve? kot eno uro... več
MAR
1
2008
257. Olj?ne vejice

so dar dobrih ljudi iz primorskih h župnij, ki želijo s tako zbranimi sredstvi obnoviti svoje cerkve. Na voljo bodo predvidoma že na tiho nedeljo. Vaš dar naj zato ne bo manjši od 1 € za vejico.
MAR
1
2008
257. Velikono?na spoved

Priložnost za velikono?no spoved imamo pri nas navadno na tiho nedeljo popoldne; letos torej v nedeljo, 9. marca, ob 16. uri. Takrat bo na voljo ve? tujih spovednikov. Zato imajo tudi ve? ?asa za daljši pogovor in reševanje morebitnih vprašanj. Res zelo želim, da k spovedi pridete takrat, saj imamo najprej skupno pripravo. Tudi ?e pride kdo k jutranji maši, naj pride k spovedi po možnosti popoldne. Zjutraj je spovednik na voljo samo za take, ki druga?e res nikakor ne bi mogli priti popoldne... več
MAR
1
2008
257. Starši prvoobhajancev

bi tokrat zaradi dopoldanskih župnikovih obveznosti, izjemoma, imeli sestanek po drugi in ne po jutranji maši. V nedeljo, 9. marca 2008, pridite, prosim, k sveti maši popoldne ob 16. uri, izkoristite priložnost za spoved, da boste na veliki ?etrtek lahko dejavno sodelovali pri sveti maši, potem pa ra?unajte, da bi se po sveti maši dogovorili vse potrebno za predstavitev prvoobhajancev (ki bo na veliki ?etrtek) in prvo sveto spoved (ki bo na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi).
MAR
1
2008
257. Najini starši (Družinsko ognjiš?e)

Verjetno je prvo, zelo koristno spoznanje, da so že vajini starši sanjali o lepem, uspešnem, idealnem zakonu. Koliko jim je uspelo, sta vidva, bodo?a zakonca, kot otroka ob?utila v doma?i družini. Verjetno ob?udujeta marsikatero potezo svojih staršev. Lepo in prav bi bilo, da jim priznata uspešnost na teh podro?jih. Kdaj sta jim zadnji? za kakšno stvar dala izrecno priznanje? V lastni družini bosta kmalu ugotovila, kako bole?e je, ?e otrok staršem ne zna izre?i zahvale in pohvale. Druga stvar, ni? manj pomembna, je trud, kako starše v dobrem vsaj malo posnemati... več
MAR
1
2008
257. Prvoobhajanci 1958

Kronist je zapisal takole: »22. junij 1958. Nedelja je bila deževna. Najprej smo se stiskali pod streho, ko je nekoliko ponehalo deževati, smo se slikali na stopnicah pri stranskem vhodu. Prvoobhajancev je bilo 22; de?kov 13, deklic 9. V šoli sta bila dva prva raz-reda. Dva otroka doma?i niso dali k verouku, enega pa nisem pustil k prvemu obhajilu, ker niti o?enaša ni dobro znal. Nika Zajc (cerkvena pevka) je vodila sodelovanje otrok.« In ker nekaterim ni uspelo razvozlati, kdo vse je na sliki, objavljamo še imena, kot jih je pod sliko zapisal gospod Lešnik: »Zgoraj stoji-jo: Drago Gorenc, Franci Kos, Tine Udov?, Toni Krži?, Lojze Skubic, Micka Gorenc... več
MAR
1
2008
257. Zahvala

Lepo se zahvalim prebivalcem tistih sosesk, ki ste se že zvrstili pri udarniških akcijah ob obnovi cerkve na Žalostni gori.
Hvala tudi vsem tistim, ki ste že oddali svoj dar za »triletno akcijo«, s pomo?jo katere bi radi zbrali sredstva za obnovitvena dela.
Bog povrni tudi vsem tistim staršem, ki ste podpisanim polletnim verou?nim spri?evalom kaj priložili.
MAR
1
2008
257. Šale - zakonske in družinske

.. več
FEB
9
2008
256. Uvodnik

SEDEM KORAKOV ZA postno vajo v bolj doslednem krš?anskem življenju 1. Naredi vsak dan komu kaj dobrega. Preden te ona ali on za to prosi. 2. Moli. Vsako jutro (vsaj) o?enaš in vsak ve?er (vsaj) zdravamarijo. 3. Kadar kupiš kaj takega, ?esar ne potrebuješ nujno za življenje (luksuz), daj nekaj tudi revežem ali kakšni dobrodelni ustanovi. 4. Ob nedeljah si pri sveti maši zapomni vsaj eno misel iz evangelija in si jo ?ez teden ve?krat ponovi. 5. Že ve?krat si rekel, da boš nekoga poklical po telefonu ali ga obiskal... več
FEB
9
2008
256. Statistika - 2. del

KRŠ?ANSKI POGREB (nadaljevanje) Naj na tem mestu za spodbudo omenim še dva primera 'dobre prakse', kot temu v zadnjem ?asu radi re?emo. Najprej to, da gospod župan ob smrti vsakega farana da za eno sveto mašo. In druga stvar, povezana s pogrebi. Samoumevno je, da svojo ljubezen do rajnih pokažemo tudi ob njihovi smrti. Toda ali res nujno z goro cvetja in kupi rož? ?e poslušate osmrtnice, lahko slišite, da drugje svojci pogosto prosijo: »Namesto cvetja na grob darujte v dobrodelne namene... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>