župnijski glas

strani 91 od 96

APR
6
2008
Zakonske in družinske (259)

V avtobusu sedita dva mladeni?a. Marko opazi, da Janko ves ?as miži, zato ga po tihem vpraša: »Ti je slabo? Zakaj imaš ves ?as o?i zaprte?« »Ne, ni mi slabo,« odgovori Janko. »Samo ne morem gledati, da starejši stojijo!«
******************************************
»Dragi prijatelj, moraš priznati, da je tvoja žena zelo podjetna. Hišo je napolnila z vsemi mogo?imi elek-tri?nimi napravami,« ugotavlja Miro. »Res je! Manj-ka ji samo še elektri?ni stol!« odvrne Roman.
MAR
15
2008
Velikono?no voš?ilo (uvodnik 258)

Velika no? nam pove: kjer ?lovek ne more ve?, kjer ni ve? upanja, kjer odpove vsa ?lovekova modrost, tam se razodene Božja mo?. To je velikono?na novica, ki jo Cerkev oznanja in obhaja z najve?jo slovesnostjo. To je resnica, ki daje vsebino naši veri in našemu življenju. To je govorica odvaljenega kamna, odtrganih pe?atov in praznega groba. Vstal je in živi! Blagoslovljene in globoko doživete velikono?ne praznike, da bi mogli upravi?eno zapeti: »Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!«... več
MAR
15
2008
Veliki teden (258)

Veliki ?etrtek. Apostole imaš zadnji? zbrane ob sebi in po ve?erji jim ti, Gospod, umiješ noge. Kdaj bomo spoznali, kaj smo dolžni storiti drug drugemu, kako sprejemati svoje brate? Toliko ?udovitih besed, naro?il, obljub, spodbud je bilo iz tvojih ust izre?enih v tej no?i! Potem ste skupaj odšli v Getsemani. U?enci so zaspali, ti pa si tam v samoti pod oljkami molil sam. Kaj je takrat, Gospod, pretrpelo tvoje srce, da si skoraj omagal in prosil O?eta, da bi šel ta kelih mimo tebe? Nih?e ne ve... več
MAR
15
2008
Velikono?na jedila (258)

Blagoslova jedil letos na Žalostni gori ne bo, bo pa namesto tega ob isti uri še en blagoslov v farni cerkvi, sicer drugje blagoslovi kot obi?ajno: 11.00 sv. Ana; 13.30 Sv.Vrh; 14.00 sv. Jošt; 14.30 fara; 15.00 sv. Križ, 15.30 sv. Martin; 16.00 sv. Miklavž; 16.30 sv. Rok, 17.00 fara
MAR
15
2008
Prvoobhajanci (258)

Prvoobhajanci bodo na veliki ?etrtek med ve?erno sveto mašo dobili posebne blagoslovljene hleb?ke, ki jih nato razdelijo med tiste, ki jih želijo povabiti na slovesnost prvega svetega obhajila. Vabim vas, da jih pri tem obredu spremljate s svojo molitvijo!
MAR
15
2008
Nabirke in darovi (258)

Pušica velikega ?etrtka in velikega petka bo tudi letos za obnovo velike monštrance. Darovi pri božjem grobu so po vseh župnijah namenjeni za vzdrževanje svetih krajev. Darovi ob blagoslovu velikono?nih jedil so župnikovi. Velikono?ni ofer bo letos namenjen za obnovo cerkve na Žalostni gori. Vsem, ki boste po najboljših mo?eh darovali za vse naštete namene, naj Bog bogato povrne na njemu lasten na?in.
MAR
15
2008
Urnik nedeljskih maš (258)

Z veliko no?jo bo ob nedeljah jutranja maša spet ob 7. uri pri fari. Letos izjemoma tudi (vsaj do Jernejevega) druga maša pri fari, in sicer ob 10. uri, razen kadar bo oznanjeno druga?e.
MAR
15
2008
Celodnevno ?eš?enje (258)

je lepa priložnost, da poživimo svojo vero v Presveto Evharistijo. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomo? naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica. Ob sklepu nas bo nagovoril gospod dekan, ki bo tudi vodil somaševanje. Vabljeni!
MAR
15
2008
Obnova Žalostne gore (258)

Obnova Žalosten gore lepo napreduje. Zaenkrat nam je uspelo narediti vsa pripravljalna dela, odstraniti dotrajan omet, lesene podije pod klopmi, zabetonirana sta podaljšani kor in tlak pod klopmi. Hvala vsem, ki ste se udeležili udarniških akcij, in tistim, ki ste že oddali svoj dar za »Triletno akcijo«. Bog povrni!
MAR
1
2008
257. Gospod gleda? (uvodnik 257)

Miss sveta, miss Slovenije, miss Blatnega dola… Poleg lepotnih tekmovanj pa že razstava avtomobilov, psov in ma?k, cvetja in jedi… Z eno besedo: naša družba je pozunanjena. V taki družbi je od ?lovekove zunanjosti in na?ina javnega nastopanja odvisno vse, odvisen njegov uspeh in mesto v družbi. Prav zato so besede, ki jih je Gospod Bog izrekel Samuelu za nas, ljudi pozunanjene družbe, tako blagodejne: »?lovek vidi, kar je pred o?mi, Gospod pa gleda v srce« (1Sam 16.10). Gospod gleda? Vedno in povsod! Upam, da se tega pogleda ne bojite... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>