župnijski glas

strani 90 od 96

APR
30
2008
Oratorij 2008 (260)

ODPRI O?I! je naslov letošnjega oratorija pa tudi povabilo tebi, meni in vsem, da bi odprli o?i za bistvene stvari v življenju: ljubezen, spoštovanje, solidarnost, prijateljstvo z Bogom… Prijetno s koristnim v ?asu od 30. junija do 5. julija 2008. Animatorji se že veselijo sre?anja z vami. Rezervirajte si termin!
APR
6
2008
Res samo podrtija? (Uvodnik 259)

Razo?aranje pusti podrtijo; ve?je ko je upanje, bolj boli. Kaj je torej ostalo za velikim petkom? Res samo podrtija ali morda novo neuni?ljivo upanje? Kako potrpežljivo gradi Jezus vero svojih u?encev. Je dobrohoten in so?uten. Ne mara prisile ne slepote nevednosti. Prazen grob, povoji, odvaljen kamen… To ni ni? v primerjavi z eno samo besedo Mariji Magdaleni »Marija!«; prisr?nim klepetom s prestrašenima u?encema na poti v Emavs; povabilom Tomažu »Poglej moje rane in ne bodi neveren!«; ?udežnim ribolovom, hrano bolj za dušo kot za telo... več
APR
6
2008
Sveti zakon - zakrament (Družinsko ognjiš?e 259)

Najbolj zna?ilna lastnost krš?anskega zakona je, da se zaro?enca »poro?ita v Gospodu«, kot lepo pove sv. Pavel. Mi navadno pravimo, da sta se »poro?ila cerkveno«, kar pa lahko zveni preve? pravno in službeno in zato komu celo zakrije bistvo poroke. Zmotno bi bilo misliti, da s cerkveno poroko Cerkev kot institucija posega v osebne zadeve. Nasprotno. Cerkev s cerkveno poroko zakoncema ponuja sredstva milosti za globljo osebno podaritev. Za kristjana je namre? zakon zakrament. Zakaj se kristjan ne more poro?iti druga?e kot »v Gospodu« (cerkveno)? Kristus vsakega krš?enega prevzame tako, da mu poslej pripada z vsem svojim bistvom... več
APR
6
2008
Maše za rajne (259)

Zanimivo, kako hitro mnogi pozabijo na besede ob odprtem grobu: »Nikoli Te ne bomo pozabili!« Že ob letu »pozabijo« na obletno mašo. Za svoje »drage rajne« zaradi obilice dela in obveznosti nikakor ne »utegnejo« priti k sveti maši med tednom. So nekateri, ki imajo med pokojnimi veliko sorodnikov, pa sploh nikoli ne dajo zanje za sveto mašo. Tudi ni malo takih, ki za vse tiste pokojne prednike, ki so s trudom in garanjem spravili skupaj, kar zdaj sami uživajo kot njihovo zapuš?ino, nikoli ne naro?ijo maše... več
APR
6
2008
Priprava na krst (259)

Starše, ki bi radi krstili svojega otroka, bi rad spomnil, da bo dekanijska priprava na krst v ?etrtek, 17. aprila, ob 19. uri v Baragovi galeriji v Trebnjem. Taka priprava bo v tem pastoralnem letu še v ?etrtek, 15. maja v Šentrupertu (župniš?e) in 19. junija v Trebnjem (Baragova galerija). Zagotovo se je udeležita oba starša, po možnosti prej, lahko že nekaj mesecev pred rojstvom otroka, da ne boste potem imeli zadrege zaradi varstva.
APR
6
2008
Prva obletnica (259)

V nedeljo, 22. aprila 2007, smo s pogrebnimi sve?a-nostmi na njivo božjega po?itka pospremili pobite domobrance in zamol?ane žrtve vojne, povojnih pobojev in revolucij Ob prvi obletnici se jih bomo v nedeljo, 13.4.2008, ob 10. uri v farni cerkvi spomnili s sveto mašo in kratkimi molitvami ob 11.15. uri pri grobu. Naj po?ivajo v miru!
APR
6
2008
Blagoslov konj (259)

God svetega Jurija, svetnika, ki ga upodabljamo na konju, je lepa priložnost, da prosimo za božji blagoslov, zdravje in varstvo v hlevu.
Vsi, ki boste prišli s konji, se ob 14. uri za?nete zbirati na sejmiš?u, od koder bo procesija krenila na Goro, kjer bo blagoslov.
Blagoslovu bo sledilo družabno sre?anje v spodnjih prostorih župniš?a. Vabljeni jaha?i, vprege, konjerejci, ljubitelji konj in tudi gledalci!
APR
6
2008
Poljske maše (259)

Pred vnebohodom bomo pri t.i. 'poljskih ali urnih mašah' molili za blagoslov polja in odvrnitev hude ure. Svoj dar za to mašo lahko oddaste Joži, Zdenki, Jožetu (sv. Križ, sv. Rok, sv. Jošt) oziroma v pušico povsod tam, kjer darov ne bo nih?e posebej zbiral. V Martinji vasi se na ta dan, v ?etrtek, 24. aprila 2008, zberemo pri križu na Štangrobu, kjer bomo najprej blagoslovili obnovljeno znamenje in nato v procesiji med litanijami vseh svetnikov šli v cerkev; tam bo sveta maša in vremenski blagoslov... več
APR
6
2008
Goljufi (259)

Opozarjamo, da so se v nekaterih krajih po Sloveniji pojavili prodajalci slik Jezusovega Srca in Marijine-ga Srca. Prodajajo jih v imenu Aninega sklada, ki pomaga družinam z ve? otroki. Ljudem ponujajo tudi zgibanko z molitvijo za starše nerojenih otrok, ki jo je sklad natisnil v lanskem letu. Sporo?amo, da vodstvo Aninega sklada ni nikogar niti prosilo niti pooblastilo, da bi po hišah karkoli prodajal in zbiral denar za Anin sklad in da gre za goljufe. Prosimo, bodite pozorni na take in druga?ne »prodajalce«, ki zlorabljajo dobroto... več
APR
6
2008
Zahvala (259)

Bog povrni vsem, ki ste imeli veliko skrbi in dela, da je velikono?no praznovanje v farni cerkvi lepo potekalo; posebej zahvala krasilkam in ?istilkam, tistim, ki so prispevali za cvetje, mežnarjem, pevcem, organistki, ministrantom, možem, ki postavijo božji grob, bandera, nebo, skratka vsem sodelavcem res iskrena zahvala. Zahvalim se tudi za vse, kar ste ob blagoslovu jedil namenili doma?emu župniku. V imenu fran?iškanov, varuhov Svete dežele, se zahvaljujem tudi za dar pri božjem grobu, ki je namenjen za Sveto deželo... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>