župnijski glas

strani 89 od 96

MAY
17
2008
Priložnost za sveto spoved (261)

Priložnost za sveto spoved boste imeli pred praznikom Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, ko bo v sredo, 21. maja 2008, od 19. ure dalje na voljo tuj spovednik. Prednost imajo starši in sorodniki prvoobhajancev, priložnost pa zagotovo radi izkoristite tudi drugi, saj je od velikono?ne spovedni preteklo že kar nekaj ?asa…
MAY
17
2008
Sklep šmarnic (261)

Tradicionalni blagoslov koles ob sklepu šmarni?ne pobožnosti bomo imeli v petek, 30. maja ob 19. uri pred farno cerkvijo. Kolesa pustite pred zakristijo. V cerkvi bomo najprej prisluhnili šmarni?nemu branju in zmolili litanije, nato bo zunaj blagoslov koles.
MAY
17
2008
Zakonske in družinske (261)

Stari Miha gre v mesto, vidi neboti?nik, vstopi in prvi? v življenju vidi dvigalo. ?ez ?as stopi v dvigalo neka starka, vrata se zaprejo, in ko se spet odprejo, iz dvigala izstopi brhka mladenka. »Vidiš, vidiš,« zabrunda Miha, »sem bom pripeljal mojo staro!«.
APR
30
2008
Stopimo v dvorano (Uvodnik 260)

Stopimo v dvorano zadnje ve?erje! Tu so sicer vrata iz strahu še vedno tesno zaklenjena, a v dneh pred binkoštmi se spla?a poskusiti. Poskusiti vztrajati v molitvi z Marijo. Škoda bi bilo namre? zamuditi pri-hod Svetega Duha Tolažnika. Apostolov v dvorani zadnje ve?erje namre? ni zadrževala skrbno zapahnjena klju?avnica, ampak Marija. Marija jih je ljube?e zbrala. Tolažila. Razumela. Ona jim je pomagal vzljubiti Cerkev, apostolsko službo, dosledno življenje po Jezusovih besedah. Ona, ki je okusila težo in sladkost hoje za Kristusom... več
APR
30
2008
Že po nekaj letih (Družinsko ognjiš?e 260)

Vsak za?etek je težak in tudi zakonu v tem smislu ni prizaneseno. Ni ?udno, da nekateri v prvih letih pomislijo na lo?itev. Za kakšne težave gre? Imejmo pred o?mi, da se poro?ata dva svetova, še ve?, dve vesoljni: moško in žensko. Moški, ki je površinsko bitje, ki rad od doma odhaja v svet razuma, delovanja, udejstvovanja, organiziranja, in ženska, ki teži k domu, k doma?emu vzdušju, k ?ustvenemu življenju, k ukvarjanju z ljubljenimi bitji ipd. Kako torej ne bi prihajalo do neskladnosti, podobno kot se to dogaja glasbenikoma, ki prvi? igrata skupaj... več
APR
30
2008
Zgodovinski drobci (260)

Leta 1907 so na Žalostni gori potekala obsežnejša dela. Poglejmo, kaj je o vsem tem takrat v jeziku in pravopisu tistega ?asa zapisal kronist: Aprila smo si ogledali cerkev na Gori, da v njej skopljemo 15 cm globoko. Tlak je prevzela šamotna tovarna L. P. Dietz v Pragi; tisti dan so se kolavdirali žlebovi in spla?alo kleparju 420 k 50 g. 11. maja smo podrli na Gori dva oltarja, stala sta ob stranskih vratih, lesena postavljena 1757, grdo baro?no delo. Isti dan se je vrgel na Gori ves stari tlak... več
APR
30
2008
Šmarnice (260)

Majsko šmarni?no pobožnost bomo imeli pri fari vsak ve?er ob 19. uri na podružnicah pa samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Lepo vabljeni!
APR
30
2008
Pot romarjev (260)

Tradicionalno peš romanje z Žalostne gore preko Vesele Gore na Zaplaz, tako imenovana Pot romarjev, bo v nedeljo, 4. maja 2008. Odhod z Žalostne gore ob 6.30. Romarjem se lahko pridružite ob 7.30 pri sv. Roku, ob 9.00 v Šentrupertu, ob 9.45 na Veseli Gori ali ob 11.30 pri Brglezu. Ob sklepu, popoldne ob 15. uri, bo na Zaplazu dekanijska revija pevskih zborov. Ob 16. uri pa škofova maša in slovesnost razglasitve škofijske božje poti. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz do mest od koder bodo krenili peš romarji... več
APR
30
2008
Pred binkoštmi (260)

Na pragu tretjega krš?anskega tiso?letja je Plenarni zbor poskušal Cerkvi na Slovenskem dati novega poleta. Po teh nekaj letih želimo preveriti, koliko sklepov nam je že uspelo prevesti v življenje. Temu sta namenjena posinodalni (26.4.) in pastoralni (10.5.) dan. Ugotovitvam in sklepom lahko da življenjsko mo? le Sveti Duh. V no?i pred binkoštnim praznikom, iz sobote, 10., na nedeljo, 11. maja 2008, želimo zato prisluhniti njegovim navdihom. V tej milostni no?i bo zato v kripti stolne cerkve v Novem mestu celono?no bdenje... več
APR
30
2008
Naša skupna skrb (260)

Za?eli smo z rednim bogoslužjem na podružnicah. Urejenost in snažnost cerkva ter cvetje ne more biti skrb samo mežnaric, ki že sicer odklepajo cerkev in zvonijo. Svojci, ki imate na podružnicah maše, se zato z njimi dogovorite in pomagajte pri krašenju in ?iš?enju cerkve. Lahko tako, da prinesete cvetje, ali pa tako, da za cvetje kaj prispevate, zagotovo pa se o tem z mežnaricami pravo?asno pogovorite in dogovorite. Enako velja za farno cerkev.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>