župnijski glas

strani 87 od 96

JUL
7
2008
Število otrok (Družinsko ognjiš?e 263)

Nih?e ni poklican, da o dolo?enem zakonskem paru sodi, ali ima dovolj otrok ali ne. O številu otrok po svoji oblikovani vesti odlo?ata starša, saj jima nih?e nima pravice ?esa vsiljevati. Želimo pa opozoriti na dve stvari. Menimo, da je vprašanje: »Koliko otrok morava ime-ti, pri katerem številu naj se vstaviva?« napa?no vprašanje. Zakonca bi se morala vprašati: »Koliko otrok smeva imeti? Koliko otrok je za naju najbolje?« Ne gre torej za mejo še dovoljenega, ampak za ideal. Ni prav, ?e ho?e kdo imeti ?im manj otrok... več
JUL
7
2008
+Branko Safi?

Kdor umre, ni mrtev, ampak je samo zašel, kakor zaide vsak ve?er sonce. In potlej ?aka, kdaj bo napo?ilo jutro velikono?ne zarje sveta in ?loveštva.

V imenu župnijskega ob?estva se gospodu Safi?u zahvaljujem za nesebi?no in požrtvovalno vodenje Odbora za obnovo cerkve sv. Martina v Slepšku. Naj mu bo Bog bogat pla?nik za vsa njegova dobra dela.
JUL
7
2008
Krištofova nedelja (263)

Krištofova nedelja nas vabi, da darujemo stotin za sre?no prehojen ali prevožen kilometer v akciji MIVA. S temi darovi želimo misionarjem izro?iti ve? nujnopotrebnih avtomobilov (=MIVA). Po sveti maši bo na Krištofovo nedeljo pred cerkvijo blagoslov avtomobilov.
JUL
7
2008
Žalostna gora (263)

Obnovitvena dela potekajo po na?rtu. Ta teden za?nemo z beljenjem. Temu sledi polaganje parketa, lakiranje in nameš?anje klopi in ostala zaklju?na dela. Za udarniško akcijo bi bili zdaj na vrsti soseska sv. Florijana (12.7. dopoldne) in Martinja vas (12.7. popoldne). Zelo prosim, da bi ?im ve? ljudi ob koncu prišlo pomagat ?istit, o ?emer vas bom obveš?al ve? pri nedeljskih oznanilih. Prav bi bilo, da bi ob blagoslovu obnovitvenih del po cerkvi lahko obesili vence. Ker jih za žegnanje obi?ajno pripravijo samo pri sv... več
JUL
7
2008
Oratorij je za nami! (263)

Hvala vsem, ki ste na njem sodelovali in pomagali pri izvedbi. Hvala mesarstvu Cvetan in animatorjem, posebej Bernardi, ki je oratorij vodila.
JUL
7
2008
Romanje na Zaplaz (263)

Na predve?er velikega šmarna vabljeni na dekanijsko romanje na Zaplaz. Ob 20. uri izpred farne cerkve na ?atežu krene procesija z lu?kami na Zaplaz.
JUL
7
2008
Dva koncerta (263)

Dva koncerta iz sklopa festivala Seviqc Brežice 2008 bomo letos gostili v naši fari. V sredo, 6.8.2008, zve?er ob 20.30. uri bo v Hrastovici v cerkvi sv. Roka koncert ansambla Ensemble Anticameraviglia iz Italije. Skupina se ponaša s svojim odli?nim igranjem na kopijah histori?nih glasbil. Program obsega pregled zna?ilne italijanske glasbe iz 18. stoletja, tudi dve štiridelni solisti?ni sonati velikega genija Vivaldija. V sredo, 13.8.2008, prav tako ob 20.30. uri pa bo v župnijski cerkvi koncert ansambla Le Tendre Amour, ki prihaja iz Španije... več
JUL
7
2008
Donacije od dohodnine (263)

Lani so se dav?ni zavezanci prvi? lahko odlo?ali, komu bodo namenili pol odstotka dohodnine. Veliko ljudi jo je namenilo Cerkvi. Naši škofje se za izkazano zaupanje in naklonjenost vsem donatorjem lepo zahvaljujejo. Kdor želi ohraniti isto izbiro, mu ni treba ni?esar storiti, kdor pa bi želel na 0,5% dohodnine nameniti Cerkvi, mora na predpisanem obrazu do 31. decembra o tem obvestiti dav?no upravo.
JUN
9
2008
Njegovo Srce (Uvodnik 262)

Vem, kakšno je Jezusovo srce.
Lepo kot son?nice cvet,
prosojno kot nežna tkanina,
dehte?e kot vrtnice vonj,
drhte?e kot plašna ptica,
dobro kot babi?in kruh.
Usmiljeno.
Križano in prebodeno,
ranjeno zate in zame,
za vse o?ete in mame.
V naših molitvah spo?ito,
božje in ?loveško,
rajsko in nebeško,
ki ?uti in ve,
zakaj mu darujem
svoje srce.

-b.
JUN
9
2008
Zakon in spolnost (Družinsko ognjiš?e 262)

?lovek je enovito bitje, celota, zato moramo paziti, da ga ne bomo sekali na kose in da ne bomo lo?eno govorili o posameznih silah, ne da bi jih vklju?evali v celoto. Zato spolnosti pri ?loveku ne smemo 'potiskati v kot' niti je 'postavljati na oltar'. Resnica je, kot obi?ajno, nekje v sredi. Kje je ta sredina? Sredina ali resnica o spolnosti je gotovo v tem, da spolnost ?loveka dela moškega in žensko, torej fanta ali dekle, de?ka in deklico. Dela ga privla?nega za nasprotni spol in razli?nega ter obenem dopolnjujo?ega... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>