župnijski glas

strani 86 od 96

SEP
29
2008
Spomin rajnih (266)

Vaših dragih rajnih se bomo v mesecu novembru spominjali pri delavniških svetih mašah v posebnih poobhajilnih molitvah, kot ste že navajeni. Tak molitveni spomin lahko naro?ite do 20. novembra. Dar, ki ga boste ob tej priložnosti priložili, bo za obnovo svetega posodja, ki ga uporabljamo pri pogrebih na farnem pokopališ?u. Listki, na katere lahko napišete imena vaših pokojnih, so že priloženi tej številki Župnijskega glasa.
SEP
29
2008
Leto apostola Pavla (266)

V simbolu, ki povezuje dogajanje Pavlovega leta, je tudi veriga. Molitev in prizadevanje v tem pastoralnem letu bomo ponazorili z verigo iz raznobarvnih papirjev, ki bodo ozna?evale molitev za prvoobhajance, birmance, mlade, za spreobrnjenje ipd. V cerkvi bodo v košaricah na razpolago papirnati trakovi v štirih barvah. Pred vsako košarico bo ozna?en, kateri molitveni namen ozna?uje posamezna barva. Zraven bo še ena košarica, kamor boste, potem ko boste molili za posamezen namen, odložili listek... več
SEP
29
2008
Zakonske in družinske (266)

»Ko se pozno zve?er vrnem iz kr?me, takoj vzamem kakšno stvar, da hitreje padem v posteljo.« »A ja, ko jaz pridem domov, me žena s takim sredstvom obi?ajno ?aka že na pragu!« ****************************************** »Sosed, zakaj pa ne postaviš strašila, ?e imaš v vino-gradu toliko pti?ev, ki ti delajo škodo?« »Saj ne rabim strašila! Moja žena tako in tako gre vsaj trikrat na dan po vinogradu.« ****************************************** »O?ka, kaj je to basen?« »Basen to je, to je…, to je ko živali govorijo, na primer, svinja z oslom, kot sedaj midva... več
AUG
18
2008
Njene kreposti (Uvodnik 264)

Dojen?ku zadoš?a posteljica. Otroku se zdi doma?e dvoriš?e tako zelo veliko. Raziskovalcu je že vesolje nekam majhno. ?lovekov duh pa se steguje še naprej: do Boga, božjega sveta in prihodnosti, ki nam je pripravljena pri Bogu. Znanstveniki ugotavljajo, da je ?lovekovo telo »narejeno« za 130 let življenja. Kaj nam ga v povpre?ju krajša za vsaj 50 let? Enim revš?ina, drugim bolezni, mnogim pa blagostanje. Kajti skrb je treba v življenju enakomerno razporediti na telo, duha in dušo... več
AUG
18
2008
Zvestoba (Družinsko ognjiš?e 264)

Za?etek in konec zakona in družine sta mož in žena. Onadva se imata rada, ko otrok še ni. Ko/?e pridejo, se z njimi trudita, da bi jih dorbo vzgojila, predvsem s svojim zgledom. a ko otroci odidejo,s ta spet sama, drug za drugega. Pristna zakonska ljubezen je torej nekaj trajnega, nelo?ljivega, a tudi nekaj, kar se stal-no razvija. Zvestoba je ob razveljavljanju vseh vrednot izpraznjena in velja za nekaj zastarelega. Ljudje namre? pogosti niso zvesti svojim besedam, svojim obljubam. Pa vendar ostaja zvestoba nujno potrebna in iskana vrednota, posebej za tiste, ki bi radi imeli lepe medosebne odnose... več
AUG
18
2008
Verou?ni urnik in vpis (264)

Verou?ni urnik bo objavljen v septembrski številki Župnijskega glasa. Starši boste otroke lahko vpisali v višji letnik v petek, 12. septembra, med 12. in 18. uro ter v soboto, 13. septembra, med 9. in 16. uro. K vpisu naj otroci prinesejo urejen liturgi?ni zvezek, birmanci pa tudi birmanski album.
Vpis za 1. razred bo v soboto, 27. septembra, med 16. in 18. uro. K vpisu pridite z otrokom. S seboj prinesite družinsko knjižico ali otrokov krstni list.
AUG
18
2008
Jernejev shod (264)

Svetiš?e Žalostne Matere Božje je doživelo temeljito obnovo. Jernejev shod je priložnost, da zdaj nad vsa ta prizadevanja pokli?emo še Božji blagoslov. Sobotno pobožnost (23.8.) bo vodil g. Janez Rihtarši?, župnik iz Mirne pe?i. V nedeljo (24.8.) ob 7. in 8. uri bo maševal p. Tadej Ingli?, fran?iškan iz Novega mesta. Slovesno mašo ob 10. uri z blagoslovom bo imel doma?i župnik, poje pa zbor iz župnije Novo mesto - Sv. Lenart. Verjetno že dolgo nismo tako iz srca zapeli zahvalne pesmi, kot jo bomo letos ob Jernejevem shodu... več
AUG
18
2008
Triletna akcija (264)

Svoj dar za »Triletno akcijo 2007-2010« so v celoti ali prvi del obrokov do 15.08.2008 oddali: Abina Ludvik, Bartelj (Ribjek), Bartelj Franc, Berce Marija, Bijec Olga, Bizjak (Kolonija), Bizjak (Pod Gradom), Bouhan Ivanka, Bulc Marija, Cvetan Stane, ?ož Vera, Deu Peter, Dežman Albina, Dolešek Marija, Dolenšek Pavel, Fišter Cvetka, Fišter Fani, Florijan?i? (Ulica Talcev), Florijan?i? Ana, Florijan?i? Jožefa, Florijan?i? Ljudmila, Gorjup Elizabeta, Gorjup Marija, Grabnar Jožica In Tone, Gregor?i? (Puš?ava), Gregor?i? Alenka, Gregor?i? Amalija, Gri?ar Alojzij, Ho?evar Anita, Janeži? Ciril, Janeži? Marija, Jankovi?-Stopar, Jerman An?i, Jerman Darinka, Jer-man Slavko, Jevnikar Ana, Jurgli? Gabi, Juvan?i? Marija, Juvan?i? Slavko, Kocjan Pepca, Kolenc Marjan, Kolenc Suzana, Kora?in Anton, Kora?in Sonja, Kos Franci (G... več
AUG
18
2008
Zakonske in družinske (264)

Na za?etku novega šolskega leta re?e o?e sinu, ki ponavlja razred: »Ne boj se in ne obupuj, sine, saj boš popravil slabe ocene!« Sin kot iz topa: »Težko. Sem že poskušal, pa ne gre! So napisane z alkoholnim flomastrom.«
JUL
7
2008
Duhovniki, vi ste ... (Uvodnik 263)

Ko nekaj ?asa ne delam na ra?unalnik, se pred mano na ekranu za?nejo izpisovati evangeljske besede: »Vi ste sol zemlje, vi ste lu? sveta!« Te besede so hkrati tolažba in naloga, izziv in merilo, pot in cilj. So ?isto druga?ne od tistih, ki jih je zadnji?, ko gospe, ki ni poro?ena, ne hodi k nedeljski maši in svojih otrok ne pošilja k verouku, nisem mogel dati potrdila o sposobnosti za botra, mislila zabrusiti, a jih je v zadnjem trenutku zamol?ala, ko je rekla le: »Duhovniki, vi ste…« Sol zemlje in lu? sveta… Tako najprej jaz duhovnik, a tik ob meni tudi ti, dragi vernik... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>