župnijski glas

strani 84 od 96

NOV
9
2008
Glejte, že sonce zahaja (Uvodnik 268)

Kakor spada k življenju rojstvo, tako spada tudi smrt. Kar daje smisel življenju, daje smisel tudi smrti. V Božji roki smo. Smrt je k nam obrnjena stran tiste medalje, katere druga stran se imenuje ve?no življenje. Na njivo božjega po?itka je zato postavljen križ. In s križa Kristus ponavlja: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Zato smrt ni pika, ki sklene veliki stavek življenja, ampak vejica, ki mu podeli bolj vzvišen pomen. Ni? ni bolj zanesljivega od smrti, ni? manj zanesljivo od njene ure... več
NOV
9
2008
Starejši zakonci (Družinsko ognjiš?e 268)

Gotovo ta naša razmišljanja prebirajo tudi mnogi starejši zakonci in si mislijo: »Za naju je vse to mimo, marsikaj prepozno. Ko bi to slišala kot mlada zakonca, bi bilo v najinem zakonu in družini lepše. Zdaj postajava v breme sebi, še bolj pa drugim.« Najprej povejmo, da ve ?aka ista pot. Skozi delo, napore, uspehe in neuspehe k navideznemu zatonu. Zato je posebno znamenje plemenitosti lep odnos do starih ljudi. Plemenit par ima razvit ?ut za stare, bolehne in osamljene zakonce. U?imo se v starem, bolehnem in zato sitnem starem ?loveku videti Kristusa... več
NOV
9
2008
Starši novokrš?encev (268)

STARŠE NOVOKRŠ?ENCEV vabimo na dekanijsko pripravo na krst, ki bo v ?etrtek, 20. novembra 2008, ob 19. uri v Baragovi dvorani v Trebnjem. Naslednja priprava bo 19. marca 2009 v Šentrupertu. Svetujemo, da se priprave udeležite že pred otrokovim rojstvom, saj si s tem prihranite skrbi za varstvo.
NOV
9
2008
Birmanski botri (268)

ZA BIRMANSKE BOTRE bomo tudi omeli skupno dekanijsko pripravo, kot je to v navadi. Na voljo so trije termini, in sicer v ?etrtek, 27. novembra 2008, ob 19. uri v Šentrupertu,
v ?etrtek, 4. decembra 2008, ob 19. uri v Trebnjem in v nedeljo, 30. novembra 2008,. ob 16. uri v Trebnjem Pridite, kadar Vam je ugodneje in kamor Vam je bližje.
NOV
9
2008
Priprava na zakon

Te?aj priprave na zakon se bo za?el v Šentrupertu v soboto, 15. novembra 2008, ob 18. uri. Poteka tri sobote in 3 nedelje. Ob sobotah se za?ne ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 8. uri. Predavajo duhovnik, zdravnik, socialna delavka, psiholog in zakonski par. Dekanijski duhovniki ta te?aj vabimo z geslom: »Nobene poroke brez dobre priprave!«
NOV
9
2008
Dekanijsko sre?anje ŽPS

DEKANIJSKO SRE?ANJE ŽPS bo v nedeljo, 30. novembra 2008, ob 14. uri v Šentrupertu. ?lani, lepo vabljeni!
NOV
9
2008
Škofova vizitacija (268)

Vsako leto vse župnije vizitira dekan, vsako ?etrto leto pa iz škofije. Vizitator preveri mati?ne knjige, finan?no poslovanje, pastoralno delo in si ogleda obnovitvena dela. V torek, 14. oktobra 2008, je našo župnijo vizitiral gospod škof, ki si je ogledal vse cerkve, saj je kot novomeški škof prišel prvi? na tak obisk. V Rešitvi, to je dokumentu, v katerem opiše zate?eno stanje, je med drugim pohvalil, da po?asi, na?rtno in vztrajno povsod nekaj obnavljamo. Toliko ve?je priznanje »gre majhnim soseskam, saj obnove obremenjujejo vedno ene in iste ljudi... več
NOV
9
2008
Zahvala

Zahvaljujem se vsem, ki ste se na vse svete potrudili in s spoštljivim obnašanjem pokazali svoj odnos do pokojnih. ?e se bomo še malo potrudili, bomo po?asi dvignili raven pokopališke kulture. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste po namenu svojih pokojnih darovali za potrebe Žalostne gore. Zakaj »po namenu pokojnih«? To pomeni, da tisto, kar daste v pušico, daste kot bi dal pokojni, po njegovem namenu. Mnogi rajni so namre? za ?asa svojega zemeljskega življenja veliko žrtvovali za doma?o cerkev, za dobrodelne organizacije in v druge dobre namene... več
NOV
9
2008
Zakonske in družinske (268)

Dedek in babica prideta na obisk. Postrežejo jim z zaj?jo pe?enko, vsaj tako je snaha rekla. Oba jo jesta z velikim navdušenjem. Potem dedek vpraša vnuka: »A gre o?e velikokrat na lov? Je ustrelil ve? živali ali samo tega zajca?« »Ne, ne strelja veliko, ustrelil je samo tega, ki je pojedel našega kanar?ka!«
OCT
19
2008
Evharisti?na prenova (267)

V Letu evharisti?ne prenove bi radi v ?asu priprave na evharisti?ni kongres poglobili svojo ljubezen do Jezusa v evharistiji. Nekaj konkretnih predlogov. Potrudimo se pri tako drobnih stvareh, kot so poklek (res do tal!), glasno sodelovanje in petje pri sveti maši, obnašanje v vrsti za obhajilo, tihota po obhajilu, saj ravno drobne stvari pokažejo naš odnos do Jezusa v Svetem Rešnjem Telesu. Vsak naj poskuša vsaj enkrat na mesec poleg nedelje priti k sveti maši tudi med tednom. Vsaka krš?anska družina naj se potrudi, da bi vsak teden prišel k eni delavniški sveti maši vsaj po en njen ?lan... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>