župnijski glas

strani 82 od 96

FEB
10
2009
Birmanci (272)

BIRMANCI bodo obnovili obljube svetega krsta in oddali birmanske prijavnice v nedeljo, 8. marca 2008, med deseto mašo. Ker starši dejavno sodelujejo pri obredu in brez njih tega ni mogo?e narediti, ra?unam, da bosta oba, o?e in mama, zagotovo lahko navzo?a pri tem obredu, saj sem slovesnost napovedal že pred boži?em. ?e bodo?i botri niso od dale?, jih prav tako povabite k obnovitvi krstnih obljub.
FEB
10
2009
Ste se že nasmejali (272)

Neki mladi Jud je bil strasten igralec golfa. Ni se mogel zadržati in je tudi ob sobotah, na židovski Gospodov dan, kršil zapoved in igral golf. Mojzes se je pritožil Bogu: »Poglej ga, igra golf ob sobotah in krši Gospodov dan.« »To res ni prav,« re?e gospod Bog. »Pusti! Bom jaz vzel stvar v roke.« Naslednjo soboto mladeni? spet igra golf, udari žogico in iz razdalje 250 metrov zadane luknjo. »A takole ga kaznuješ,« se pritoži Mojzes. »Seveda! A misliš, da bo upal komu povedati, kako dobro je v soboto igral golf?«... več
JAN
19
2009
Razglasitev Leta evharisti?ne prenove (Uvodnik 271)

DRAGI BRATJE IN SESTRE! Na pragu novega leta vam najprej voš?imo sre?no in blagoslovljeno novo leto 2009. Obenem napovedujemo, da bomo v letu 2010 obhajali vseslovenski evharisti?ni kongres. Nanj smo povabili tudi svetega o?eta Benedikta XVI. Ta je v svojem nagovoru ob zadnjem obisku slovenskih škofov dejal: »Povabili ste me, naj ob tej priložnosti obiš?em vašo deželo. Ko se vam zahvaljujem za prijazno povabilo in izro?am Gospodu ta na?rt, vas moram že zdaj pohvali ti za zamisel, da bi vse ob?estvo zbrali ob evharisti?ni skrivnosti... več
JAN
19
2009
Verska statistika 2008 (271)

VERSKA STATISTIKA 2008 Vsako leto na za?etku novega leta po župnijah prebiramo versko statistiko, ki naj bi nam v številkah in ?isto konkretnih podatkih prikazala utrip in življenje župnije v preteklem letu. Vemo, da vsak rad vidi, ?e je »kon?ni rezultat« pri bilancah ?imbolj pozitiven, saj mu to daje nekakšno trdnost in pogum za naprej. Podobno je tudi na duhovnem podro?ju: veseli smo vsakega pozitivnega premika naprej, pa naj bo to pri prejemanju zakramentov, obisku svetih maš, sodelovanju pri raznih skupnih projektih, obnovah, slovesnostih ipd... več
DEC
22
2008
Uvodnik (270)

BOŽI?NO VOŠ?ILO Sprašujemo se, kje so znamenja Božje navzo?nosti. Življenje gre naprej, kakor je šlo pred Jezusovim rojstvom. Kljub temu pa se za tistega, ki sprejme boži?no sporo?ilo, da se je rodil, da je prišel med nas Odrešenik sveta, življenje spremeni in dobi novo vsebino. Zgodi se isto kot pri matematiki: namesto negativnega predznaka damo pred število pozitivni predznak. Število je videti nespremenjeno, v resnici pa se v celoti spremeni. V tem smislu je boži? zares vesel dogodek, kakor ga predstavljata Sveto pismo in bogoslužje prazni?nega dne... več
DEC
22
2008
Napovedni koledar 2009 (270)

11. januar, lanski novokrš?enci 18. januar, seja ŽPS 01. februar, darovanje za razsvetljavo 01. marec, križev pot – sv. Rok 08. februar, predstavitev birmancev, križev pot – Sv. Vrh 06., 13., 20., 27. februar in 3. marec pobožnost na svetih štengah ob 17h 15. marec, seja ŽPS 28. marec, velikono?na spoved 10. april, predstavitev prvoobhajancev 18. april, celodnevno ?eš?enje 19. marec, žegnanje, sv. Miklavž 26. april, blagoslov konj na Gori 03. maj, žegnanje pri sv... več
DEC
22
2008
Lu? miru iz Betlehema (270)

Za?elo se je leta 1986 na avstrijski televiziji ORF, v njenem studiu v Linzu. V oddaji Lu? v temi, namen-jeni invalidnim otrokom, so organizatorji v zahvalo sodelujo?im namesto drobnih daril delili plamen iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu. Tradicionalna decembrska akcija, ki nosi v sebi sporo?ilo miru, medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja med ljudmi – Lu? miru iz Betlehema – prihaja med Slovence že 18. leto zapored. Letos z geslom »Nekaj ti manjka!« V ?asu, ko imamo dovolj vsega, prehitro pozabimo na to, kar je najbolj bistveno, na medsebojne odnose, na to, da bi bili pripravljeni prisluhniti najprej samemu sebi in nato ljudem okoli nas... več
DEC
22
2008
Sveti ve?eri (270)

Na predve?er boži?a, zadnji dan starega leta in pred praznikom Gospodovega razglašenja obhajamo tri svete ve?ere. Takrat naj bi se družine zbrale, skupaj opravile ve?erno molitve ter pokropile in pokadile domove. Pred ?asom smo vam razdelili zgibanke, v katerih je bil obred družinskega bogoslužja na sveti ve?er bolj podrobno razložen. Ker pred prazniki vzamete v cerkvi bolj malo kadila in blagoslovljene vode, bi ?lovek lahko sklepal, da se navada opuš?a, kar je velika škoda. Povabim vas, da praznike naše-ga odrešenja res obhajate kot kristjani – torej z udeležbo pri bogoslužju v farni cerkvi in z doma?im bogoslužjem v doma?i družini... več
DEC
22
2008
Blagoslov soli (270)

Na štefanovo Cerkev blagoslavlja sol, ki jo potem zmešate z jedilno soljo ali daste med hrano živalim. Po starodavnem izro?ilu je bilo to sol treba ?imprej potresti tudi po polju in vinogradih. Tudi to je eden izmed na?inov, kako veren ?lovek prosi za blagoslov svojega dela.
DEC
22
2008
Otroci za otroke (270)

Na praznik Gospodovega razglašenja naj k deseti sveti maši otroci prinesejo tisto, kar so kot sad adventnih premagovanj in prizadevanj namenili la?nim v misijonih.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>