župnijski glas

strani 81 od 96

MAR
8
2009
Pokrižanje in poklek (Spodbuda za Leto evharisti?ne prenove 27

Pokrižanje je znamenje in izražanje krš?anske vere in pripadnosti Kristusu. Vsako molitev in sveto mašo za?nemo s križem in jo z njim tudi kon?amo. Na za?etku se pokrižamo z 'velikim' križem. S tremi prsti se dotaknemo ?ela, nato prsi ter nato leve in kon?no desne rame in ob tem izgovarjamo: V imenu O?eta in Sina in Svetega Duha.Amen. S tem re?emo troedinemu Bogu: Tvoj sem! Hkrati pa s tem izrazimo tudi najve?jo zapoved, ki se glasi: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso mo?-jo! Pokrižamo se spoštljivo, s prisr?no ljubeznijo in natan?no - ne malomarno, kot da bi »odganjali muhe«... več
MAR
8
2009
Ste se danes že nasmejali (273

Župnik je želel, da bi bile njegove pridige ?imbolj konkretne. Vernikom je naro?il, naj do naslednje nedelje preberejo sedemnajsto oglavje Markovega evangelija. Za naslednjo nedeljo je pripravil tematski govor o laži. Na za?etku je povabil vernike: »Dragi bratje in sestre. Bodite tako prijazni in vsi tisti, ki ste ta teden uspeli prebrati 17. poglavje Markovega evangelija, dvignite roke.« Vse roke so se dvignile, samo neki majhen fanti? je ni dvignil. »Hvala lepa,« je rekel župnik. »Zdaj lahko za?nem pridigati o laži... več
MAR
8
2009
Nabiralnik Karitas v postu za Anin skald (273)

Nabiralnik Karitas sredi cerkve nas v postnem ?asu vabi, da prispevamo za Anin sklad, ki materialno pomaga in spremlja družine, ki si želijo še kakšnega otroka ali so v razli?nih stiskah.
?e ho?eš žeti eno leto, posej pšenico. ?e ho?eš žeti deset let, posadi sadovnjak. ?e pa ho?eš žeti vse življenje, vzgajaj otroke, poskrbi za prijazno okolje, v katerem boš vedno znova dobival navdihov za plemenito in bogato življenje.
MAR
8
2009
Romanje na Brezje (273)

Marca naša dekanija tradicionalno roma na Brezje. Na Brezje odidemo v nedeljo, 22.03.2009, ob 12.30 izpred farne cerkve. Domov grede se bomo ustavili na Viru, kjer je od našega zadnjega obiska zrasla cerkev. Svete maše župljani tako nimajo ve? v leseni baraki, ampak v novi cerkvi. Za romanje se je treba prijaviti.
MAR
8
2009
Sre?anje družin (273)

Osrednja prireditev v tednu družine (19.- 25. marec) bo škofijsko sre?anje družin na Kmetijski šoli GRM, in to v soboto, 21. marca 2009, med 9. in 17. uro. Staršem bo spregovorila psihologinja in družinska terapevtka Julija Pelc, ki je svoje predavanje naslovi-la »Starši in mladi upornik«. Otroci se bodo lahko vklju?ili v eno izmed delavnic: vrtec, svetopisemske urice za otroke, ministrantska, skavtska, športna, aranžerska in vrtnarska delavnica. Župnijskemu glasu je priložena zgibanka Družina živi!, ki natan?neje predstavlja dogodek... več
MAR
8
2009
Radijski misijon (273)

Radio Ognjiš?e v ?asu od 29. marca do 4. aprila pripravlja 4. radijski misijon z naslovom: HODITI PO JEZUSOVIH STOPINJAH. Povabljeni, da prisluhnete misijonskim govorom. V petek, 3. aprila, bo po vseh dekanijah priložnost za sveto spoved. Za našo trebanjsko dekanijo bo spovedni dan na Mirni, in sicer od 14. do 20. ure.
MAR
8
2009
Akcija "zamaški" (273)

20. marca ZAKLJU?IMO akcijo zbiranja zamaškov. Odziv je namre? prevelik, zato manjka prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni sortirati, pakirati in odvažati zamaške na zbirno mesto. Organizatorji so se zato odlo?ili, da z akcijo marca zaklju?ijo. Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in zbirali. Tudi s tako 'majhnimi' in 'nekoristinimi' stvarmi, kot so odpadni zamaški, smo skupaj naredili veliko dobrega.
FEB
10
2009
Zadoš?evanje (Uvodnik 272)

Celo v cerkvi izginja beseda »zadoš?evanje«, v vsakdanu že dolgo nima ve? državljanske pravice. In vendar je stoletja spodbujala dobre duše, da so se Bogu darovale kot spravna žrtev za grešnike in za grehe sveta. Morda je prav, da nas prav pust spomni na vse to. Saj ni samo pustni torek dan greha, greh se dela vsak da. Je pa res, da se marsikaj skriva prav za pustnimi za maskami. ?im manj je pristnega, notranjega veselja, tem ve?ja je potreba po zabavah. A za veselja?enjem nujno ostane glavobol... več
FEB
10
2009
S seje ŽPS (272)

Župnijski pastoralni svet je imel svojo redno sejo v januarju. Najprej smo se zahvalili vsem, ki so pomagali pri pripravi tradicionalnega sre?anja bolnih in ostarelih in pri shodu žalujo?ih. Pogovarjali smo se o sanaciji škode na severni strani fasade farne cerkve. Ob ureditvi trškega jedra je prišlo do poškodb na drenaži in to ima za posledico vlago na fasadi. Izvajalec bo škodo saniral predvidoma aprila. Ob 360-letnici mokronoške župnije (1649 – 2009) bi radi dokon?ali fasado na farni cerkvi, ker ji še nima zaklju?nega sloja... več
FEB
10
2009
Petje pri sveti maši (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 27

Novo leto je kakor vstopna pesem pri bogoslužju. In obratno. Uspešnega leta ne moremo pri?akovati, ?e si ne izberemo ustreznega programa in na?rta, ki nas bo usmerjal in podpiral. Podobno je tudi pri vstopni pesmi pri sveti maši. Želi nas usmeriti v obhajanje najsvetejših skrivnosti naše vere. Vstopna pesem je kakor napovednik. Izraža zna?aj dobe v cerkvenem letu. Uglasi in ubere navzo?e, da se po?utijo kot eno telo. Ustvari dobro razpoloženje celotnega ob?estva in vsakega posameznika... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>