župnijski glas

strani 80 od 96

APR
27
2009
Prvoobhajanci (275)

Prvoobhajanci se bodo na slovesnost prvega svetega obhajila pripravili z devetdnevnico, ki jo za?nemo na vnebohod, 21. maja. Vsak ve?er bodo prvoobhajanci in njihovi starši po šmarnicah še malo ostali v cerkvi. Prva sveta spoved bo v sredo, 27. maja, ob 18. uri. Isti ve?er bo med mašo priložnost za spoved njihovih staršev, sorodnikov in vseh, ki bi skupaj z njimi radi lepo obhajali dan prvega svetega obhajila.
APR
27
2009
Blagoslov koles (275)

Šmarni?no pobožnost zaklju?imo z blagoslovom ko-
les. Letos bomo imeli ta blagoslov v petek, 29. maja. Kolesa parkirajte pred zakristijo. Po šmarnicah, ki bodo v cerkvi, bo blagoslov zunaj pred cerkvijo.
APR
27
2009
Drugi zvon (275)

?e bo vse posre?i, bo do žegnanja pri sv. Florijanu v zvoniku zapel še drugi zvon. Veste, da so iz župnije Preddvor leta 1997 pripeljali dva rabljena zvonova. Ve?jega so takrat obesili k sv. Martinu, drugega, manjšega, pa 17.9.1997 k sv. Florijanu, ker sta bila oba zvonika prazna. Ker smo v Srednji vasi dobili dva bohinjca, smo ju skupaj obesili k svetemu Mari-nu, kar je najbolj logi?no, saj sta bila ulita hkrati in sta uglašena za skupno petje. Ve?ji preddvorski zvon smo imeli na Žalostni gori, kjer je bil februarja 2008 ukraden in v treh dneh najden... več
APR
6
2009
Velikono?no voš?ilo (274)

Znova doživljamo veliko no? in poslušamo poro?ilo o najpomembnejšem dogodku vseh ?asov: »Vstal je, ni ga tukaj!« Sami sicer nismo našli praznega groba kakor Marija Magdalena ter apostola Peter in Janez. Tudi se nam Vstali ni pridružil na poti v Emavs. Toda glas apostolov je prišel do nas in za to oznanilo so kristjani množi?no dajali življenje. Bratje in sestre! Vstali Gospod živi. Vodi in spremlja nas po poti življenja. Ta njegova pot vodi ?ez Kalvarijo, toda ?ez Kalvarijo v življenje... več
APR
6
2009
Velikono?no tridnevje (274)

Veliki ?etrtek. To, kar je bilo v Kristusu vidnega, je nocoj prešlo v zakramente, ugotavlja papež Leon Veliki. Predvsem v zakrament vseh zakramentov, v sveto evharistijo. Sveta evharistija vsebuje ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikono?no Jagnje in živi Kruh, ki vernim daje mo? in jih vabi, da darujejo tudi sami sebe. ?eš?enje je ta ve?er posve?eno Jezusovemu dušnemu trpljenju v vrtu Getsemani in poniževanju v je?i Kajfove hiše. Lahko si predstavljamo, kako se je po?util Kristus, saj je tudi za nas strah pred trpljenjem mnogokrat hujši kot trpljenje samo... več
APR
6
2009
Blagoslov jedil (274)

11.00 sv. Ana;
13.30 Sv.Vrh;
14.00 sv. Jošt;
14.30 fara;
15.00 sv. Križ,
15.30 sv. Martin;
16.00 sv. Miklavž;
16.30 sv. Rok,
17.00 fara
APR
6
2009
Celodnevno ?eš?enje (274)

Celodnevno ?eš?enje je lepa priložnost, da poživimo svojo vero v Presveto Evharistijo. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomo? naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica. Ob sklepu nas bo nagovoril gospod kanonik France Dular, ki ga mnogi poznate, saj je nekaj ?asa prihajal v Mokronog. Vabljeni!
APR
6
2009
Urnik nedeljskih maš (274)

Z veliko no?jo bodo ob nedeljah svete maše spet ob 7. uri pri fari in ob 10. uri na Žalostni gori, razen kadar bo oznanjeno druga?e.
APR
6
2009
Blagoslov konj (274)

Blagoslov konj bo na nedeljo po godu sv. Jurija, 26.4.2009, popoldne ob 15. uri na Žalostni gori. Po blagoslovu vabljeni k župniš?u, kjer se bo našel kakšen kozar?ek in prigrizek.
MAR
8
2009
Kakovost življenja (Uvodnik 273)

Zakaj obhajamo postni ?as? Zato, da bi se ponovno zavedli, da smo se ujeli v za?aran krog kopi?enja dobrin in zato pozabili na kakovost življenja. Življenja namre? nih?e nima iz obilice svojega premoženja. Samo to, kar znamo deliti z drugimi, nas bogati. Samo ?as, ki ga žrtvujemo za nekaj dobrega, se podaljša v ve?nost. Samo življenje, ki ima smisel in cilj, je lahko polno, osre?ujo?e. Med internetno pošto sem dobil tudi tole zanimivo misel, ki potrjuje zgornjo trditev: Ljudje imamo danes velike hiše, pa majhne družine... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>