župnijski glas

strani 79 od 96

MAY
20
2009
Zakonci in jubilanti (276)

Zakonce in jubilante vabimo na dan zakonske zvestobe, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 7. junija, med deseto mašo na Žalostni gori. Med mašo boste zakonci obnovili svoje zakonske obljube in prejeli poseben blagoslov. Po kon?anem bogoslužju povabljeni v spodnje prostore župniš?a.
MAY
20
2009
Spri?evala (276)

Ob kanoni?ni birmi se škof ordinarij želi sre?ati z vsemi verou?enci, zato boste otroci ta dan dobili verou?na spri?evala. Najboljši iz vsakega razreda iz rok gospoda škofa, ostali takoj po sveti maši. Sre?anje z birmovalcem bo v ponedeljek, 22. junija 2009. Ob 18. uri pride gospod škof, ob 19. uri bo sveta maša, po njej pa bo še sre?anje za župnijske sodelav-ce. Nekaterim bom spri?evala težko napisal, ker jih še niso vrnili …
MAY
20
2009
Župnijski sodelavci (276)

Župnijski sodelavci, ?lani ŽPS, klju?arji, mežnarice, ?istilke, krasilke, bralci in drugi odrasli sodelavci boste imeli 22.6.2009 birmovalcem po ve?erni maši v župnijski cerkvi. Ob zadnji birmi je bila na škofovo razo?aranje udeležba skromna, zato Vas prosim, da si že zdaj rezervirate ?as za ta dogodek.
MAY
20
2009
Romanje v Ludbreg (276)

Napovedujemo dekanijsko romanje v Ludbreg, kjer hranijo relikvije Jezusove Krvi. Za pot potrebujete osebno izkaznico ali potni list. Romanje bo v soboto, 27. junija 2009. Ve? pri nedeljskih oznanilih…
APR
27
2009
Hodi za menoj (Uvodnik 275)

?etrto velikono?no nedeljo obhajamo kot nedeljo duhovnih poklicev. Prošnji za nove duhovne poklice dodajmo razmislek o krš?anski poklicanosti. Pomislimo, kaj pomeni Jezusovo vabilo bogatemu mladeni?u: »Pridi in hodi za menoj!« (Mt 19,21) Hoja za Kristusom! Ve?, kot je to, mladim ne more-mo ponuditi, s tem vabilom jim ponudimo vse. Hoja za Kristusom pomeni: - prizadevanje, da mlad ?lovek najde na prepri?ljiv na?in samega sebe kot ?loveka; Kristus v polnosti razodeva ?loveka ?loveku in mu odkrije njegovo najvzvišenejšo poklicanost k svetosti; - uresni?iti ?loveka in njegovo dostojanstvo v sebi; - izrisati v sebi podobo Boga, po kateri je ustvarjen vsak ?lovek; uresni?iti v svojem življenju Božje kraljestvo, ki je hkrati kraljestvo ?loveka; - dati vsebino svoji mladosti, svoji odpovedi in življenjski poklicanosti, ki je za vsakega ?loveka nekaj enkratnega, samo njegovega; - vra?unati raznovrstno trpljenje in preizkušnje, razo-?aranje, krize, pripravljenost na sprejem porazov, neuspehov… Kristusovo povabilo: »Hodi za menoj!« ima toliko pomenov, kolikor je ljudi na svetu... več
APR
27
2009
Božja beseda (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 275)

V cerkvi imamo dve mizi: mizo Božje besede, to je ambon, in mizo evharisti?ne daritve, to je oltar. Cerkev je pisano Božjo besedo vedno spoštovala kot najve?ji zaklad; vedno je verovala in izpovedovala, da Kristus živi pod podobo kruha v tabernaklju in pod podobo besede v Svetem pismu. S kruhom nas hrani, s Svetim pismom ali Božjo besedo pa nas u?i. Za življenje potrebujemo obe mizi, saj »?lovek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust«. Pri besednem bogoslužju nam Jezus oznanja Božjo besedo kakor nekdaj svojim u?encem... več
APR
27
2009
Ste se danes že nasmejali(275)

Pri birmanskem izpitu izpraševalec ugotovi, da se Marko ni dobro pripravil, zato mu re?e. »Bodi iskren in po pravici povej, da se nisi u?il!« Fant se želi reši-ti, pa pravi: »To je sicer res, ampak vsi pravijo, kako zelo ste dobri, gospod župnik.« A izpraševalec ostane neizprosen. »Veš kaj, takole se bova zmenila. Ti pojdi lepo domov in se za?ni u?iti, na izpitu ?et teden dni ti bom pa pokazal svojo dobroto!«.
APR
27
2009
Šmarnice (275)

Šmarnice bodo pri fari vsak dan ob 19. uri, na podružnicah pa samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Ob nedeljah se bomo sre?evali pri kapelicah, kot je to v navadi nekaj zadnjih let.
APR
27
2009
Poljske maše (275)

Pred vnebohodom bomo imeli po soseskah tako imenovane poljske ali urne maše, to je svete maše za blagoslov polja in odvrnitev hude ure. Med sveto mašo bomo molili litanije vseh svetnikov, po obhajilu pa posebne molitve za zdravo vreme, odvrnitev hude ure in blagoslov dela na polju, vinogradih ter sadovnjakih. Ob koncu svete maše je vedno vremenski blagoslov, ki ga mašnik podeli z relikvijami. Dar za to mašo boste zbrali kot obi?ajno. Na podružnicah to storijo mežnarice ali ?lani ŽPS, pri fari je sredi cerkve pušica, v katero lahko oddaste svoj dar... več
APR
27
2009
Dekanijska priprava na krst (275)

Dekanijska priprava na krst bo v ?etrtek, 21. maja 2009, ob 20. uri v Šentrupertu. Svetujemo, da se sre?anja po možnosti udeležite že pred rojstvom otroka, saj si s tem prihranite skrbi za varstvo. Naslednja priprava bo junija, nato pa šele po po?itnicah, septembra, zato vsi, ki na?rtujete krst še v tem pastoralnem letu, ne prezrite te zadnje možnosti.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>