župnijski glas

strani 78 od 96

JUN
9
2009
Za sveto birmo prosim (Uvodnik 277)

… ker želim prejeti pomo? Svetega Duha. Bog mi bo pomagal v dobrem in slabem. Želim živeti kot pravi krš?anski otrok (Veronika). …ker bi rad poglobil svojo vero. Postal bi rad boljši kristjan. Zakrament svete birme bi rad prejel, ker ne bi rad razo?aral svojega birmanskega botra (Jože). … da bo moja vera še bolj trdna. Imam trdno voljo. da postanem birmanka. Po tem zakramentu bi želela, da mi vera pomaga na moji življenjski poti (Vesna). … da bi prejela Svetega Duha. Sveti Duh nas vabi, da vredno prejemamo zakramente in z bogoslužjem izro?amo Bogu sebe in druge (Maja)... več
JUN
9
2009
Drža rok (Spodbuda za Leto evharisti?ne prenove 277)

Kdor ho?e zares moliti, se mora najprej umiriti, priti k sebi; za to potrebuje mir in zbranost. Roke uporabljamo pri delu in so simbol našega nemira, saj kar naprej z njimi nekaj po?nemo (delamo, se praskamo, š?ipamo drugega, …). Ko pa molimo jih sklenemo in s tem izrazimo, da se želimo zbrati, umiriti, da se bomo lahko pogovorili z Bogom. Ni? naj bi nas takrat ne motilo in odvra?alo od molitve, ampak naj bi tudi naše roke, naše telo in naš duh po?ivali v Bogu. Sklenjene roke izražajo tudi našo predanost Bogu: »V tvoje roke Gospod, izro?am svojo voljo in svojo usodo«... več
JUN
9
2009
Romanje v Ludbreg (277)

V letu evharisti?ne prenove naša dekanija roma v Ludbreg. Tam je velika božja pot, ki jo vsako leto obiš?e množica ljudi. Za pot potrebujete osebno izkaznico ali potni list. Romanje bo v soboto, 27. junija 2009. Odhod avtobusa ob 8. uri izpred farne cerkve. Za romanje se je potrebno PRIJAVITI. Po stari anti?ni legendi je Ludbreg središ?e sveta, saj so vse svetovne metropole postavljene na krožnicah, ki imajo svoje središ?e v Ludbregu. Tam še danes kažejo studenec, v katerem »pride na dan voda iz samega središ?a zemlje«... več
JUN
9
2009
Ste se danes že nasmejali (277)

Prvoobhajanec pri prvi spovedi pove: »Ukradel sem dve jabolki.« »Za pokoro boš zmolil dva o?enaša« re?e spovednik. »Gospod,« vpraša otrok, » ?e zmolim tri, lahko potem ukradem še eno jabolko?«

Zakaj je Bog ob koncu stvarjenja ustvaril najprej Adama in šele nato Evo? Zato, ker ni želel, da mu kdo daje nasvete…
MAY
20
2009
Postajamo, kar uživamo (Uvodnik 276)

Maj je tradicionalno ?as prvih svetih obhajil. ?e imamo to ?ast, da se udeležimo te slovesnosti, zlahka prepoznamo prvoobhajance, oble?ene v belo, ko res z vsem, kar so, izražajo svoje navdušenje in spoštovanje, da se prvi? bližajo Gospodovi mizi. Toda praznik prvega svetega obhajila ni vrhunec ali cilj. Je samo važen dogodek na poti krš?anske poklicanosti k svetosti. Jezus namre? obljublja, da ga bomo neko? videli takega, kakršen je, in mu bomo podobni. Potovanje do tega cilja bodo zaznamovali nepri?akovani zavoji in nagli obrati... več
MAY
20
2009
PRIPRAVIMO SE… (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 276)

Na za?etku bogoslužja nas mašnik povabi, naj se »pripravimo na obhajanje svetih skrivnosti«. Takrat naj bi v trenutku zbranosti pomislili, za kaj bomo pri sveti maši molili, obudili namen biti navzo? pri kalvarijski žrtvi, in v iskrenem obžalovanju svojih grehov obudili kesanje. Kdor ho?e zares moliti, se mora najprej umiriti, priti k sebi; za to potrebuje mir in zbranost. Roke uporabljamo pri delu in so simbol našega nemira, saj kar naprej z njimi nekaj po?nemo (delamo, se praskamo, š?ipamo drugega …)... več
MAY
20
2009
Ste se danes že nasmejali (276)

Menih je novince u?il homiletike, to je veda o pridiganju. Na koncu je rekel: ?e torej povzamemo. Vsaka pridiga mora imeti uvod in jasen zaklju?ek. Potrudite se, da bosta uvod in zaklju?ek ?imbolj skupaj!

Iz neke pridige o prvem grehu: »In tako je postal ni? hudega slute?i Adam prvi v vrsti mož, ki so se pritoževali nad tem, kar so jim žene dale jesti«…
MAY
20
2009
Seja ŽPS (276)

Zadnja seja ŽPS v tem pastoralnem letu bo v nedeljo, 24. maja, po jutranji maši v u?ilnici nad zakristijo. Na dnevnem redu bo ve? pomembnih to?k, zato ?lanom udeležbo zelo priporo?am.
MAY
20
2009
Prvo obhajilo (276)

Praznik prvega obhajila je za vso župnijo priložnost, da poživimo vero v Jezusovo navzo?nost v Svetem Rešnjem Telesu. ?e z vero prejemamo, kar obhajamo, postajamo to, kar prejemamo: kruh za življenje sveta. Na slovesnost se bodo otroci pripravili z devetdnevnico, ki jo za?nemo na vnebohod. Župnijsko ob?estvo povabim, da prvoobhajance v teh dneh še posebej podpre s svojo molitvijo. V sredo bo med sveto mašo priložnost za spoved za vse odrasle, posebej pa za starše, sorodnike in prijatelje letošnjih prvoobhajancev... več
MAY
20
2009
Blagoslov koles (276)

Šmarni?no pobožnost obi?ajno sklenemo s tradicionalnim blagoslovom koles, ki ga bomo letos imeli v petek, 29. maja, ob 19. uri pri fari. Kolesa parkirajte na dvoriš?u pred zakristijo. Po šmarnicah se k blagoslovu zberemo zunaj pred cerkvijo.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>