župnijski glas

strani 77 od 96

AUG
5
2009
Jernejev shod 2009

V teh zadnjih po?itniških dneh bo Žalostna gora spet cilj mnogih romarjev. Najavljene so skupine, pred nami je Jernejev shod, ki ga letos 22. in 23. avgusta vodi ?rnomaljski dekan g. Peter Kokotec. Pred shodom bi bilo treba pobo?je Gore spet nekoliko pokositi, urediti cesto ipd. Na vrsti so soseske Slepšek, Sveti Križ in Brezovica. Dogovorite se med seboj in pridite, kadar kdo utegne, najbolje v ponedeljek, 17. avgusta 2009. Ne prezrite, da bodo?i birmanci v procesiji nosijo simbolne me?e Marijinih žalosti, zato naj bodo otroci 7... več
AUG
5
2009
Romanje na Zaplaz (279)

Na predve?er velikega šmarna naša dekanija tradicionalno roma na Zaplaz. Zve?er ob 20. uri krene procesija z lu?kami iz farne cerkve na ?atežu in med molitvijo rožnega venca z Marijinim kipom dospe na Zaplaz. Tam je sveta maša. Slovesnost je letos združena z obnovo dekanijskega misijona, zato nas bo nagovoril misijonar p. Mirko Verši?. Lepo vabljeni!
AUG
5
2009
Ste se že nasmejali (279)

Menih gre na dopust. Pride v hotel. “Imate morda kakšno prazno sobo?”“Žal je vse zasedeno.” “Kaj pa, ?e bi prišla angleška kraljica?”“No, potem bi se že kaj našlo.”“Dajte mi torej to, kar bi se našlo zanjo. Kraljice zagotovo ne bo!”
JUN
29
2009
Obljuba, ki sega v ve?nost (Uvodnik 278)

Pomen zakramenta svete birme Cerkev smiselno in nazorno razlaga v znamenjih, s katerimi podeljuje ta zakrament. ?e nekoliko bliže pogledamo potek birmovanja, lahko ugotovimo, da ima tri stopnje. Za?enja se z birmansko zaobljubo; sledi ji molitev, ki jo v imenu Cerkve izreka škof z razprostrtimi rokami; temu se pridružuje dejanska podelitev birme, ki obsega maziljenje, polaganje rok in pozdrav miru. Tristopenjska zgradba birme je podoba za pot našega krš?anskega življenja. V zaporedju: zaobljuba, molitev in maziljenje delujemo torej najprej mi, nato delujejo Cerkev, nato Kristus po Svetem Duhu... več
JUN
29
2009
Zvonjenje (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove) 278

Ko se za?ne vstopna procesija duhovnika in ministrantov k oltarju, se pozvoni z zvoncem, ki visi navadno ob zakristijskih vratih. Takrat vsi vstanemo in se pripravimo na za?etek svete maše. Med povzdigovanjem zvoni, da se zavemo, da je to najsvetejši trenutek svete maše, ko se bo kruh spre-menil v Jezusovo telo in vino v Jezusovo kri. Zvon?ek nas zbudi iz morebitne raztresenosti in nas postavi v živo dogajanje Jezusove daritve. Zvonijo pa tudi zvonovi v zvoniku .Uro pred prazni?no mašo in petnajst minut pred vsako sveto mašo nas vabijo, da se je udeležimo... več
JUN
29
2009
Poletni urnik svetih maš (278)

V ?asu po?itnic in dopustov imamo ute?en red svetih maš. Ker je zjutraj bolj hladno, imamo ob torkih, ?etrtkih in sobotah sveto mašo zjutraj. Ob ponedeljkih, sredah in petkih je sveta maša zve?er. Ob nedeljah med 15. julijem in 15. avgustom je tako kot v sosednjih župnijah samo ena sveta maša, in sicer ob 8. uri pri fari. Žegnanja so zato v tem ?asu lahko na podružnicah ob 10. uri.
Na vse druge spremembe boste opozorjeni v Župnijskem glasu ali pri nedeljskih oznanilih.
JUN
29
2009
Blagoslov avtomobilov (278)

Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, bo po jutranji maši pri fari blagoslov avtomobilov. Ta dan lahko oddaste svoj dar za MIVO. Z vašimi darovi za sre?no prevožen ali prehojen kilometer pomagajo v misijonski pisarni kupiti prevozna sredstva našim misijonarjem.
JUN
29
2009
Obnova pri sv. Ani (278)

Nadaljujem z obnovitvenimi deli pri sveti Ani. Odstranjen je bil ves slab omet do višine oken in zamenjan z novim. V cerkvi sta zdaj na novo urejena tlak in izolacija. Takoj po žegnanju bi se lotili še betoniranja venca in zamenjave strehe na cerkveni ladji. Vsem, ki s svojimi darovi podpirate to prepotrebno obnovo, naj Bog obilno popla?a s svojimi darovi.
JUN
29
2009
Mašniški jubileji (278)

Na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla duhovniki obhajamo svoje mašniške jubileje. Lepo je, ?e se nam ta dan verniki pridružite v zahvali za dar duhovnega poklica.
V naši škofiji imamo letos enega novomašnika, ki bo posve?en v stolnici v nedeljo, 28. junija, popoldne.
Novo pastoralno leto bo posve?eno duhovništvu. Lepa priložnost, da obrnemo v pozitivno smer javno mnenje, in izziv, da naredimo kaj ve? za nove duhovne poklice.
JUN
29
2009
Obnove in "Triletna akcija" (278)

Ker v poletnih mesecih nimam verouka, se v tem ?asu lažje posvetim obnovitvenim in vzdrževalnim delom. Najve?ji projekt letošnjega leta je beljenje fasade na farni cerkvi. Veste, da je bila fasada v ?asu župnikovanja gospoda Jožeta Pluta obnovljena, ni pa zaklju?ena, t.j. manjka še finalna zaš?ita. Z drugo besedo: fasado je treba še prebeliti. Ni še ?isto jasno, ali nam bo to uspelo do farnega žegnanja ali takoj po njem. Ra?unamo, da bi ?ez poletje položili ploš?ice pri sv. Martinu... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>