župnijski glas

strani 76 od 96

AUG
31
2009
Graditi na temelju (Uvodnik 280)

Lepo son?no poletje se preveša v september. Nov za?etek za vse u?ence. Mnogi od teh bodo spet prihajali k verouku. Nad vsemi bodo s svojo skrbjo bedeli njihovi starši. Nakup šolskih potrebš?in je vedno nekakšen družinski obred. Denarnica se ob?utno stanjša. Precej radovednosti, kdo bo novi u?itelj, razrednik, katehet? To zanima predvsem šolarje. Nekateri komaj ?akajo snidenja s sošolci. Medijska poro?ila bodo polna besed o varni poti v šolo. Svet bo res kar vzbrstel od gibke mladosti... več
AUG
31
2009
Novomašni križ (Spodbude za Leto duhovnikov 280)

»Kdor ho?e biti moj u?enec, naj vzame svoj križ in naj hodi za menoj«, je rekel Jezus svojim u?encem. Zato ti, brat novomašnik, izro?am novomašni križ. Danes je okrašen s cvetjem. Toda cvetje bo ovenelo, zvonovi bodo utihnili, pesem bo izzvenela, ljudje se bodo razšli. Ostal boš sam – sam s križem. Bal se ga boš, toda bal se ga je tudi naš Gospod. Omahoval boš pod njim, toda omahoval je tudi naš Gospod. Padal boš pod njim – naš Gospod je trikrat padel pod križem. Prišli bodo trenutki, ko se ti bo zazdelo, da si pribit na križ... več
AUG
31
2009
"javna spoved" (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 280)

Na sveto mašo, ?e ho?emo, da bo za nas duhovno u?inkovita, se moramo pripravljati cel teden. Tudi izpraševanje vesti moramo imeti vsak ve?er. Ko je na za?etku maše nekaj minut tišine, še enkrat Bogu priznamo, kar smo zagrešili. Nato obudimo kesanje, lahko bi rekli, da se javno izpovemo. Pa ne morda komurkoli, ampak vsemogo?nemu Bogu in vsem, ki so pri maši. Priznam, da sem grešil na ve? na?inov: v mislih: morda sem druge obsojal, o drugih slabo mislil, delal na?rte za greh, morda so se vrstile misli po maš?evanju, nespodobne misli ... več
AUG
31
2009
Vpis za novo verou?no leto (280)

Starši boste otroke lahko vpisali v višji letnik v petek, 11. septembra, med 12. in 18. uro ter v soboto, 12. septembra, med 17 in 18. uro. S seboj prinesite podpisano spri?evalo. K vpisu naj otroci prinesejo urejen liturgi?ni zvezek. Vpis za 1. razred bo v soboto, 26. septembra, med 16. in 18. uro. K vpisu pridite z otrokom. S seboj prinesite družinsko knjižico ali otrokov krstni list. 1. RAZRED PETEK 17.45 2. RAZRED PETEK 17.00 3. RAZRED PETEK 12.00 4. RAZRED PONEDELJEK 7.30 5... več
AUG
31
2009
Za duhovne poklice (280)

Soboto, 12. septembra, bo zaznamoval škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice. Letos romamo v Belo krajino k Trem faram. Tam bo ob 9. uri molitvena ura, ob 10-ih pa škofova maša. V naši župniji bomo ta dan zve?er imeli na Gori sveto mašo za nove duhovne poklice (za?etek jesenskega shoda) in nato molitveno uro. Res lepo vabljeni, da se v Letu duhovnikov združimo v skupni molitvi za nove delavce v Gospodovem vinogradu.
AUG
31
2009
Mladi v Sti?ni (280)

V soboto, 19. septembra, bo v Sti?ni tradicionalno sre?anje mladih. Program bo potekal od 9. pa vse do 17.30. ure. Vmes bo priložnost za sveto spoved, raz-ne delavnice, zabavni program, koncert …
V oktobru za?nemo z mladinskim veroukom. Vabljeni!
AUG
31
2009
Slomškovo slavje (280)

Jubilejno leto ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor in 10. obletnici njegove beatifikacije se bliža vrhuncu. V ?etrtek, 24.9., obhajamo njegov god. Na predve?er bo v mariborski stolnici pri Slomškovem grobu molitveno bdenje in polno?nica. Osrednje vseslovensko Slomškovo slavje pa bo v soboto, 26. septembra 2009, na mariborskem nogo-metnem stadionu. Ob 11. uri se za?ne spremljevalni program, ob 12. uri pa bo apostolski nuncij daroval sveto mašo ob somaševanju škofov in duhovnikov... več
AUG
5
2009
Kruh, ki je ve? kot kruh (Uvodnik 279)

Kako nekateri težko sprejmejo dejstvo, da se pri maši zgodi ta velika sprememba, ko se kruh spremeni v Jezusovo Telo in vino v Njegovo Kri. Nasprotno pa z lahkoto sprejmejo dejstvo, da je naše telo zasnovano tako, da hrano, ki jo uživamo, spreminja v meso in da se nekaj teko?ine, ki jo zaužijemo, spremeni v kri. ?im ve? hrane zaužijemo, bolj se viša telesna teža, ve? hrane se spremni v meso. ?e je Stvarnik tako zasnoval že naše telo, kako ne bi mogel potem storiti ?udeža pri maši in kruh spremeniti v Jezusovo Telo in vino v Jezusovo kri... več
AUG
5
2009
Blagoslov (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 279)

Mo? vode je neizmerna. Hujša je kot ogenj. Je vir življenja. Lahko pa tudi uni?i. To dvoje se zgodi tudi tedaj, ko se pokropimo ali pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Blagoslovljena voda v nas poživi božje življenje in uni?i slabo. V blagoslovu Cerkve je Kristusova vstajenjska mo?. Blagoslovljena voda je znamenje našega krsta. Po krstni vodi smo se ponovno rodili. Zaživeli smo v Kristusu. Pri blagoslovu z vodo se spomnimo nekaterih velikih dogodkov v zgodovini ?loveštva: vesoljnega potopa, prehoda Izraelcev ?ez Rde?e morje, prestopa reke Jordan pri Jerihi, Jezusovega krsta v Jordanu... več
AUG
5
2009
Obleka in ?ut za sveto (279)

Obleka, ki je primerna za ve?erni sprehod ali zabavo, ni vedno primerna za v cerkev, za na pogreb, za na poro?no slavje v cerkvi, pa ?eprav je po zadnji modi. Kristjan se tudi sicer ne samo za v cerkev obla?i dostojanstveno, primerno sramežljivo in spoštljivo. Za sveti prostor pa obleko izbere še bolj preudarno. Vse bolj pogosto se dogaja, da zlasti dekleta in žene tudi v cerkev prihajajo v bluzah brez rokavov, z globokim dekoltejem ..., majice ali bluze imajo nekatere tako kratke, da se vidi trebuh ... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>