župnijski glas

strani 75 od 96

OCT
10
2009
Priprava na krst (282)

Redna mese?na dekanijska priprava na krst je v ?asu »sezone krš?evanja« (v toplejših mesec) praviloma tretji ?etrtek v mesecu, letos torej še 15. oktobra ob 19. uri v Trebnjem in 19. novembra ob 19. uri v Šentrupertu . Priprave bodo nato spet po veliki no?i.
OCT
10
2009
Spomin rajnih (282)

Vaših dragih rajnih se bomo spomnili na vse svete z molitvami na pokopališ?u, nato pa jih ves mesec november pri delavniških svetih mašah vklju?ujemo v posebne poobhajilne molitve, kot je že v navadi. Tak molitveni spomin lahko naro?ite do 20. novembra. Listi, na katere lahko ozna?ite molitveni namen, so priloženi tej številki Župnijskega glasa.
OCT
10
2009
Shod žalujo?ih (282)

Nav?ek je letos zapel trinajstkrat. Vse, ki ste s svetimi opravili na pokopališ?e pospremili katerega od svojih najbližjih, vabimo, da se v nedeljo, 25. oktobra, ob 10. uri pridružite v farni cerkvi, kjer bo sveta maša in molitve za pokojne po namenu obiskovalcev te maše. Prav tako vas lepo vabimo, da se udeležite molitve rožnih vencev na vse svete zve?er ob 17. uri.
OCT
10
2009
Praznik vseh svetih (282)

P.. več
SEP
22
2009
... veliko rožnih vencev (Uvodnik 281)

Oktober je v pravem pomenu mesec svetega rožnega venca. 7. oktobra namre? obhajamo praznik Rožnovenske Matere Božje, 13. oktobra pa se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta Devica razodela kot rožnovenska Mati Božja. Fatima je tesno povezana z molitvijo rožnega venca. Marija je pri prvem prikazanju, 13. maja 1917, na Lucijino vprašanje, ali bo tudi Fran?išek prišel v nebesa, odgovorila: »Tudi on bo prišel, vendar mora zmoliti še veliko rožnih vencev.« Ko sta Lucija in Jacinta to povedali Fran?išku, je zelo zadovoljen vzkliknil: »O Gospa moja! Rožnih vencev bom zmolil, kolikor boš hotela!« Kako je Mariji pri srcu molitev rožnega venca in kako ho?e s to molitvijo pomagati ?loveštvu, kaže njeno naro?ilo: »Ko molite rožni venec, recite po vsaki skrivnosti: ' O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja... več
SEP
22
2009
Anton Martin Slomške (281)

Letošnji september je posebej povezan z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom. V soboto, 19. septembra, je minilo 10 let, odkar ga je papež Janez Pavel II. razglasil za blaženega. Poleg tega v mesecu septembru mineva 150 let, odkar je blaženi Slomšek prenesel sedež škofije iz Št. Andraža v Maribor. Prenos škofijskega sedeža je bil namre? povezan s Slomškovo narodno zavestjo - z ljubeznijo do slo-venskega naroda in maternega jezika. Ne gre samo za to, da je Slomšek prenesel sedež mariborske škofije (ki se je takrat imenovala še lavantinska); gre tudi za popravljanje mej med krško, lavantinsko (mariborsko) in sekovsko (graško) škofijo... več
SEP
22
2009
Gospod Anton, jubilant (281)

Naš nekdanji župnik, salezijanec Anton Maroša, obhaja letos 40. mašniški jubilej. Ta ?astitljivi jubilej bo v naši župniji obhajal v nedeljo, 4. oktobra, ob 10. uri v farni cerkvi. Gospod Anton se je rodil 16. 1. 1942 v Melincih o?e-tu Ferdinandu in mami Ani, rojeni Zver. V noviciat je vstopil 15. 8. 1958 na Reki (HR), prve zaobljube je imel leta 1959, duhovniško posve?enje pa je prejel po rokah škofa Vekoslava Grmi?a 29. 6. 1969 v Murski Soboti. Služboval je v veliko krajih doma in drugod po naši nekdanji skupni državi: 1969: Dobrna, »nedeljski« kaplan 1970: Boštanj, kaplan 1972: Celovec, vzgojitelj v Marijaniš?u 1974: Trstenik, župnik in ravnatelj skupnosti 1978: Mokronog, župnijski upravitelj 1981: Beograd, kaplan 1982: Bled, duhovni pomo?nik 1983: Dobrna, »nedeljski« kaplan 1983: Razbor, duhovni pomo?nik 1986: Priština (Kosovo), kaplan 1992: Titograd, kaplan, nato župnik 1994: Ankaran, kaplan 1995: Sevnica, kaplan in ravnatelj skupnosti 1996: Ljubljana Rakovnik, kaplan 1999: Sevnica, duhovni pomo?nik - z odgovornostjo za pastoralno delo v župniji Zabukovje od leta 2003 je kaplan v Šentrupertu... več
SEP
22
2009
Duhovnik je za vas (Spodbude za Leto duhovnikov 281)

"Duhovnik ni duhovnik zase: ne daje sebi odveze, ne podeljuje sebi zakramentov, ni zase, je za vas. Za Bogom je duhovnik vse! Pustite župnijo dvajset let brez duhovnika, pa bodo v njej ?astili in molili živali. ?e bi spraznili tabernakelj, bi upravi?eno rekli: "Kaj naj po?nemo v tej cerkvi?Jezusa ni ve? tu, vseeno je, ?e molimo doma." "Kadar ho?ejo uni?iti vero, za?nejo napadati duhovnika, kajti tam, kjer ni ve? duhovnika, ni ve? daritve, ni ve? vere." "?e bi vas vprašali, ko vas zvon kli?e v cerkev: "Kam greste?" bi lahko odgovorili: "Grem nahraniti svojo dušo... več
SEP
22
2009
Srce, volja, razum (Spodbude za Leto evharistije 281)

Kaj bi si mislilo dekle, ?e bi ugotovilo, da jo fant ne posluša, ko mu nekaj pripoveduje? ?e bi vedela, da ji govori, kako jo ima rad, v resnici pa to ni res?... Verjetno se z naše strani to ve?krat zgodi pri maši. Pridemo v cerkev, pa ne poslušamo molitev in Božje besede. Dve minuti po prebranem berilu in evangeliju ne vemo ve?, kaj je bilo prebrano. Pa vendar je bila to beseda samega Boga. Sam dogodek svete maše je ponovna Jusova daritev nebeškemu O?etu za ?loveštvo. Pa se kaj lahko zgodi, da smo fizi?no navzo?i pri maši; srce, voljo, razum pa so ob tem morda nekje drugje... več
SEP
22
2009
Nova gripa (281)

Po prepri?anju stroke nova gripa, kot se za enkrat v blažji obliki pojavlja pri nas, ni nevarnejša od gripe, kot smo jo poznali doslej, zato zanjo veljajo isti preventivni ukrepi kot sicer: umivanje rok, zra?enje, diskretnost pri kašljanju in podobno. Pa saj vas je gotovo že stara mama u?ila, da ne smemo kašljati in kihati vsevprek in zato, ?e nimamo rob?ka, kihnemo ali zakašljamo v zgornji del rokava, da si moramo pogosto umivati roke, temeljito, z milom itn. V hladnejšem jesenskem in zimskem ?asu postane lahko gripa bolj nadležna, ker zboli ve? ljudi na enkrat... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>