župnijski glas

strani 74 od 96

OCT
31
2009
V vrsti za obhajilo (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 283)

?udno je, ?e duhovnik za obhajilo že stoji na svojem mestu in ?aka, da bi za?el obhajati, verniki pa še kar sedijo v klopeh. Normalno je, da verniki ?akajo v vrsti, duhovnik pride in za?ne obhajati, sicer je videti, kot da duhovnik »nekaj ponuja«, ljudem pa ni kaj dosti do tega. Že pred mašo poskrbimo za dobro pripravo (sveta spoved), nato na za?etku obudimo kesanje, v vrsti pa še enkrat povabimo Jezusa v svoje srce, npr. takole: "Jezus, ne bom Te prejel kot nagrado, ampak zato, ker Te potrebujem, ker sem zelo slaboten in grešen... več
OCT
31
2009
Nadomeš?a Boga (Spodbude za Leto duhovnikov 283)

»Sveti red - mašniško posve?enje – je zakrament, ki se na videz ne tika nobenega izmed vas, in vendar se tika vseh. Ta zakrament dviga ?loveka do Boga. Kaj je duhovnik? ?lovek, ki nadomeš?a Boga. ?lovek, ki ima vsa Božja pooblastila. "Pojdite," pravi naš Gos-pod duhovniku. "Kakor je O?e poslal mene, vas jaz pošiljam. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in u?ite vse narode. Kdor vas posluša, mene posluša; kdor vas zani?uje, mene zani?uje."« »Duhovnik je nekaj velikega... več
OCT
31
2009
Procenti župniku (283)

Slišim, da je grobarina »tako draga, ker gre 60% župniku«. Kako je v resnici s to stvarjo? ?e natan?no pogledate cenik, lahko vidite, da je cena grobarine sestavljena iz dveh postavk: najemnine in vzdrževalnine. Vzdrževalnina se porabi za odvoz smeti, ureja-nje pokopališ?a, pesek … V celoti z njo razpolaga ob?ina. Najemnina, ki predstavlja bistveno manjši del celotnega zneska pa gre res lastniku zemljiš?a, v Mokronogu ob?ini, na Svetem Vrhu in na Belem Gri?u pa župniji (NE župniku!)... več
OCT
31
2009
Streha pri sv. Ani (283)

Pri oznanilih sem vam povedal, da poteka obnova strehe pri sveti Ani na Brezovici. Streha sicer še ni bila dotrajana, morali pa smo jo zamenjati zaradi vezave ladje. Cerkev je namre? po?ila po vsej dolži-ni, zato jo je bilo treba zvezati in utrditi z betonskim vencem. Veliko ve?ino zahtevnih del so naredili doma?ini sami udarniško, najeli smo samo zidarje. Strešno opeko smo že pred leti dobili od župnije Trebelno, saj je podružnica dolga leta spadala pod trebevsko faro, na pomo? nam je prisko?ila tudi škofija, prostovoljne prispevke so poleg sovaš?anov dali tudi prebivalci sosednih vasi... več
OCT
31
2009
Fasada na farni cerkvi (283)

Z beljenjem fasade na farni cerkvi je mojster Pavel Krnc iz Šentruperta s svojimi delavci kon?al pred vsemi svetimi. Zahtevno delo na višini je potekalo po na?rtu in, hvala Bogu, brez nezgod. Cerkev ima fasado v nežni sivo-beli barvi, ker je grajena v klasi-cisti?nem slogu. Tako nežno barvo je Zavod za varstvo kulturne dediš?ine dolo?il že za notranjost, ki je v primerjavi z drugimi cerkvami zelo svetla. Logi?no je torej, da tudi zunanjost ni preve? kri?e?a ali zelo izrazita. Hvala vsem, ki ste s svojim darom podprli ta projekt... več
OCT
31
2009
Žegnanje pri sv. Martinu (283)

Tudi za žegnanje pri sv. Martinu bomo letos spet »novi«. V Slepšku smo namre? položili ploš?ice in stara, dotrajana stranska vrata zamenjali z novimi. Lesena vrta je naredil mojster Andrej Krmc, a ker jih zaradi neugodne lege nikakor ni mogo?e dovolj zaš?ititi pred propadanjem, smo jih oblekli. Pravo mojstrovino, v katero so vrata oble?ena, je izdelal Robi Struna iz Kle?et pri Žužemberku, kova? – kipar. Vsem, ki boste darovali za pokritje stroškov, hvala!
OCT
10
2009
Vsaj za enega (Uvodnik 282)

Že veste, kaj boste storili v Letu duhovnikov, da to leto ne bo šlo kar tako mimo vas? Ker imamo dober ob?utek lahko le, ?e smo ?imbolj konkretni, vam ponujam še eno možnost. V Letu duhovnikov bi radi omogo?ili študij teologije fantom na Salomonovih otokih (Oceanija), ki trkajo na vrata bogoslovja. Salomoni so ena najrevnejših držav na svetu, saj pride povpre?no na ?loveka manj kot pol evra na dan. Letni stroški za bogoslovca so 1.400 eur. Nih?e, ki trka na vrata bogoslovja, nima toliko denarja, tudi vsa njegova družina ne, niti njegova župnija... več
OCT
10
2009
Duhovnik - dar (Spodbude ze Leto duhovnikov 282)

Namen Leta duhovnikov je, da bi vsi duhovniki globlje in na novo odkrili neprecenljiv in nezaslužen dar duhovništva ter poglobili svojo duhovniško identiteto. Duhovništvo, ta veliki dar Jezusovega Srca, naj bi pomagali odkrivati tudi vernikom, da ga bodo tudi oni bolj cenili, spoštovali in molili za nove poklice. Najprej naj izrazim svojo hvaležnost in zahvalo vsakemu od vas, ki pripadamo duhovniškemu zboru novomeške škofije. Hvala vam za delo, ki ga opravljate na 71-ih župnijah. Mnoge so že zelo razkristjanjene in skoraj misijonske... več
OCT
10
2009
Sre?anje bolnih in osterlih (282)

BOLNE IN OSTARELE vabimo, da se v soboto, 24 oktobra 2009, udeležijo tradicionalnega sre?anja. Od 14. ure dalje bo v farni cerkvi priložnost za sveto spoved, ob 15. uri bo sveta maša, med katero boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja, zatem bo v dvorani Kulturnega doma krajši program in družabno sre?anje.
OCT
10
2009
Seja ŽPS (282)

V nedeljo, 18.10.2009, bo redna seja ŽPS. Na njej bi se pogovorili o pripravi sre?anja bolnih in ostarelih ter shoda žalujo?ih; o tem, za kakšne poudarke se bomo odlo?ili v Letu duhovnikov in v Letu evharisti?ne prenove v prid našega župnijskega življenja in podobno. ?lani, lepo vabljeni!
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>