župnijski glas

strani 73 od 96

DEC
13
2009
Koledar in jaslice (285)

Na župnijskem koledarju je letos fotografija, ki je nastala ob beljenju fasade na farni cerkvi, nova stranska vrata podružnice sv. Martina in fotografija z duhovniškega romanja v ?akovo (smo v Letu duhovnikov). Z jaslicami smo v Letu evharisti?ne preno-ve hoteli nakazati globoko povezavo med u?love?enjem in odrešenjem. Vabijo k premišljevanju…
DEC
13
2009
Blagoslov soli (285)

Na štefanovo Cerkev blagoslavlja sol, ki jo potem zmešate z jedilno soljo ali daste med hrano živalim. Po starodavnem izro?ilu je bilo to sol treba ?imprej potresti tudi po polju in vinogradih. Tudi to je eden izmed na?inov, kako veren ?lovek prosi za blagoslov svojega dela.
DEC
13
2009
Otroci za otroke (285)

Na praznik Gospodovega razglašenja naj k sveti maši otroci prinesejo tisto, kar so kot sad adventnih premagovanj in prizadevanj namenili la?nim v misijonih.
DEC
13
2009
Lanski novokrš?enci (285)

Na praznik Jezusovega krsta k deseti sveti maši še posebej lepo vabimo lanske novokrš?ence in njihove doma?e. Pri bogoslužju, ki naj se ga po možnosti udeležijo tudi botri, bomo obnovili obljube svetega krsta in pogledali, koliko so otroci že zrasli »v modrosti in milosti pri Bogu in ljudeh«, kakor je re?eno v Svetem pismu.
NOV
22
2009
Mikavno pri?akovanje (Uvodnik 284)

Eno najlepših ?loveških izkustev je pri?akovanje. Pogosto je celo lepše od izpolnitve. Ali ni otroštvo tako lepo prav zato, ker otrok vedno nekaj pri?akuje in si to v domišljiji naslika v najlepših barvah in podobah? Kakšen žar je v o?eh otrok, ko ?akajo Miklavžev prihod. Žar v o?eh! Pretresljivo je opazovati pri?akovanje odraslih. Pogosto opaziš za oknom ali na balkonu ?loveka, ki gleda iz svoje osamljene sobe in nekoga pri?akuje, v?asih dneve, tedne, mesece … Spet drugi strmijo v prazno, ker ne pri?akujejo nikogar ve?... več
NOV
22
2009
Nedelja - prvi dan (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 284)

TVOJO SMRT OZNANJAMO, GOSPOD, IN TVOJE VSTAJENJE SLAVIMO... V tem mašnem vzkliku je zajet temelj naše vere, zajeto je naše odrešenje in pri?akovanje ve?nega veselja v nebesih. Prav ta stavek je tudi temelj za naše obhajanje sv. maše in za praznovanje nedelje. Poglejmo cerkveni dokument Gospodov dan in v Katekizem katoliške Cerkve (KKC), kaj tam piše o zakramentu svete evharistije in o tretji Božji zapovedi Posve?uj Gospodov dan! Lahko re?emo, da je nedelja Gospodov in ?lovekov dan. Koncil je o pomenu nedelje u?i takole: »Velikono?no skrivnost, ki se po apostolskem izro?ilu opira na dan Kristusovega vstajenja, obhaja Cerkev vsak osmi dan: ta dan se po pravici imenuje Gospodov dan ali nedelja... več
NOV
22
2009
Duhovnik v o?eh Boga (Spodbude za Leto duhovnikov 284)

Sve?enike poznajo vsa velika verstva. Tudi stara zaveza Svetega pisma omenja duhovnike in vélike duhovnike. Pomen vélikega duhovnika pripada v Novi zavezi Jezusu. Znana je njegova velikoduhovniška molitev, zapisana v Janezovem evangeliju. V njej je re?eno: »Razodel sem svoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. /…/ Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temve? za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji /…/ in poveli?an sem v njih.« Tudi zato naj bi se v Letu evharistije in v Letu duhovništva globlje zavedli pomena zakramenta svete evharistije in mašniškega posve?enja... več
NOV
22
2009
Evharisti?ni dan (284)

Vzdušje in priprava na evharisti?ni kongres se stopnjujeta. Za?eli smo s povabilom k poglobljenemu odnosu do evharistije. Dejavnim sodelovanjem pri sveti maši. Doslednostjo v drobnih stvareh; poklek, glasna molitev, petje ... Dobri pripravi na sveto obhajilo. Zahvali po obhajilu. Krajših obiskih Najsvetejšega. Temu smo dodali razli?ne pobude po župnijah. Zbiranje evharisti?nega šopka. Molitvene ure. Zdaj je pred nami dekanijski evharisti?ni dan, nato škofijsko evharisti?no slavje, na koncu vseslovenski evharisti?ni kongres... več
NOV
22
2009
Boži?na spoved (284)

Letos so okoliš?ine take, da nas bodo naravnost pri-silila k poglobljenemu obhajanju boži?a. Obi?ajno smo se ustavljali pri zunanjosti. Trgovci so nam ukradli boži? in ga prodajali kot blagovno znamko. Boži?ni popust, boži?na akcija, boži?na ?okolada… Boži?a se ni dalo obhajati brez vsega tega. In posledi?no so nastajali boži?ni dolgovi. V resnici je boži? praznik, ki najprej hrani našo dušo. Kaj ?lovekovo notranjost poboža bolj nežno kot oznanilo, da nam je Bog blizu. Rojen v štalici... več
OCT
31
2009
Vsi sveti (Uvodnik 283)

Vsaka ?loveška dejavnost pozna svoje prvake. Najbolj poznamo tiste, iz športa: so, ki so najmo?nejši, najhitrejši, najboljši vozniki, potem pa še seveda prvaki v nogometu, košarki, odbojki in plavanju itn. Poznamo tudi ljudi, ki so se na podro?ju znanosti povzpeli najvišje: Einstein, Tesla, Nobel, Edison. V glasbi, književnosti, politiki, umetnosti in na drugih podro?jih ?loveškega uma in ustvarjanja so ljudje, ki so dali najve? in najboljše, kar imamo. Ni? ni torej ?udno, da tudi Cerkev daje posebno priznanje tistim, ki so živeli iz evangelija ljubezen do Boga in bližnjih v posebej odli?ni meri... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>