župnijski glas

strani 72 od 96

FEB
11
2010
Priprava na krst (287)

Dekanijska priprava staršev, ki bi radi krstili svojega otroka, bo februarja v ?etrtek, 18. 2., ob 19. uri v Trebnjem. Naslednja priprava bo 18. marca ob 19. uri v Šentrupertu. Predzakonski te?aj bo 13.,14.20,21.27 in 28. 2. - ob sobotah ob 18. uri in ob nedeljah ob 8. uri v Šentrupertu.
FEB
11
2010
Postni petki in nedelje (287)

Postni petki po prvi postni nedelji nas vabijo k pobožnosti na svete štenge, ki jo bomo imeli vedno ob 17. uri. Tisti, ki si pri branju pomagate z o?ali, jih, prosim, prinesite s seboj.
Na postne nedelje bomo imeli sveti križev pot na podružnicah, 21.3. pa romamo na Brezje.
FEB
11
2010
Postni sklep 2010 (287)

V molitvi, ki so jo pripravili naši škofje za Leto evharisti?ne prenove, mólimo med drugim tudi to, da bi se vedno bolj zavzeto in dejavno udeleževali mašne daritve. V tem duhu vabimo prav vse, otroke in odrasle, da bi se odlo?ili in prišli k sveti maši ne le v nedeljo, ampak vsaj še enkrat med tednom. Pri obisku delavniške maše bi zakonci molili drug za drugega, starši za svoje otroke, otroci in mladi za svoje starše, vsi pa za svoje sorodnike in prijatelje. Zlasti vsi prosimo za tiste, ki so se oddaljili od Cerkve ali jo povsem zapustili... več
JAN
18
2010
Moja pot do oltarja (Uvodnik 286)

Vsak tretji ponedeljek v mesecu se dekanijski duhovniki dobimo v eni izmed župnij in tam nekdo predstavi svojo pot do oltarja. V naši župniji bo tako sre?anje 18.1.2010 ob 18. uri. Zelo priporo?am! »Ne vem, zakaj me je Bog poklical v svojo sveto službo. To ve on. Upam, da se ni zmotil in bo po meni lahko naredil veliko dobrega! Ne vem, kdo je izmolil moj poklic. Trdno pa sem prepri?an, da mora biti ?isto vsak duhovni poklic izmoljen. In še nekaj vem ?isto zagotovo. Vem, da Bog tudi danes kli?e... več
JAN
18
2010
Verska statistika (1. del) (286)

NEGATIVNO ALI POZITIVNO? Verska statistika 2009 Bilance in pregledi leta 2009 so zlasti v gospodarstvu ve?inoma zaznamovani z negativnim stanjem. Recesija nas je spomnila na to, kar Sveto pismo tolikokrat naglaša: ne zanašajte se ne na bogastvo, slavo, uspeh, temve? postavite v središ?e Boga, ki ne razo-?ara. Z njim ne moremo nikoli izgubiti. Zanimivo bi se bilo vprašati, kakšen bo v ve?nosti naš duhovni obra?un za leto 2009? Veliko je bilo v preteklem letu v naši župniji vsejanega, kar nekaj je takih, ki ste bili dejavno vklju?eni v to setev... več
JAN
18
2010
Seja ŽPS (286)

V nedeljo, 24. januarja 2010, bo po jutranji maši v u?ilnici nad zakristijo redna seja ŽPS. Med drugim se bomo pogovarjali o volitvah novih ŽPS, ki bodo za vso Slovenijo 21. februarja.
JAN
18
2010
Blagoslovljena sve?a (286)

BLAGOSLOVLJENA SVE?A
je znamenje Božjega varstva, zato jo prižigamo, ko se bliža 'huda ura'; znamenje hvaležnosti in veselja, zato jo prižgemo pri slovesnih obedih; prošnja in zagotovilo molitvenega spomina, zato jo prižigamo na grobove naših dragih; pa tudi povabilo, da bi se, kot sve?a, tudi sami použivali v ljubezni do Boga in bližnjih. Cerkev sve?e blagoslavlja na sve?nico, naslednji dan, na god svetega Blaža, pa z blagoslovljenimi sve?ami deli poseben blagoslov sv. Blaža.
DEC
13
2009
Boži?no voš?ilo (Uvodnik 285)

Mesija se ni rodil pod milim nebom, marve? v votli-ni. Kdor ho?e stopiti v votlino, se mora skloniti, ponižati. Kdor tega ne naredi, ne spozna resnice in ne ve, kaj je boži?. Ponižen ?lovek gleda druga?e kot ošaben. Gleda kamniti strop votline, a vidi odprto nebo; gleda dete a spozna Boga, ki ga ne moreta zaobjeti zemlja in nebo; gleda jasli, a vidi prestol; gleda ov?jo stajo, a vidi kraljevsko pala?o.. V tem smislu je boži? zares vesel dogodek, kakor ga predstavljata Sveto pismo in bogoslužje prazni?nega dne... več
DEC
13
2009
Sveti ve?eri (285)

Na predve?er boži?a, zadnji dan starega leta in pred praznikom Gospodovega razglašenja obhajamo tri svete ve?ere. Takrat naj bi se družine zbrale, skupaj opravile ve?erno molitve ter pokropile in pokadile domove. Pred ?asom smo vam razdelili zgibanke, v katerih je obred družinskega bogoslužja na sveti ve?er bolj podrobno razložen. Ker pred prazniki vzamete v cerkvi bolj malo kadila in blagoslovljene vode, bi ?lovek lahko sklepal, da se navada opuš?a, kar je velika škoda. Povabim vas, da praznike našega odrešenja res obhajate kot kristjani – torej z udeležbo pri bogoslužju v farni cerkvi in z doma?im bogoslužjem v doma?i družini... več
DEC
13
2009
Lu? miru iz Betlehema (285)

Tradicionalna decembrska akcija, ki nosi v sebi sporo?ilo miru, medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja med ljudmi – Lu? miru iz Betlehema –, prihaja tudi letos med nas. Radi jo ponesite na svoje domove, saj to lu?ko prižgejo v votlini Jezusovega rojstva. V prazni?nih dneh naj nas poveže v molitvi in prošnji za tisti mir, ki so ga angeli oznanjali v sveti no?i. Slava Bogu – mir ljudem.
Vodila misel letošnje lu?ke je: Kaj ti bo plamen, ?e srca ni zraven?
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>