župnijski glas

strani 71 od 96

MAR
1
2010
Za?eti je treba! (Uvodnik 288)

Posti ?as nas želi spodbuditi, da bi za?eli! ?eprav se nam zdi nemogo?e, pa vendar ni? ni nemogo?e, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Se vam zdi, da pri vas doma nikoli ne boste zve?er skupaj molili? Pa ni nemogo?e. Samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Se vam zdi, da je ?isto nemogo?e, da bi kdaj tudi med tednom prišli k s veti maši? Pa ni, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Se vam zdi, da s sosedo ali sodelavcem res pod nobenim pogojem ne bi mogli govoriti? Pa ni, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Imate ob?utek, da se ne boste nikoli znebili lenobe, grdega govorjenja ali kake druge razvade? Pa ni, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Otroci, morda mislite, da se tega in tega predmeta nikakor ne bi mogli nau?iti in popraviti oceno, da ne bi mogli zdržati med poukom in sveto mašo brez klepetanja? Pa ni, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA! Še in še bi lahko naštevali, kar koli slabega na sebi že odkrijemo, ni? ni nemogo?e, samo PREPROSTO ZA?ETI JE TREBA in ravno temu je namenjen sveti postni ?as... več
MAR
1
2010
Velikono?na spoved (288)

Vsa postna prizadevanja imajo en sam namen. Odkriti svoje šibke to?ke, priznati nepopolnosti, dovoliti Odrešeniku, da se dotakne naših duhovnih ran. V dobri velikono?ni spovedi izro?iti grehe in slabosti Tistemu, ki jih edini lahko odpusti. Dati sebi novo možnost. In tako zaživeti odrešeno. Priložnost za sveto spoved boste imeli doma na soboto pred cvetno nedeljo, to je 27. marca 2010 ob 19. uri v farni cerkvi. Na voljo bo ve? spovedni-kov. Tistim, ki bi si radi vzeli malo ve? ?asa za pogovor s spovednikom, svetujemo, naj s sveto spovedjo ne odlašajo na zadnje dni... več
MAR
1
2010
Nedelja – prvi dan (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 288

Svetopisemsko poro?ilo o stvarjenju pripoveduje, da je Bog sedmi dan dokon?al delo, ki ga je naredil, in po?ival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil (1Mz 2, 2-3). Pisatelj ob?uduje Boga in njegovo stvarstvo. Vse, kar je ustvarjeno, je bilo zelo dobro. Ta odpev me?e pozitivno lu? na sleherno prvino vesoljstva: svet je dober, kolikor ostaja zasidran v svojem izvoru; potem ko ga je zmali?il greh, spet postane dober, ?e se s pomo?jo milosti vrne k njemu, ki ga je ustvaril. Božji odnos do stvarstva je odslej vzorec, po katerem mora ravnati ?lovek, ki mu je Bog zaupal stvarstvo, naj mu gospoduje in ga dopolnjuje... več
MAR
1
2010
Romanje na Brezje (288)

Tretjo nedeljo v marcu naša dekanija tradicionalno roma na Brezje. To je naša skupna prošnja za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
V Letu duhovnikov je to najlepše darilo za tiste, ki službujemo v teh krajih.
Odhod avtobusa iz Mokronoga ob 12.15.uri. Za romanje se je treba prijaviti!
MAR
1
2010
ŽPS v novi sestavi (288)

Razdelili smo 150 glasovnic, nazaj smo jih dobili 120, 19 je bilo neveljavnih, rezultate bomo objavili na naslednji številki Župnijskega glasa. Mnogi pri predlogih niste upoštevali statutarne omejitve 65-ih let. ŽPS v novi sestavi se bo sestal potem, ko bodo na škofiji pripravili listine o imenovanju. Na škofijskem evharisti?nem dnevu jih bo gospod škof izro?il dekanom, dekani župnikom, župniki pa novoimenovanim ?lanom. Vsem, ki ste sprejeli to službo, se lepo zahvalim za pripravljenost pomagati v župniji... več
MAR
1
2010
ŠED kot priprava na SEK (288)

V pripravi na slovenski evharisti?ni kongres (SEK) bo naša škofija v nedeljo, 18.4.2010, v športni dvo-rani Leona Štuklja v Novem mestu obhajala škofijski evharisti?ni dan (ŠED). Vabljeni!
FEB
11
2010
Gospodov in Prešernov dan (Uvodnik 287)

Ali imata kaj skupnega? Odnos do življenja prav gotovo. Odnos do presežnega tudi. Prešeren, nejeveren in vendar veren, kot je opisal sam sebe, je po ?rtomiru dejal: Ne branim se je vere bogomile, ljubezni vere in miru in sprave. Z njegovo Zdravljico, našo državno himno, se pa v svetovnem merilu lahko ponašamo z najvišjo obliko kulturnega sožitja – z vsemi sobivati v slogi in razumevanju. »Pojdi od mene, ker sem grešen ?lovek.« Tako je ribi? Peter odganjal od sebe ?udodelnega U?enika, potem ko se je na Jezusovo besedo ujelo toliko rib, da so se mreže trgale... več
FEB
11
2010
Verska statistika (2. del) (287)

Kaj pa gospodarstvo v naši župniji? Vsako leto smo kaj novi. Zahvala gre predvsem tistim, ki udarniško in zastonj kaj naredijo, mnogi obnovo podrejo s svojim darom, na lep odmev je prvo leto naletela tudi »Triletna akcija 2007-2010. Zdaj se je priliv sredstev za triletno akcijo nekoliko ustavil. Ker želimo dokon?ati obnovo cerkve na Žalostni gori, upamo, da se bodo kljub manj ugodni gospodarski situaciji odzvali tudi tisti, ki to še niso uspeli storiti. Farna cerkev je o veliki no?i dobila novo zakristijsko omaro in omare v prostoru pred zakristijo (prej je vse viselo na obešalnikih), delo mojstra Krmca... več
FEB
11
2010
Volitve ŽPS (287)

Vemo, da so verniki – od najstarejših do najmlajših – v življenje župnije razli?no vklju?eni. Med razli?ni-mi kategorijami vernikov je v vsaki župniji tudi – ve?ja ali manjša – skupina vernikov, ki so z usodo župnije bolj tesno in dejavno povezani, zato jih lahko imenujemo jedro župnije. Navadno aktivno sodeluje-jo pri kakšni župnijski dejavnosti ali jo vodijo. To so sodelavci pri bogoslužju, pri verski vzgoji in sodelavci pri karitativnem delu. Ko mi duhovnik ob vizitaciji potoži, da je 'za vse sam', da 'nima nikogar', ki bi mu pri župnijskih delih pomagal, vem, da je to župnija brez jedra... več
FEB
11
2010
Moja pot do oltarja (287)

Vsak tretji ponedeljek v mesecu se dekanijski duhovniki dobimo v eni izmed. Februarja bo tako sre?anje 15.2.2010 ob 18. uri v Trebnjem. Svojo življenjsko zgodbo bo predstavil gospod Stanislav Škufca, župnik pri svetem Križu v Gabrovki. Zelo priporo?am!
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>