župnijski glas

strani 70 od 96

APR
19
2010
Poljske maše (290)

V dneh pred vnebohodom bomo imeli maše za odvrnitev hude ure in blagoslov polj, vinogradov in sadovnjakov, tako imenovane poljske ali urne maše. Priporo?ili se bomo svetnikom z litanijami, po obhajilu bomo imeli posebne molitve in ob koncu prejeli blagoslov z relikviarijem.
APR
19
2010
Šmarnice (290)

Šmarnice bodo med tednom v farni cerkvi ob 19. uri, ob sobotah zjutraj ob 9. uri, ob nedeljah pa popoldne ob 14. uri pri kapelicah. Na podružnicah bodo šmarnice samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Otroke bom po šmarnicah spraševal molitvice lahko takrat, ko ne bom imel drugih obveznosti. Birmanci morajo opraviti svoje obveznosti do 15., ostali pa do 20. maja. Potem za?nemo z devetdnevnico pred prvim svetim obhajilom. Šmarnice NISO samo otroška pobožnost, zato res lepo vabim, da se nam pridružijo tudi odrasli, zlasti starši... več
APR
19
2010
Nedelja - dan Vstalega (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 2

Nedelja je tedenska velika no?. Izražati mora nekaj tistega veselja, ki je prevzelo žene, ko so - potem ko so bile navzo?e pri Kristusovi smrti na križu - prvi dan šle h grobu in našle grob prazen. Vabi nas, da bi doživeli nekaj tistega veselja, ki sta ga podoživela emavška u?enca: ?utila sta, da je njuno srce gorelo v njima, ko se jima je pridružil Vstali na poti, jima raz-lagal Pisma in se jima razkril v lomljenju kruha. Nedelja je odmev tistega prekipevajo?ega veselja, ki so ga doživeli apostoli zve?er istega dne, ko je med-nje stopil vstali Jezus in so sprejeli dar njegovega miru... več
APR
19
2010
Po duhovniku usmiljenje (Spodbude za Leto duhovnikov 290)

»Izro?il sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta,« takó ohranja Jezusovo misel Janezov evangelij. Kot so neko? apostoli pripadali U?eniku, mu odtlej pripada vsak duhovnik. Od apostolskih ?asov dalje ima pravico in dolžnost »zavezovati in razvezovati« in kje se to bolj nazorno pokaže kot ob zakramentu sprave. Omalovaževanje tega zakramenta, ki ni ?loveški, ampak je božji, pa se kaže tudi pri kristjanih. Ne bom hodil v spovednico pripovedovat …, se ?lovek postavlja po robu v svoji oholosti... več
APR
19
2010
ŽPS V NOVI SESTAVI (290)

ŽPS v novi sestavi je oblikovan. Sestal se bo, ko bodo na škofiji pripravili listine o imenovanju. Na škofijskem evharisti?nem dnevu jih bo gospod škof izro?il dekanom, dekani župnikom, župniki pa novo-imenovanim ?lanom. Ta slovesnost bo za našo župnijo v nedeljo, 9. maja 2010 pri jutranji maši. Prva seja novega ŽPS bo takoj po maši v u?ilnici nad zakristijo. Vsem, ki ste pripravljeni nekaj narediti za župnijo in ste sprejeli ?lanstvo, se lepo zahvaljujem. ŽPS sestavljajo predstavniki skupin, ki delujejo v župniji in voljeni predstavniki vasi in sosesk... več
MAR
22
2010
Velikono?no voš?ilo (Uvodnik 289)

Za vse, ki se tretji dan po strahoti velikega petka zberemo ob odprtem grobu, je Kristusovo vstajenje dogodek, ki nas osvobaja. Poslednja zmaga je Kristusova. Z njo nas osvobaja strahu pred ni?em, nesmislom in praznino življenja. Za vse, ki verujemo, kar obhajamo, je velika no? »Kristusov danes«. Velika no? je praznik naše vere v Kristusa, ki med nami in z nami živi v sveti evharistiji. Je praznik upanja. Bog ni oddaljeni Bog, je z nami tudi v smrti. Kon?no je velika no? dogodek, ki nas obvezuje, da smo vedno in povsod velikono?ne pri?e, s Kristusovim vstajenjem zaznamovani pri?evalci, nosilci sporo?ila, da je naše vsakdanje življenje samo delavnik za ve?no nedeljo... več
MAR
22
2010
Velikono?no tridnevje (289)

VELIKONO?NO TRIDNEVJE Veliki ?etrtek. To, kar je bilo v Kristusu vidnega, je nocoj prešlo v zakramente, ugotavlja papež Leon Veliki. Predvsem v zakrament vseh zakramentov, v sveto evharistijo. Sveta evharistija vsebuje ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikono?no Jagnje in živi Kruh, ki vernim daje mo? in jih vabi, da darujejo tudi sami sebe. ?eš?enje je ta ve?er posve?eno Jezusovemu dušnemu trpljenju v vrtu Getsemani in poniževanju v je?i Kajfove hiše. Lahko si predstavljamo, kako se je po?util Kristus, saj je tudi za nas strah pred trpljenjem mnogokrat hujši kot trpljenje samo... več
MAR
22
2010
Predstavitev prvoobhajancev (289)

Prvoobhajanci bodo na veliki ?etrtek med ve?erno sveto mašo dobili posebne blagoslovljene hleb?ke, ki jih nato razdelijo med tiste, ki jih želijo povabiti na slovesnost prvega svetega obhajila. Vabim vas, da jih pri tem obredu spremljate s svojo molitvijo!
MAR
22
2010
Urnik nedeljskihs vetih maš (289

Z veliko no?jo bodo ob nedeljah svete maše spet ob 7. uri pri fari in ob 10. uri na Žalostni gori, razen kadar bo oznanjeno druga?e.
MAR
22
2010
Celodnoveno ?eš?enje (289)

CELODNEVNO ?EŠ?ENJE
je lepa priložnost, da poživimo svojo vero v Presveto Evharistijo. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomo? naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>