župnijski glas

strani 7 od 96

FEB
18
2018
Papež nam govori (400)

Jezus ozdravi gobavca. To bolezen so v Stari za-vezi imeli za veliko nečistost in je zato vključeva-la tudi izključitev gobavca iz skupnosti. Njegovo stanje je bilo zares mučno, saj se je zaradi menta-litete tistega časa čutil nečistega tudi pred Bo-gom, ne samo pred ljudmi. Zato je gobavec iz evangelija prosil Jezusa s temi besedami: »Če hočeš, me moreš očistiti!« Ko je Jezus to slišal, ga je obšlo sočutje. Nobena bolezen ni vzrok za nečistost. Bolezen prav gotovo zajame vso osebo, vendar na noben način ne načne ali prepreči njegovega odnosa do Boga... več
JAN
20
2018
Da bi bili vsi eno (Uvodnik 399)

Ko je papež Frančišek v Istanbulu obiskal patriarha Bartolomeja I. ob prazniku apostola Andreja, ki je zavetnik carigrajske Cerkve, je med drugim povedal: »Spomin na oba apostola – Petra in Andreja – krepi v nas željo, da še naprej hodimo skupaj proti cilju, ko bomo z ljubeznijo in medsebojnim zaupanjem premagovali ovire, ki nas delijo. ... Naš iskreni in trden namen je, da v poslušnosti volji našega Gospoda Jezusa Kristusa okrepimo napore za dosego polne edinosti med kristjani in še posebej med katoličani in pravoslavnimi... več
JAN
20
2018
Napisali so (399)

Vse več mladih nima cilja. Poklicno usmerjanje ni samo stvar osmega razreda in pogovora s šol-sko svetovalko. Ne glede na to, katero šolo otrok obiskuje, na koncu ga vedno čaka delo. Za delo ga je treba navdušiti. Zato je tako pomembno, kaj bi otrok rad postal in kaj bi rad delal. Mladi mo-rajo imeti cilj, ki je dosegljiv. Ko vedo, kaj hoče-jo, običajno ni več problemov z njimi, marsikaj so pripravljeni storiti za dosego svojega cilja. Bodimo vključeni v njihovo dosego cilja, sprem-ljajmo ga, zanimajmo se za njegove poti... več
JAN
20
2018
Papež nam govori (399)

Pot vere učencev vseh časov, tudi nas, se začne z Jezusovim vprašanjem, namenjenim dvema učencema, ki sta od Janeza Krstnika šla za njim: »Kaj iščeta?« To je isto vprašanje, ki ga je Vstali na velikonočno jutro postavil Mariji Magdaleni: »Žena, koga iščeš?« . Vsakdo od nas kot člove-ško bitje išče: išče srečo, išče ljubezen, dobro in polno življenje. Bog Oče nam je dal vse to v svo-jem Sinu Jezusu. Jezusu ju je vključil v novo izkušnjo, rekoč: »Pridita in bosta videla«... več
DEC
25
2017
Božično voščilo 2017 (398)

Božično skrivnost, ki nam je otipljivo blizu v jaslicah, globoko in pristno doživljajo otroci. Od-rasli pogosto preveč razumsko dojemamo skriv-nosti Božjega učlovečenja. Toda čim bolj smo otroci, bolj čutimo nevidni dotik Božje roke, ko se On, nevidni, dotika našega srca. In predvsem to naj bi se v božičnih dneh zgodilo. Da bi se učlovečeni Bog tako dotaknil našega srca, da bi ostalo »dobro, pošteno, pravično in sveto«, ka-kor je zapisal Božji služabnik Alojzij Kozar. In ravno zato je Bog postal človek... več
NOV
26
2017
Pomembno je prižgati luč (Uvodnik 397)

Ko sem prvič prižgal prvo svečo na letošnjem adventnem vencu, me je prešinila misel: Poglej ven, poglej svet, poglej svoje srce in povej: kaj je ena sama, majhna luč za toliko teme? Ena luč ni veliko. Pravzaprav je zelo malo. Komaj kaj. Toda ena sama luč je sprememba. Pomembno je prižigati luč. Tako da se človek v eni sami, majhni stvari odloči biti drugačen. Drugačen od okolice in drugačen od svojega starega sebe. Stopiti proti toku pomeni ubiti košček teme v sebi in s tem v svetu... več
NOV
26
2017
Miklavževanje (397)

Otroke bo Miklavž obiskal v petek, 8.12.2017, ob 17. uri v Grozdetovi dvorani na Žalostni gori. Tistih, ki hodijo v prvi ali drugi razred k verouku, ni treba prijavljati. Za vse mlajše pa je PRIJAVA OBVEZNA, ker bodo klicani po imenu! Otroke lahko prijavite do srede, 6.12, v župnijski pisarni v času uradnih ur ali po maši v zakristiji. Ob prijavi plačate 5 evrov. Nakup daril vsa leta ljubeznivo sofinancira tudi naša občina.
NOV
26
2017
Marijo nosijo (397)

Na drugo adventno nedeljo bodo šli na pot od vrat do vrat kipi Svete družine. Radi jih sprejmi-te v svoj dom. K večerni molitvi povabite tudi sorodnike ali sosede. V družinah prvoobhajancev in birmancev pa po možnosti tudi (krstne) botre. Kakšen vtis na koncu zapišite v spominsko knjigo. Zdaj je že zanimivo brati, kje vse je Sveta družina že bila …
NOV
26
2017
Božična spoved (397)

Božično dekoracijo se da kupiti. Za božično vzdušje pa se je treba potruditi. K tej pripravi nujno spada dobra sveta spoved.
Priložnost za sveto spoved bo v Mokronogu v soboto, 23.12.2017, ob 18. uri. Če je kdo takrat zadržan, lahko pride že v nedeljo, 17.12. 2017, v Trebnje, kjer bodo spovedniki na voljo od 17. ure dalje.
NOV
26
2017
Napisali so (397)

Danes se 'veseli december' pogosto začne že no-vembra in ga imamo v drugi polovici decembra že vsi vrh glave. Ravno takrat, ko bi se ga morali začeti resnično veseliti. Imam nasvet in ta je sila preprost. Treba se je držati tradicije. ne smemo prehitevati, ker tako hočejo otroci in trgovci. To je veliko prezgodaj in vsako leto se veseli decem-ber začne dogajati že kakšne teden prej. Dejstvo je, da za posel veliko pomeni, če ljudje prej in več kupujejo. Drugo dejstvo pa je, da zato izgublja-mo tisti pravi občutek za praznovanje, ki ni v ma-terialnih stvareh... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>