župnijski glas

strani 69 od 96

MAY
31
2010
Na Grozdetov grob (292)

V nedeljo po beatifikaciji Lojzeta Grozdeta, 20.6.2010, bomo kot župnija romali na njegov grob. Tisti, ki radi kolesarite, odidemo izpred farne cerkve ob 16. uri. Tisti, ki bodo šli z avtomobili, se nam ob 16.30. uri pridružite na pokopališ?u. Nato bi skupaj obiskali še kraj, kjer so mu?enca našli otroci, ko so nabirali zvon?ke.
MAY
31
2010
Sveto Rešnje Telo in Kri (292)

Leto evharisti?ne prenove nas je pripeljalo do vrhunca, do evharisti?nega kongresa. Škofje spodbujajo, da bi letos praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi posebej slovesno obhajali. Ne samo, ker je ta praznik zapovedani, ampak zato, ker je sveta evharistija res nekaj velikega v življenju slehernega kristjana; ta dan lepo vabljeni k bogoslužju zve?er ob 19. uri.
MAY
31
2010
Dan zakonske zvestobe (292)

Na prvo junijsko nedeljo, 6.6.2010, bomo obhajali dan zakonske zvestobe. Ob 10. uri na Žalostno goro vabimo k sveti maši vse zakonce, saj bomo sveto mašo darovali v zahvalo za sre?en zakon. Pisno smo povabili jubilante, ki so se poro?ili pri nas. Za druge, žal, nimamo podatkov. ?e kdo obhaja okrogli jubilej, pa ni dobil pisnega vabila, ker se je poro?il drug-je, vseeno toplo vabljen, da se nam pridruži. Po pridigi boste zakonci posami? pred oltarjem lahko prejeli poseben blagoslov.
MAY
9
2010
Evharisti?ni kongres (Uvodnik 291)

Namen Slovenskega evharisti?nega kongresa je poživitev verskega življenja ob evharisti?ni skrivnosti, ki je »vir in vrhunec krš?anskega življenja«. V zadnjem desetletju je izšlo veliko cerkvenih dokumentov o evharistiji. Eden od teh pravi: »Vsako pri-zadevanje za svetost, vsaka dejavnost, usmerjena na uresni?evanje poslanstva Cerkve, vsako izvajanje pastoralnih na?rtov mora ?rpati potrebno mo? iz evharisti?ne skrivnosti in biti naravnano nanjo kot na svoj vrhunec«. Namen Slovenskega evharisti?nega kongresa skupaj s pripravo je odkriti Kristusovo središ?no mesto v osebnem in ob?estvenem življenju... več
MAY
9
2010
Blagoslov koles (291)

Šmarni?no pobožnost bomo sklenili z blagoslovom koles v petek, 28. maja pred farno cerkvijo. Ob 19. uri bodo v cerkvi šmarnice in takoj nato zunaj pred zakristijo blagoslov koles. Ker je to za otroke in odrasle nekakšen za?etek kolesarke sezone, k blagoslovu lepo vabljeni.
MAY
9
2010
Prvo obhajilo (291)

V ?asu neposredne priprave na slovesnost prvega svetega obhajila bodo imeli prvoobhajanci in njihovi starši devetdnevnico. Otroka naj v teh dneh zagotovo v cerkvi spremlja eden od odraslih. ?e starši nikakor ne morejo, prosite krstne botre ali stare star-še, sam pa otrok ne more biti. Priložnost za sveto spoved bo za sorodnike in doma?e predvidoma v ?etrtek, 27.5., med ve?erno mašo. Slovesnost prvega svetega obhajila bomo imeli v nedeljo, 30.5., ob 10. uri na Žalostni gori.
MAY
9
2010
Nedelja - dan Cerkve (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 291

Pri nedeljski maši so kristjani še posebej mo?no podoživljali to, kar so doživeli apostoli na veliko no? zve?er, ko so bili zbrani in se jim je prikazal Vstali ter jih pozdravil:«Mir vam bodi!« ?ez osem dni se Kristus zopet vrne mednje. Ta dogodek že predpostavlja navado krš?anske skupnosti, da se zbira ob nedeljah. Nedeljska maša zbira vse božje ljudstvo, ki se na poseben na?in spominja Gospodove smrti in vstajenja; to je prostor, kjer se Cerkev zbira in hkrati uresni?uje. Tam sta vernikom dani miza Božje bese-de in miza Kruha življenja... več
MAY
9
2010
Obvaruj jih hudega (Spodbude za Leto duhovnikov 291)

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega,« prosi Jezus O?eta za svoje apostole. Janez, ki je to U?enikovo prošnjo ohranil v spominu, je bil Jezusu še posebej drag. Mnoge upodobitve nam ga prikazujejo naslonjenega na Jezusovo ramo. Na križu mu je v varstvo zaupal svojo mater. Ne kakemu svojemu sorodniku, ampak u?encu. Nekaj vzporednic je med Jezusovimi apostoli in duhovniki. Tudi med Janezom in duhovnikom. Lahko se vprašamo, kako da je nekaterim dušnim pastirjem naloženo breme neuspeha, bolezni, obrekovanj; kdo drug od njih se pa son?i na lepem položaju, obdarjen z zdravjem in priznanjem... več
MAY
9
2010
Mu?enec Lojze Grozde (291)

Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah, mu?eniške smrti je umrl 1. januarja 1943 na Mirni, pokopan pa je bil 25. februarja 1943 na pokopališ?u Šentrupert. Mo?, da je Grozde previharil mladostno obdobje kot zmagovalec in Gospodov sodelavec, je prejemal v evharistiji. Maša z obhajilom je bila žariš?e Lojzetove duhovnosti: »Sveta evharistija je sonce mojega življenja.« K spovedi je prihajal vsakih štirinajst dni in zato je vsak dan tudi vredno prejemal obhajilo. Poleg Svete-ga pisma je imel najrajši Hojo za Kristusom Tomaža Kemp?ana... več
APR
19
2010
Prošnja nekega prvoobhajanca (Uvodnik 290)

Minila je sveta spoved pred prvim svetim obhajilom. Ko sem odhajal iz cerkve, mi je katehet rekel: »Andrej?ek, jutri bo Jezus prvi? prišel v tvoje srce. Prosi ga, kar si najbolj želiš.« Praznik apostolov Petra in Pavla – dan mojega prvega svetega obhajila. Vse je bilo tako zelo lepo. Spomnil sem se župnikovih besed: Prosi Jezusa, kar si najbolj želiš! Izrekel sem prošnjo za o?eta in mamo, potem pa sem mu dejal: »Jezus, daj, da postanem duhovnik!« Osem let sem bil ministrant. Vsako jutro me je mama zbudila že ob petih – pozimi in poleti... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>