župnijski glas

strani 68 od 96

JUL
26
2010
Oznanila na 17. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste preteklo nedeljo oddali svoj dar pri redni mesečni nabirki. V tem času, ko ni maš na Gori, smo uredili tlak pod klopmi in klopi namestili na staro mesto. Prav tako počasi nadaljujemo z nabavo reflektorjev in drugih svetlobnih teles. Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Akcija Miva nas vabi, da darujemo stotin od srečno prevoženega ali prehojenega kilometra za misijone. Misijonarji morajo premagovati velike razdalje. Pogosto po pravem brezpotju, zato nujno potrebujejo ustrezna prometna sredstva... več




JUN
21
2010
Zame je Evharistija (Uvodnik 293)

Prišla sem študirat v Ljubljano, moja družina ( med seboj smo zelo povezani) pa je ostala dale? stran. Videli smo se lahko morda vsak drugi mesec. Takrat mi je ogromno pomenil obisk svete maše. Vedela sem, da so tudi moji (morda celo isto?asno) pri sveti maši. Vsaki? so mi tekle solze. Bolj kot kdaj koli prej sem ?utila, da nas evharistija dela eno, da smo si v njej, v Jezusu, blizu, da ni razdalj. To mi je dajalo poguma za naprej. ++++++ Mo?no naju je nagovorilo povabilo, naj se po prejemu Jezusa na roko zavem, da se ga dotikam in da se Jezus dotika mene! Ko Jezusa zaužijem, se dotakne mojega jezika, srca, rok, nog, o?i... več




JUN
21
2010
Obnovitvena dela (293)

Cerkev sv. Ane je dobila nova okna. Do žegnanja bi jo radi še prepleskali in dokon?ali fasado. Hvala vsem, ki ste to obnovo že podprli s svojim darom ali prostovoljnim delom. V farni cerkvi te dni urejamo stopniš?e do u?ilnice nad zakristijo. Ob?ina bo v kratkem uredila parkiriš?e pred pokopališ?em na Svetem Vrhu. Do žegnanja bo mojster Kocjan pri tej podružnici zamenjal streho na prezbiteriju in zakristiji ter namestil žlebove. Vnaprej Bog povrni vsem, ki boste s svojim darom podprli ta dela... več




JUN
21
2010
V središ?u : nedelja (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 2

?as ima v krš?anstvu posebno vlogo. V ?asu je Bog ustvaril svet, v polnosti ?asov je Kristus prišel na svet in izvršil delo odrešenja. Nedelja je v središ?u krš?anskega življenja. Papež vse od za?etka svojega papeževanja poudarja: »Ne bojte se!« Ne bojmo se dati svojega ?asa Kristusu, da ga bo mogel presvetliti in mu dati pravo smer. ?as, ki ga dajemo Kristusu, ni nikoli izgubljen ?as, ampak je pridobljen ?as, v prid globoko segajo?ega po?love?enja naših medsebojnih odnosov in našega življenja... več




JUN
21
2010
Ali me ljubiš (Spodbude za Leto duhovnikov 293)

»Kako vzvišena in hkrati ?udovito preprosta je skrivnost duhovniškega poklica! Povzeta je v enem samem vprašanju in enem samem odgovoru: »Simon, ali me ljubiš?« »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim!« Kako preprost je ta odgovor in kako zelo zahteven! Kdor more to razu-meti, razume vse! Mašniško posve?enje je praznik izro?itve in zamenjave: Ker se mlad fant izro?i Bogu ves in za vedno, se tudi Bog novo-mašniku izro?i ves in za vedno. Po zakramentu svetega reda nista ve? dva, ampak eno: On v Vas in Vi v Njem, dragi novomašnik! Vaše roke so posve?ene, Vaše srce darovano, Vaše življenje položeno v Božjo dlan in prav to daje neprecenljivo vrednost Vašemu poklicu! Med legijami angelov, teh ?istih duhovnih bitji, ni nikogar, ki bi mu bilo dano spreminjati zemeljski kruh v Kristusovo Telo, in nikogar, ki bi zmogel v Božjem imenu dati odvezo! Med legijami angelov, gospod novomašnik, vi pa ste ?lovek, kakor mi! To spoznanje nas duhovnike naravnost sili, da znova in znova razmišljamo o svoji poti za Kristusom... več




JUN
21
2010
Poletni urnik svetih maš (293)

Poleti imamo po župnijah svete maše po nekoliko spremenjenem urniku. V turisti?nih krajih jih je ve?, na celini pa manj. Logi?no. Veliko ljudi je na dopustih in izletih, zato jih ni doma. Pri nas ob nedeljah v juliju in avgustu je sveta maša samo ob 8. uri pri fari. Druga maša je na podružnici, kadar je tam žegnanje. Med tednom je pri nas ve? maš zjutraj, ker je bolj hladno in ni take sparine. Dobrodošli! Bog ne bo šel na dopust…




MAY
31
2010
Vse poti vodijo v ... (Uvodnik 292)

Vse poti vodijo v Rim, pravi stara modrost. Pri nas v teh dneh velja: vse poti vodijo v Celje. Tam bomo 13. junija 2010 obhajali mašno slavje, ki bo vrhunec duhovne prenove, zaradi katere so nas naši škofje povabili na evharisti?ni kongres. Da razpravljanje o posve?evanju nedelje, udeležbi pri sveti maši, življenju iz evharistije, solidarnosti in drugih idealih ne bi ostalo samo na teoreti?ni ravni, bomo v Celju dobili za zgled novega blaženega, mu?enca Alojzija Grozdeta. Lahko smo ponosni, da je življenjska pot mu?enca Grozdeta tako zelo povezana z našo dekanijo, posebej z župnijami Tržiš?e (tu se je rodil), Mirna (kjer so ga mu?ili in umorili) in Šentrupert (kjer je njegov grob)... več




MAY
31
2010
Ne zmorejo vsi (Spodbude za Leto duhovnikov 292)

»Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet; in zanje se posve?ujem, da bi bili tudi oni posve?eni v resnici.« Ne samo, da so duhovniki poslani v svet, današnji duhovniki vznikajo iz omamnih vrtincev sveta, da bi ga posvetili. Današnje družine, iz katerih prihajajo, so v marsi?em druga?ne od onih izpred petdeset, sto in ve? leti. Današnji duhovnik ima isto vlogo, kot jo je vedno imel, a uresni?uje jo v težavnih okoliš?inah. Ni lahko oznanjati resnice, kadar ima vplivno besedo laž... več




MAY
31
2010
Nedelja - dan za ?loveka (Spodbude za Leto evharisti?ne prenov

Nedelja je dan veselja, ki temelji na resnici o Kristusovem vstajenju. Veselje je dar Svetega Duha. Takšno veselje je posledica dejstva, da je kristjan odrešen ?lovek. V svetopisemskem poro?ilu sta tako delo kot po?itek sveta stvar; oboje je del božjega zakona. Po?itek je z ene strani znamenje ?lovekovega gospostva nad naravo, z druge strani pa ?as, ki ga ?lovek posveti Bogu v molitvi, hvalnici in ob?udovanju. Danes je teže kot nekdaj zagotoviti ?loveku potreben ?as za po?itek. KKC pravi: «Vsak kristjan se mora izogibati temu, da bi drugemu brez nujne potrebe nalagal kaj, kar bi mu prepre?evalo, da bi obhajal Gospodov dan«... več




MAY
31
2010
?iš?enje farne cerkve (292)

Veste, da ste v?asih farno in gorsko cerkev vasi ?is-tile po ute?enem vrstnem redu. Sistem se ni najbolje obnesel, ker velikokrat ni bilo nikogar. Žal. Pred leti smo zato povabili tiste, ki bi bili pripravljeni narediti nekaj konkretnega za župnijo, da bi pomagali pri ?iš?enju cerkve. Prostovoljke smo takrat razvrstili v skupine, ki se zdaj menjujejo. Opravljajo res veliko delo. ?e bi bilo takih skupin ve?, bi vsaka prišla na vrsto bolj poredko. Ker to delo res ni težko, zahteva pa nekaj velikodušnosti in pripravljenosti za dobra dela, ponovno vabim žene in dekleta, da se pridruži-te ?istilkam... več




<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>