župnijski glas

strani 5 od 96

JUN
6
2018
Napisali so (404)

V desetletjih po vojni se je po mikrofonih ob spremljavi harmonik opevalo partizane, rdečo zvezdo, Tita in partijo. Laž potrebuje glasno odobravanje in aplavz. Le v tišini domačih izb se je tiho govorila resnica. In kdor je v tistih svinčenih letih pošteno in bistroumno motril družbeno dogajanje, je lahko že takrat jasno videl tudi rezultate partizanskega boja: uničenje demokracije, nasilne zaplembe imetja, montirani sodni procesi, cenzura, zatrtje ideje samostojne in svobodne Slovenije, teror tajne službe, nesramno bogatenje šefa države in buržujski življenjski slog partijske elite, uničevanje starih tradicij, družinske travme, ki trajajo do danes … Zgodovina je počasi, a vztrajno razgaljala pravo naravo komunizma... več
JUN
6
2018
Papež nam govori (404)

Pri sveti birmi škof mazili birmanca in pravi: »Sprejmi potrditev – dar Svetega Duha.« Ta dar Svetega Duha vstopi v nas in daje rodovitnost, da bi ga mi zatem lahko dali drugim. Božje da-rove je treba vedno sprejeti, da bi dali. Nikoli sprejemati in imeti stvari v sebi, kakor da bi duša bila neko skladišče. Vedno sprejeti, da bi dali. Božje milosti se sprejemajo, da bi se dajale dru-gim. To je krščansko življenje. Birma birmance še bolj naredi podobne Kristusu in jih s tem še tesneje poveže kot žive ude mističnega telesa Cerkve... več
MAY
11
2018
Zbirali bomo za orgle (403)

Orgle imajo po vsej verjetnosti svoj začetek že v pastirski piščali. Ker lahko vsaka taka piščal proizvede le en ton, so jih kmalu zvezali po več sku-paj in jih uredili po velikosti. Piščalim so pozneje dodali zračni meh in toliko zaklopk, kolikor je bilo piščali, da so lahko izbirali želene tone. V osmem stoletju so orgle z vzhoda prišle na za-hod po zaslugi cesarja Konstantina V., ki je poslal to glasbilo v dar Pipinu Malemu, očetu Karla Velikega. Za časa Karolingov so bile še vedno le dvorno glasbilo... več
MAY
11
2018
Napisali so (403)

Ob dnevu državnosti zgodaj zjutraj sem se sprehodil skozi Ljubljano. Po različnih ulicah sem stopal. Po bolj odmaknjenih, pa tudi po najbolj pomembnih. Hodil sem in štel zastave. Hudo mi je bilo in sram me je bilo. V našem glavnem mestu bi poleg zastav na javnih ustanovah izobešene zastave lahko skorajda preštel na prste obeh rok. Sprašujem se, ali smo leta 1990 bili praznični zato, ker bi bila izpolnjena vsa pričakovanja, ali pa smo bili praznični zato, ker smo vedeli, da odgo-vornost lahko in tudi hočemo vzeti v svoje roke... več
MAY
11
2018
Papež nam govori (403)

V Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v občestvu. Človeško bitje je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek lahko popači tudi uporabo sposob-nosti sporočanja, kakor na to že od vsega začetka pokaže zgodba o babilonskem stolpu. Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporo-čanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih novic«, tako imenovanih »fake news«... več
APR
15
2018
Uvodnik (402)

Tista pot od Jeruzalema od Emavsa bi bila samo ena od preštevilni cest, poti in stezic ki so raz-predene po širnem svetu, če se učencema ne bi pridružil skrivnostni Sopotnik. Tisti pogovor dveh razočaranih učencev bi bil še eno tarnanje in stresanje nezadovoljstva v vrsti neštetih praznih pogovorov, ki jih imamo ljudje vsak dan, če ne bi na njuna vprašanja in iskanja odgovarjal skrivnostni Sopotnik. Tisti obed v gostišču bi bil še en zajtrk, eno kosi-lo, ena malica, ena bolj ali manj dovršena kulina-rična specialiteta, če učencema kruha ne bi raz-lomil skrivnostni Sopotnik... več
APR
15
2018
Šmarnice (402)

Slovenskega maja si ne moremo predstavljati brez šmarnic – vsakodnevne ljudske pobožnosti Mariji v čast. Pobožnost te vrste poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec cvete po na-ših gozdovih in vrtovih.
Šmarnice bodo pri nas med tednom vsak večer ob 19. uri v farni cerkvi, ob nedeljah pa pri kapelicah.
Prvi dan maja bodo šmarnice združene s sveto mašo.
APR
15
2018
Poljske maše (402)

Pred vnebohodom bomo imeli po soseskah tako imenovane 'poljske' ali 'urne' maše, to je svete maše za blagoslov polja in odvrnitev hude ure. Med sveto mašo bomo molili litanije vseh svetnikov, po obhajilu pa posebne molitve za zdravo vreme, odvrnitev hude ure in blagoslov dela na polju, vinogradih ter sadovnjakih. Ob koncu svete maše je vedno vremenski blagoslov z relikvi-jami. Dar za to mašo na podružnicah zberejo mežnarice ali člani ŽPS, pri fari pa ga daste v nabiralnik sredi cerkve.
APR
15
2018
Napisali so (402)

Velikokrat slišimo ljudi: »Saj sem dober človek, zakaj bi torej hodil k maši«. Lahko so ljudje do-bri, ni pa nujno, da so hkrati tudi dobri kristjani. Če hočeš biti dober kristjan, moraš osvojiti ta živ-ljenjski slog. Vzeti si čas za Boga, z njim prepleta-ti svojo življenjsko zgodbo in imeti bogat, pristen ter iskren odnos, da ne izgubiš vere. Ljudje misli-mo, da je vera nekaj stalnega. A ni, ker jo lahko zapravimo ali uničimo. Obisk svete maše je preventiva in zdravilo, da človek ne izgubi osebnega odnosa z Bogom... več
APR
15
2018
Papež nam govori (402)

Ne sme nam vzeti pogum zrenje zgledov svetosti, ki se zdijo nedosegljivi. Si posvečen ali posvečena oseba? Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Si poročen? Bodi svet tako, da ljubiš in se posvetiš svojemu možu ali svoji ženi, kakor je to storil Kristus s Cerkvijo. Si delavec? Bodi svet tako, da s pošte-nostjo in usposobljenostjo opravljaš svoje delo za dobro bratov in sester. Si starš ali babica ali de-dek? Bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>