župnijski glas

strani 39 od 96

SEP
7
2013
Napisali so (339)

Prvi šolski dnevi so priložnost za razmislek o vzgoji. Bolj kakor kadarkoli prej so danes učenci izpostavljeni vsrkavanju nepreglednih količin znanja in informacij. Medsebojna primerjava znanja jih kmalu potisne v tekmovalnost, starši se temu pridružijo in otroke obložijo z vrsto dodatnih obveznosti, od učenja jezikov do vseh vrst športa. Tekmovalnost, včasih napeta do zadnjih moči, prebuja na drugi strani odpor in mnoge potiska na nasprotni breg apatije, brezvoljnosti, v kateri podzavestno izrazijo prezir do takšne, zgolj storilnostno naravnane vzgoje... več
AUG
16
2013
Posvetitev Mariji (Uvodink 338)

Posvetitev slovenskega naroda Mariji ne izvira zgolj iz nekega tradicionalnega občutja miline, ki jo izžareva njena upodobitev na Brezjah in upodobitve v drugih njenih romarskih svetiščih, ampak iz dejstva, da je ona Gospodova mati in po njegovi volji naša mati. Temelj skupne in tudi osebne posvetitve vernikov Mariji so Jezusove besede – njegov kalvarijski testament - iz 19. poglavja evangelija po Janezu, ko je umirajoč rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin« in učencu, ki ga je ljubil: »Glej, tvoja mati!«, in še posebej pomenljive besede, ki sledijo: »in od tiste ure jo je učenec vzel k sebi«... več
AUG
16
2013
Cesta na Žalostno goro (338)

To, da je cesta na Žalostno goro zdaj asfaltirana, čisto nič ne spremeni prometnega režima! Obiskovalci Žalostne gore parkirajo na parkirišču. Izjemoma lahko bolne, ostarele in invalide šoferji pripeljejo do cerkve in se potem umaknejo nazaj na parkirišče. Ker je cesta preozka za dvosmerni promet, se mora ob srečanju vedno nekdo umakniti. Posebnih izogibališč ni, torej mora v tem primeru nekdo voziti vzvratno bodisi čisto do vznožja bodisi čisto do vrha. Kot veste, je po prometnih predpisih to dolžan narediti tisti, ki to lažje stori... več
AUG
16
2013
Jernejev shod (338)

Jernejev shod je za Goro največji dogodek vsakega pastoralnega leta, zato k praznovanju povabite tudi sorodnike in znance. God svetega Jerneja letos pade na soboto, torej bomo imeli Jernejev shod ravno na god tega apostola. Za pripravo Žalostne gore, košnjo trave in čiščenje cerkve in svetih šteng so na vrsti soseske Slepšek, Sveti Križ in Brezovica. Letos bo slovesnost vodil gospod Janez Kebe, župnik in voditelj seminarjev duhovnosti. Pri sobotni procesiji sodelu-jejo kandidati za birmo, ki nosijo križ, Marijin kip, meče sedmerih žalosti in svečke, zato pridite, pro-sim, že ob 19... več
AUG
16
2013
Napisali so (338)

Zaznavam spremembe v naših pogovorih. Čedalje več kritiziramo in se zgražamo. Razglabljamo o stvareh, o katerih nimamo izkušenj niti kvalitetnih informacij in na katere realno nimamo nobenega vpliva. Taki pogovori so zanimivi in ob njih neverjetno hitro mine čas. Podobno kot ob računalniških igricah. Ampak ko po celem popoldnevu ali večeru takih debat potegneš skupaj rezultat, vidiš, da je učinek precej boren. Porabili smo veliko časa, a rešili nobenega državnega, občinskega ali družinskega problema... več
AUG
16
2013
Nedelja našega krsta (338)

V Letu vere naj bi vsak kristjan obiskal cerkev, v kateri je prejel milost svetega krsta. To pobudo svetega očeta sem vam omenil že večkrat. Na praznik župnijskega zavetnika svetega Tilna, 1. septembra 2013, bomo kot župnijsko občestvo pri obeh svetih mašah slovesno obnovili krstne obljube. K sveti maši ta dan povabljeni vsi, ki ste bili krščeni v naši župniji. Mnogi zdaj živijo drugje. Nekatere so k nam prinesli samo h krstu, morda celo na skrivaj. In vendar se po krstu imenujemo in smo Božji otroci... več
AUG
16
2013
Vpis za verouk 2013/14 (338)

V prvi razred boste starši lahko vpisali otroke v soboto, 21.9.2013, med 9. in 12. uro. K vpisu pridite z otrokom. S seboj prinesite družinsko knjižico ali rojstni list.
Vpis za otroke od 2. do 9. razreda bo v petek, 13.9.2013, dopoldne med 9. in 12. uro in popoldne med 14. in 17. uro. Takrat boste lahko kupili tudi učbenike in zvezke in poravnali prispevek za kurjavo. Z veroukom začnemo 15. septembra.
JUL
16
2013
Kristjan in turizem (Uvodnik 337)

Dočakali smo poletje in z njim se začenja turistična sezona. Sveto pismo večkrat govori o gostoljubnosti. Pisatelj Knjige kraljev hvali ženo, ki je skazala gostoljubje preroku Elizeju. Povabila ga je k družinski mizi in mu dala na razpolago sobo. Njeno prijaznost Bog bogato poplača. Dolga leta je namreč zaman hrepenela po otroku, zdaj pa ji prerok v Božjem imenu zagotovi: »Ob letu boš pestovala sina!« Tudi Jezus v evangeliju zagotavlja, da tisti, ki s pravim namenom sprejme gosta v hišo, ne bo ostal brez plačila... več
JUL
16
2013
Krištofova nedelja (337)

Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene in prehojene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije MIVA. Da lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva... več
JUL
16
2013
Obnove (337)

V zadnjih dneh je bilo na Žalostni gori toliko težke mehanizacije kot že dolgo ne. Zdaj je cesta pripravljena za asfalt, hudourniška voda je primerno urejena, zadnji del ceste pa je dobil podporni zid ('škarpo'), saj je gornja plast nasutja začela plazeti in je bil ta poseg nujen. Tudi cerkev svetega Florijana bo v času počitnic postala delovišče. Radi bi uredili njeno notranjost in cerkev prebelili. Zavod za varstvo kulturne dediščine je obljubil, da bo dokončal odkrivanje fresk pri svetem Križu in del fresk uredil to te mere, da bodo ostale vidne, ostale pa bodo zaščitili in prebelili... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>