župnijski glas

strani 25 od 96

MAR
30
2015
Zahvala (363)

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali, da smo na Žalostni gori lahko uredili sanitarije za romarje. Bog povrni vsem izvajalcem, vodovodarju, elektrikarju in drugim mojstrom. Posebej velja zahvala g. Alojzu Gregorčiču, ki je vse koordiniral in iskal sodelavce, ter direktorju g. Alojzu Kocjanu (Monter d.o.o) za prevoze, montažo in streho.
MAR
2
2015
Birmanci o birmi (Uvodnik 362)

Iz prošenj za sprejem med kandidate za sveto birmo... Zakrament svete birme želim prejeti, -da mi bo Sveti Duh stal ob strani pri težkih odločitvah (Katja); -da bom poglobil vero in dozorel v ljubezni do Boga in bližnjega (Daniel); -ker mi bo sveta birma dala drugačen pogled na svet (Matija); -da bom lahko sprejemala prave odločitve in uspešno premagovala ovire na življenjski poti (Tjaša); -ker hočem živeti po načelih vere in jo ohraniti celo življenje (Anže); -ker je to moja vera in vera mojih staršev; sveta birma je na nek način prehod iz otroštva v odras-lost (Rok); -ker mi to veliko pomeni (Boštjan); -ker bom lažje ohranila svojo vero (Nastja); -da se bom lahko poročila cerkveno in v tem duhu vzgojila otroke (Katarina); -da bi se bolj povezal z Bogom, ker je tako živ-ljenje lažje (Tilen, Tjaša); -ker mi da Božjo milost in darove Svetega Duha (Jaka); -da bi postala bolj zrelo in odgovorno dekle (Ines); -da bi mi Sveti Duh podaril svoje darove, to je pomagajočo milost, brez katere ne moremo prav živeti (Aljaž); -ker želim ostati del Cerkve (Jan)... več
MAR
2
2015
Papež nam govori (362)

Postni čas je čas duhovnega boja proti duhu zla. Medtem ko hodimo skozi puščavo postnega časa, je naš pogled usmerjen na veliko noč, ki je Jezusova dokončna zmaga nad Hudičem, nad grehom in smrtjo. Pomen prve postne nedelje je torej v tem, da odločno stopimo na Jezusovo pot, na pot, ki vodi v življenje. Gledati, kaj je storil On in hoditi z Njim. Ta pot gre skozi puščavo. Puščava je kraj, kjer je mogoče poslušati Božji glas in glas skušnjavca. V hrupu in zmešnjavi tega ne moremo početi, saj slišimo le površinske glasove... več
MAR
2
2015
Napisali so (362)

Osrednja bitka se odvija na področju zakonoda-je. V resnici gre za dva različna pogleda na zakonodajo. Vprašanje je: ali zakonodaja temelji na t. i. “naravnem pravu” in “objektivnih pravicah” (pravica do življenja, svobode…), ali na subjektivizmu, liberalizmu, na “civilnih pravicah”, ki so utemeljene na človekovih subjektivnih željah. Med prvim in drugim izhodiščem je bistvena razlika: v prvem primeru je življenje sveto od spočetja do naravne smrti. V drugem primeru pa je z dviganjem rok mogoče zakonsko utemeljiti tudi abortus in evtanazijo, saj gre le za »prevod« subjektivnih želj v pravni jezik... več
MAR
2
2015
Teden družine (362)

V času od 19. do 25 marca obhajamo 'teden dru-žine'. Praznik svetega Jožefa, dan očetov, in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, materinski dan, ta dva dneva lepo zaokrožujeta naša molitvena prizadevanja in zagovarjanje evangeljskega pogleda na družino. Kajti nekate-ri si kar preveč očitno prizadevajo, da bi družini vzeli njen temelj – odnos med moškim in žensko, ki je lahko rodoviten samo v njuni spolni različnosti in ljubezenski povezanosti obenem. Družina ni v krizi. Družina ima vso življenjsko moč... več
MAR
2
2015
Romanje na Brezje (362)

Naše tradicionalno dekanijsko romanje na Brez-je bo letos na tiho nedeljo, 22.3.2015. Ta dan se združimo v skupni molitvi za nove duhovne police. Ker je letos leto posvečenega življenja, bomo dali poudarek redovnikom. Odhod avtobusa ob 12.30 izpred farne cerkve. Prijavite se čimprej!
MAR
2
2015
Nov ŽPS (362)

Članom ŽPS v prejšnji sestavi se lepo zahvalimo za delo, ki so ga požrtvovalno opravili v blagor našega župnijskega občestva. Župnijski pastoralni svet se bo v novem sklicu sestal na svoji ustanovni seji v nedeljo, 8.3.2015, po jutranji maši v učilnici nad zakristijo. Člani se bodo seznanili s statutom in pogovorili o obhajanju velikonočnih praznikov, ki so tik pred vrati.
FEB
9
2015
Post - čas, koimam čas (Uvodnik 361)

Da je zdržek od mesa in post sestavni del post-nega časa, kot ga stoletja pozna Cerkev, v sodo-bnem času, ko vsi hitijo razlagati, kako zelo pomembno je, da spomladi telesu privoščimo malo 'očiščevanja', ni treba več posebej poudar-jati. 'Post vsaj enkrat na teden in enkrat na leto vsaj 40 dni posta' – tako zdaj ponavljajo vsi nutricionisti. Zdaj je to moderno, ko je Cerkev ves čas priporočala post ob petkih in vabila ljudi, naj se postijo pred veliko nočjo, je bilo pa zastarelo! Spomnimo samo, da je namen tega dela krščanskega posta v tem, da tisto, kar prihranimo, ker se prehranjujemo ceneje, nameni za dobrodelnost... več
FEB
9
2015
Pred volitvami ŽPS (361)

Pred nami so volitve članov za ŽPS, zato je primerno, da si prikličemo v spomin, kaj od nas Cerkev pričakuje. Apostol Pavel Korinčanom in nam razlaga, da 'so različni duhovni darovi, isti pa je Duh. Različne so službe, različna so dela, isti pa je Bog'. V te službe in dela smo vsi poklicani po svetem krstu in potrjeni ob birmi v moči Svetega Duha za vso skupnost, v kateri živimo, vsak po darovih, ki mu jih je dal Bog. To pa je župnija in okolje, v kateri živimo. Čas, v katerem se odvija naše življenje, potrebuje živih in zavzetih vernikov... več
FEB
9
2015
Papež nam govori (361)

na od značilnosti Božje Besede je, da uresniči to, kar pravi. Božja Beseda je namreč skladna z Božjo voljo. Mi pa nasprotno pogosto izgovar-jamo prazne, neutemeljene ali površne besede, besede, ki niso skladne z resnico. Božja Beseda pa je skladna z resnico ter povezana z njegovo voljo in zato stori to, kar pravi. Evangelij je beseda življenja, ki ne zatira ljudi, nasprotno, osvobaja tiste, ki so sužnji hudobnih duhov tega sveta, bodisi duha nečimrnosti, navezanosti na denar, ošabnosti, čutnosti … Evangelij spreminja srce... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>