župnijski glas

strani 16 od 96

AUG
29
2016
Napisali so (381)

Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov ne razdvaja Slovencev. Sprejeti tako trditev bi pomenilo zanikanje temeljnih vrednot demokracije. Tako kot se Italija sooča z neofašizmom in Avstrija ter Nemčija z neonacizmom, se tudi nekdanje komunistične države soočajo z neokomunizmom. Dolgo časa sem bil prepričan, da je bila slovenska osamosvojitev kot največji slovenski zgodovinski dosežek tako velik in tako zahteven projekt, da nismo zmogli obračuna z komunističnim totalitarizmom, ozi-roma sta njegov obstoj in vpliv v sodobni slo-venski družbi kolateralna škoda slovenske osa-mosvojitve... več
AUG
29
2016
Novo veroučno leto (381)

Starši boste otroke lahko vpisali v višji letnik v petek, 9. septembra, med 12. in 18. uro ter v soboto, 10. septembra, med 9. in 12. uro. K vpi-su naj otroci prinesejo urejen liturgični zvezek. Na voljo bodo knjige, delovni in liturgični zve-zki. Vpis za 1. razred bo v soboto, 24. septembra, med 16. in 18. uro. K vpisu pridite z otrokom. S seboj prinesite družinsko knjižico ali otrokov krstni list. 1. RAZRED PONEDELJEK 16.30 2. RAZRED PONEDELJEK 17.30 3. RAZRED PETEK 12.00 4... več
AUG
29
2016
Kapelice na Gori (381)

Tisti, ki ste se v kratkem kaj sprehajali po Žalostni gori, ste lahko opazili, da so uslužbenci Zavoda za varstvo kulturne dediščine na drugi kapelici pod plastmi beleža že odkrili ostanke prvotne poslikave. Zdaj bodo na podlagi teh fragmentov pripravili rekonstrukcijo poslikave celotne sprednje strani. Kapelice je namreč prvotno poslikal kamniški slikar Matija Koželj, a je njegova poslikava hitro zbledela. Leta 1894 je Marijine žalosti na novo naslikal Matija Bradaška, kasneje v osemdesetih letih dvajsetega stoletja pa na lehnjak akademski slikar Izidor Mole... več
AUG
29
2016
Papež nam govori (381)

Evangelist Luka pripoveduje, da je nekdo Jezu-su na poti proti Jeruzalemu postavil vprašanje: 'Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali?'. Jezus mu odgovori: 'Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli'. S tem odgovorom je skušal poslušalcem pojasniti, da ne gre toliko za vprašanje, koliko se jih bo zveličalo, pomembno je, da vsi vedo, katera pot vodi v zveličanje. Ta pot vodi skozi vrata. Toda kje so vrata, kakšna so vrata, kdo je vrata? Jezus sam je vrata... več
JUL
25
2016
Pripravljen prostor (Uvodnik 380)

Kristjani smo ob praznovanju Marijine poveli-čanosti v nebeški slavi polni veselja, polni pre-kipevajoče radosti, ki jo moramo izraziti v romanju, v petju Marijinih pesmi in v zahvalje-vanju Bogu, ki tako čudovito skrbi za vse, ki se njemu izročajo. Prepevamo Mariji in slavimo Boga Očeta, da je na Božji materi že uresničil Jezusovo obljubo, da je v hiši njegovega Očeta veliko bivališč in da bo zopet prišel in nas k sebi vzel, da bomo tudi mi tam, kjer je on. Obljuba poveličanja velja tudi za vse nas... več
JUL
25
2016
Blagoslov obnovljene oltarne slike (380)

Na veliki šmaren bomo med žeganjsko mašo na Svetem Vrhu blagoslovili obnovljeno oltarno sliko. Marija, zavetnica človeštva, varuje pod svojim plaš-čem zbrane zastopnike obeh spolov in vseh stanov. Motiv izhaja iz relikvije Marijinega plašča, ki so ga častili v Konstantinoplu. Ta motiv so potem ljudem približali beraški redovi med latinsko zasedbo Konstantinopla v zgodnjem 13. stoletju. Pri nas je najbolj znana taka upodobitev na Ptujski Gori.
JUL
25
2016
Jernejev shod 2016 (380)

Jernejev shod je za Goro največji dogodek vsakega pastoralnega leta, zato k praznovanju povabite tudi sorodnike in znance. Za pripravo Žalostne gore, košnjo trave in čiščenje cerkve in svetih šteng so na vrsti soseske Bruna vas, Mokronog, Preloge, Gora. Pri sobotni procesiji sodelujejo kandidati za birmo, ki nosijo križ, Marijin kip, meče sedmerih žalosti in svečke, zato pridite, prosim, že ob 19.30, da se bomo lahko pravočasno dogovorili vse potrebno. Pričakujem, da se bodo shoda, brez izjeme, skupaj s starši - če se le da, pa tudi z botri - zagotovo udeležili... več
JUL
25
2016
Papež nas uči (380)

Ko Stara zaveza govori o usmiljenju, uporablja različne izraze; najbolj pomenljiva sta 'hesed' in 'rahamim'. Prvi se nanaša na Boga in izraža nje-govo neutrudljivo zvestobo zavezi z njegovim ljudstvom, ki ga On ljubi in mu večno odpušča. Drugega, rahamim, pa lahko prevajamo »nedra«, kar nas posebej spominja na materino naročje in nam pomaga razumeti Božjo ljubezen do njegovega ljudstva kot materino ljubezen do otroka. Tako nam ga predstavi prerok Izaija: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim« (Iz 49,15)... več
JUL
25
2016
Napisali so (380)

Pri nas je na zimskem referendumu padel zlo-glasni družinski zakonik, ki je hotel porušiti družino ko zvezo moškega, ženske in otrok. Zakon je padel. V teh dneh pa so Združeni narodi sprejeli resolucijo o družini kot skup-nosti moškega in ženske, ki sta nujna za rojevanje otrok, vzgojo in tudi zato, da naša civilizacija ne bi propadla. Slovenija je bila ena redkih držav, ki je nasprotovala sprejetju resolucije. Iz Ministrstva za družino in socialne zadeve so podali odgovor, da so resoluciji nasprotovali zato, ker Slovenija zagovarja večpomenskost družine... več
APR
18
2016
Nedelja duhovnih poklicev (Uvodnik 377)

Ko se je vstali Jezus razodel učencem pri Tiberijskem jezeru, jih je povabil: »Pridite jest!« Pri vsaki sveti maši Jezus nas, svoje učence, vabi k svetemu obedu, da se duhovno okrepimo. A svete maše ni brez duhovnika. Občestvo lahko pride skupaj, verniki lahko pojejo in molijo, a kruh ostane kruh in vino navadna pijača. Pred leti sem obiskal celjski muzej. Muzejska kustosinja je ob predstavitvi lobanj celjskih grofov dejala: »Vsega so imeli, za vse so se brigali, samo za naraščaj niso poskrbeli, zato zanje velja tisti znameniti izrek: grofje Celjski danes in nikdar več... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>