župnijski glas

strani 14 od 96

NOV
21
2016
Sestanek za starše (384)

V nedeljo, 27.11.2016, bo po jutranji maši sesta-nek za starše prvoobhajancev. Ker otroci sode-lujejo pri božični maši, prosim, da se zagotovo udeležite tega sestanka.
V nedeljo, 4.12.2016, bo po jutranji maši sesta-nek za starše birmancev. Pred nami je nekaj pomembnih dogodkov… Vabljeni!
NOV
21
2016
Miklavževanje (384)

Otroke bo Miklavž obiskal v nedeljo, 4.12.2016, ob 15. uri v Grozdetovi dvorani na Žalostni gori. Tistih, ki hodijo v prvi ali drugi razred k verou-ku, ni treba prijavljati. Za vse mlajše pa je PRI-JAVA OBVEZNA, ker bodo klicani po imenu! Otroke lahko prijavite do srede, 30.11., v župnij-ski pisarni v času uradnih ur ali po maši v zakri-stiji. Ob prijavi plačate 5 evrov. Nakup daril vsa leta ljubeznivo sofinancira tudi naša občina.
NOV
21
2016
Božična spoved (384)

Božično dekoracijo se da kupiti. Za božično vzdušje pa se je treba potruditi. K tej pripravi nujno spada dobra sveta spoved. Dobro se je namreč spomniti, zakaj se je betlehemsko Dete sploh rodilo. Zanimivo, da na zadnjo nedeljo cerkvenega leta Cerkev bere odlomek o vesoljni sodbi. Kot da bi hotela povedati, zakaj sploh no-vo cerkveno leto. Zato, ker bo na koncu vse prav. Dobro bo nagrajeno, slabo pa razkrinkano. Brez vere v vesoljno sodbo bi bil ves svet in vsa zgodovina nerazumljiva. In že zdaj se moramo postaviti na stran dobrega... več
NOV
21
2016
Marijo nosijo (384)

MARIJO NOSIJO

Na drugo adventno nedeljo bodo šli na pot od vrat do vrat kipi Svete družine. Radi jih sprejmi-te v svoj dom. K večerni molitvi povabite tudi sorodnike ali sosede. V družinah prvoobhajancev in birmancev pa po možnosti tudi (krstne) botre. Kakšen vtis na koncu zapišite v spominsko knji-go. Zdaj je že zanimivo brati, kje vse je Sveta družina že bila …
NOV
21
2016
Napisali so (384)

Jan Amos Komensky je videl smisel šolanja v zveličanju duše in večnem življenju: »Saj navse-zadnje nismo na zemlji zato, da bi tu ostali, mar-več da bi izpolnili, za kar smo bili sem poslani, potem pa odšli tja, kjer nam je pripravljeno večno bivališče«. Danes le redki učitelji in starši vidijo zveličanje duše kot pedagoški cilj. A obljuba zveličanja ni nič drugega kot obljuba sreče. Niče-sar si človek bolj ne želi ne zase ne za svoje otro-ke, kot življenjske sreče. To je najvišji smoter, za-radi katerega je vredno živeti... več
NOV
21
2016
Papež nam govori (384)

Paziti moramo, da ne postanemo mlačni kristjani. Mlačni so zaspali na toplem; v prepričanju, da ne potrebujejo ničesar in da nikomur ne delajo sla-bega. Gospod te, ki mislijo, da so bogati, imenu-je siromaki. To stori, da bi odkrili neko drugo bogastvo, ki ga lahko da samo On. Ne tisto bo-gastvo duše, za katerega verjameš, da ga imaš, ker si dober, ker vse stvari delaš dobro, ker je vse mirno: neko drugo bogastvo, tisto, ki prihaja od Boga, ki vedno prinese križ, vedno prinese vihar, v dušo vedno prinese nekaj nemira... več
OCT
24
2016
Vsi sveti - dan živih (Uvodnik 383)

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev kot take uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah, med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preskušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji ... več
OCT
24
2016
Molitve za rajne (383)

Se lahko čas in denar, ki ga porabimo za (pretira-no) urejanje grobov, (gore) cvetja in prižiganje (kupov) sveč, lahko primerja s časom, ki ga posvetimo MOLITVI za naše rajne in dobrim delom, ki jih naredimo po namenu pokojnih? Na nedeljo pred praznikov vseh svetih se pri deseti maši spomnimo pokojnih po namenu obiskovalcev te maše, zlasti rajnih, ki so umrli v zadnjem letu. Ves mesec november bodo v naše skupne molitve v cerkvi vključeni pokojni, za katere boste želeli, da zanje molimo... več
OCT
24
2016
Bodi viden! (383)

Tudi na poti v cerkev in iz cerkve poskrbite, da boste z odsevnimi trakovi ali kresničkami dobro vidni. To je posebej pomembno jeseni, ko je megla in sama tema. Zato naj velja: Bodi viden – bodi previden!
OCT
24
2016
Bolni in ostareli (383)

Tradicionalno srečanje bolnih in ostarelih bo v soboto, 29. oktobra. Od 14. ure dalje bo na raz-polago spovednik. Ob 15. uri bo sveta maša, med katero boste lahko prejeli zakrament bolni-škega maziljenja. Po sveti maši bomo še malo posedeli ob pecivu in čaju. Prisrčno dobrodošli!
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>