župnijski glas

strani 10 od 96

JUN
9
2017
Gospodov vinograd (Uvodnik 392)

»Dragi sobrat, s tem odlokom Vas imenujem za župnika župnije te in te … Vaše pravice in dolžnosti so naštete v kan. 528 do 537 ZCP in v čl. 171 do 192 ZLŠ … Službo nastopite 1. avgusta letos.« Kako malo povedo te suhoparne besede na kosu papirja o župniji. To je njiva, ki me čaka, da jo posejem, vinograd, da ga okopljem; zaklad, ki mi je zaupan, da ga ohranim in pomnožim. Kako rad jo imam, to mojo župnijo – mojo skrb in radost, moje veselje in bolečine! Gospod, hvala ti za dekret, s katerim mi je škof zaupal to mojo župnijo, hvala za vse moje farane, zveste in nezveste, ljube in malo manj ljube... več
JUN
9
2017
Ob vstopu v življenje (392)

Če so še pred desetletji osrednjo vlogo pri vzgoji mladih imele družina, šola in Cerkev – vsaka za eno tretjino – imajo sedaj vse tri skupaj morda komaj še tretjinski vzgojni delež. Danes prevla-dujoča kultura okolja in javno mnenje - oba, vsak na svoj način - ponujata mladim ekstremne in mi-kavne vedenjske vzorce. Tako in nič drugače, če ne pa nisi 'cool'! In vendar si mladi želijo pravih vrednot, samo moči nimajo, da bi se uprli toku. To se lepo vidi tudi iz prošenj za sprejem med kandidate za sveto birmo, v katerih so letošnji birmanci napisali, da se želijo dobro pripravi na sveto birmo, -ker je birma še en korak v moje versko življenje... več
MAY
9
2017
Nedelja duhovnih poklicev (Uvodnik 391)

Žalost je huda stvar, razočaranje je še hujše, naj-hujši pa je obup. To troje rado hodi z roko v roki. Da ne bi hodili skozi življenje sami. Obupani. Iz-gubljeni. Brez jasnega cilja. Ostani pri nas, Go-spod, po svojih duhovnikih, redovnicah in misi-jonarjih. V preteklosti se je dogajalo, da so starši včasih preveč močno želeli, da bi njihov sin, hči, postal duhovnik, redovnik, redovnica. Danes pa se žal pogosto dogaja ravno nasprotno, da starši branijo otrokom duhovni poklic. Starši, ki imajo svoje otroke gotovo radi, jim ne morejo želeti večje sreče, kakor je ta, da uresničijo poklic, v katerega jih Bog kliče – tudi in predvsem, če gre za du-hovni poklic... več
MAY
9
2017
Papež nam govori (391)

»Jaz sem z vami vse dni do konca sveta«. Te zadnje besede evangelija po Mateju govorijo o preroškem oznanilu, ki ga najdemo tudi na nje-govem začetku: »In imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami«. Ves evangelij je ume-ščen med ta dva stavka, besede, ki sporočajo skrivnost o Bogu, katerega ime, katerega identi-teta je »biti z«, predvsem »z nami«, torej s člo-vekom. Naš Bog ni odsoten Bog, ni odmaknjen na oddaljenem nebu, ampak je Bog, ki je 'stra-sten' do človeka, tako nežno ljubeč, da je ne-zmožen ločiti se od njega... več
MAY
9
2017
Napisali so (391)

Ko sem na začetku veroučnega leta delala kratko anketo o tem, zakaj so se birmanci prijavili za za-krament svete birme, ste mnogi odgovorili iskre-no: da greste k birmi, ker je fino zaradi daril; da greste zato, da bi se lahko cerkveno poročili; najbolj pogosti odgovor pa je bil - tako hočejo starši. Saj, če bi vas vprašala za šolo, bi mnogi odgovo-rili podobno - tudi v šolo hodite, ker tako pač za-htevajo starši. Imamo neverjetni zaklad vere v Jezusa Kristusa! Ta zaklad smo vam dolžni predati, ta zaklad smo dolži položiti v vaša srca, da bo Sveti Duh imel kaj zaliti! Ko vam razlagamo deset božjih zapovedi, nam ni lahko, saj se večina zapovedi začne z besede NE... več
APR
10
2017
Velikonočno voščilo (Uvodnik 390)

Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti vero v vstajenje in življenje. O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v vstajenje in večno življenje kepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto izpolnjujemo svoje dolžnosti, ko lepo obhajamo bogoslužje, ko smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v človeško srce ni prišlo« (1 Kor 2,9). Tudi če se v življenju opotekamo, omahujemo, padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi... več
APR
10
2017
Celodnevno češčenje (390)

Celodnevno češčenje je priložnost za prošnje, zahvale, češčenje, molitev. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomoč naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica.
APR
10
2017
Priprave na sveto birmo (390)

Priprave na sveto birmo se bližajo vrhuncu. Od četrtka 20. do petka 28. aprila birmanci botri, starši in drugi sorodniki vsak večer vabljeni k birmanski devetdnevnici. Prav je, da pridete k devetdnevnici tudi drugi farani in s tem podprete birmance. V soboto, 29. aprila, bodo birmanci imeli birmanski izpit (popravni rok pa v sredo, 3. maja). V četrtek, 4. maja, se želi gospod škof pred mašo srečati z župnijskim občestvom. Z vsemi farani, posebej pa še s prvoobhajanci, veroukarji, birmanci, starši in botri, po sveti maši pa s člani ŽPS... več
APR
10
2017
Maše na podružnicah (390)

Prav je, da tisti, ki naročite maše na podružnicah, pomagate počistiti in okrasiti cerkev za bogoslužje. Letos bomo z mašami na podružnicah zaradi priprav na birmo izjemoma začeli šele 8. maja. Iz istega razloga bo žegnanje pri sv. Florijanu že zadnjo nedeljo v aprilu, kar je razvidno že iz napovednega koledarja.
APR
10
2017
Papež nam govori (390)

Sveti Pavel pravi, da je Jezus postal greh. In kdor v tem človeku, povzdignjenem na križ, ne prepozna moči Boga, ki je postal greh, da bi mi ozdraveli, bo umrl v svojem grehu. Zveličanje pride samo s križa. Zveličanja ni v idejah, zveličanja ni v želji, da bi bili dobri… Ne. Edino zveličanje je v križanem Kristusu. Toda kaj je križ za nas? Kako nosim križ? Kot spomin? Zgolj kot simbol pripadnosti neki verski skupini? Kakor okrasek? Kakor nakit, s številnimi dragulji, z zlatom …? Sem se naučil nositi ga na ramah, kjer boli? Vsakdo izmed nas naj danes pogleda Križanega, pogleda naj tega Boga, ki je postal greh, da mi ne bi umrli v svojih grehih... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>