župnijski glas

NOV
25
2018
Zbiramo za orgle (410)

Na igralniku je pritrjen napis: Franc Goršič, opus LXV, v Ljubljani 1898. Orgle so do danes v celoti izvirno ohranjene. Matija Tomc, ki je in-štrument zelo pohvalil, posebej intonacijo, nava-ja, da so leta 1925 dali orgle »izprašiti in uglasi-ti«. Orglam so kasneje prigradili tudi električni ventilator (Jenkova delavnica). Drugih dokumen-tiranih podatkov o popravilih in uglaševanju orgel zaenkrat ni na razpolago. France Goršič je vseskozi sledil orgelskemu razvoju in se zgledoval predvsem po nemških romantičnih orglah, tako po zvočni kot tehnični plati (bil je precej povezan z delavnico Link v Nemčiji, kjer je tudi naročal kovinske piščali in registre). Ta razvoj je ob sapnicah prinesel tudi spremembo od mehanske k pnevmatični trakturi. Orgle v Mokronogu so prvo Goršičevo delo s takšno trakturo. Dotedanje stoţaste ventile na sapnicah pod piščalmi je na-domestil z visečimi ventilskimi membranami, me-hansko povezavo med tipkami na igralniku in ventili pa zamenjal s svinčenimi cevkami za zrak. V nemškem jeziku take sapnice imenujejo: Ausstromlade mit hängender Tasche. Sistem deluje po principu »iztekanja zraka«. Kadar iz ven-tilskih membran spustimo zrak, se te stisnejo, in s tem odprejo zračne kanale, po katerih pride zrak do piščali. Po principu »izpuščanja zraka« deluje celotna pnevmatska traktura od igralnika, preko relejev do sapnic.
(se nadaljuje)
nazajnazaj