župnijski glas

NOV
25
2018
Papež nam govori (410)

To ni najprej govor o koncu sveta, ampak je prej povabilo k dobremu življenju v sedanjosti. K ču-ječnosti in stalni pripravljenosti, da bomo polagali račun o našem življenju, ko bomo k temu poklicani. Zgodovina človeštva in tudi osebna zgodovina vsakega med nami ne more biti razumljena kot preprosto sosledje besed in dejanj, ki nimajo nobenega smisla.
Dejanska ključna točka je tole: tisti dan bo vsak med nami moral dojeti, če je beseda Božjega Sina razsvetlila njegovo osebno življenje ali pa ji je obrnil hrbet in raje zaupal svojim lastnim besedam. Bolj kot kadarkoli prej bo to trenutek, da se dokončno prepustimo Očetovi ljubezni in zaupa-mo v njegovo usmiljenje. Moč denarja in ekonomskih sredstev, s katerimi mislimo, da lahko kupimo vse in vsakega, se ne bo več mogla upo-rabiti. S sabo ne bomo imeli ničesar drugega kot to, kar smo uresničili v tem življenju, ko smo verjeli njegovi besedi: vse in nič od tistega, kar smo živeli ali opustili. S sabo bomo odnesli samo to, kar smo dali.
nazajnazaj