župnijski glas

OCT
1
2018
Kakršna mati, taka hči (Uvodnik 408)

Vera in molitev sta kakor mati in hči. Kakršna je mati, takšna je običajno tudi hči. Moli tisti, ki v Boga veruje, vanj zaupa in ga ljubi. Seveda velja tudi obratno: molitev vpliva na vernost človeka.
Kakor fatimskim pastirčkom: Luciji, Frančišku in Jacinti, tudi nam velja Marijino naročilo: »Še na-prej vsak dan molite rožni venec!«
S pomočjo rožnega venca hodimo po poti, ki sta jo posvetila Kristusova kri in Marijine solze. Ni varnejše in lažje poti, po kateri lahko ljudje pri-dejo do Jezusa, od Marijine. Rožni venec nas uči te poti. »Petnajst rožnovenskih skrivnosti je pet-najst oken, skozi katere gledam v Božji luči vse, kar se dogaja na svetu,« je zapisal papež sveti Janez XXIII.
Mesec oktober nas še posebej zbira okrog rožno-venske Kraljice. Naloga vsake matere je, da skrbi za otroke. Jezusova Mati je obenem mati vseh ljudi. Vzgaja nas za dosledno krščansko življe-nje, ki je življenje svetosti. Z rožnim vencem nas uči, kako hoditi po njeni poti svetosti.
Rožni venec bodo oktobra v cerkvi pred večerno mašo naprej molili birmanci. Za dobro birmansko pripravo na življenje, za pravilno izbiro poklica, da bi znali odkriti, kam jih kliče Bog. Zase ga bodo molili. Upam, res upam, da ga letos NE bodo molili sami!!!
nazajnazaj