župnijski glas

OCT
1
2018
Papež nam gvoori (408)

Janezov evangelij poroča o dveh situacijah, v ka-terih se Jezusovo življenje prekriža z življenjem njegove Matere: to sta svatbe v Kani in Marija ob vznožju križa.
Prva stvar, ki jo zapiše evangelist, je ta, da Marija »trdno stoji« ob svojem Sinu. Marija se izkaže kot žena, ki je odprta za odpuščanje, za to, da da na stran zamere in nezaupanje; ne toži nad tem, »kaj bi lahko bilo«, če bi prijatelji njenega Sina, du-hovniki njenega ljudstva ali oblastniki drugače ravnali; ne dopusti, da bi jo premagala nemoč ali razočaranje.
Marija pa se izkaže tudi kot žena, ki se pusti spre-jeti, ki ponižno sprejme, da postane del učenče-vega življenja. Na svatbi, kjer so ostali brez vina in ki je bila v nevarnosti, da bi se končala polna obredov, vendar pa prazna ljubezni in veselja, je bila Marija tista, ki je strežnikom naročila, naj sto-rijo, kar koli jim bo Jezus rekel.
Ob vznožju križa nas Marija spominja na veselje nad tem, da smo bili priznani kot njeni otroci, in njen Sin nas vabi, naj jo vzamemo domov, naj jo postavimo v središče svojega življenja.
(Latvija 24.9.2018)
nazajnazaj