župnijski glas

SEP
2
2018
Napisali so (407)

Cerkev je sveta in grešna. Zaradi njega, Jezusa, je sveta. Njegova svetost odseva v velikih, izjem-nih osebnostih, ki so za Kristusa in za druge za-stavili vse, in običajnih ljudeh – duhovnikih, po-svečenih in laikih –, njihovih drobnih dejanjih dobrohotnosti in ljubezni, resnice in poguma.
Cerkev je obenem grešna, ker jo sestavljamo ljudje, ki delamo tudi slabo. Skozi zgodovino in danes. Poznamo denimo papeže, ki so živeli in še živijo svetniško, vemo pa tudi za papeže, ki so ži-veli razvratno. A ljudi ni mogoče deliti na dobre in slabe, meja med dobrim in zlim teče skozi vsa-kega od nas. Vsak posebej se mora upirati zlu.
O svoji izkušnji grešnosti v Cerkvi je Nicolas But-tet dejal, da pogled nanjo v njem prebuja željo, »da bi lahko videl sebe in svojo veliko grešnost ter da bi podvojil ljubezen do Kristusa, tako da bi bila lahko ta podvojitev kanal milosti, ki bi se do-taknila tudi drugih«.
(Marjan Pogačnik, Družina)
nazajnazaj