za veroukarje

strani 2 od 2

MAR
1
2008
Starši prvoobhajancev

bi tokrat zaradi dopoldanskih župnikovih obveznosti, izjemoma, imeli sestanek po drugi in ne po jutranji maši. V nedeljo, 9. marca 2008, pridite, prosim, k sveti maši popoldne ob 16. uri, izkoristite priložnost za spoved, da boste na veliki ?etrtek lahko dejavno sodelovali pri sveti maši, potem pa ra?unajte, da bi se po sveti maši dogovorili vse potrebno za predstavitev prvoobhajancev (ki bo na veliki ?etrtek) in prvo sveto spoved (ki bo na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi).
FEB
16
2008
Polletna spri?evala

Ta teden otroci pri verouku dobijo polletna spri?evala, zato naj, kjer je to treba, še malo uredijo liturgi?ne in delovne zvezke. Podpisana naj prinesejo nazaj k naslednji verou?ni uri po zimskih po?itnicah. Hvala tistim staršem, ki hvaležnost katehetu za delo z otroki pokažete tako, da v spri?evalo kaj priložite.
FEB
9
2008
Dve obvestili

STARŠI VEROU?ENCEV Otrokom smo pri verouku predstavili postno akcijo Šopek velikono?nega jutra. Ste z njo pri vas doma že za?eli? STARŠE BIRMANCEV ponovno opozorim, da bodo v nedeljo, 17. februarja, med jutranjo mašo svojim otrokom med posebnim obredom izro?ili Sveto pismo. ?e ga kdo morebiti še nima, naj pravo?asno pove, da ga lahko prinesem iz Ljubljane. Zagotovo pa si obveznosti uredite tako, da bosta pri tem obredu lahko oba starša, o?e in mama. K slovesnosti povabite tudi bodo?ega botra, ?e le ne živi predale?... več
JAN
25
2008
Dan odprtih vrat, informativni dan

Zavod svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano vabi

na dan odprtih vrat

na Škofijski klasi?ni gimnaziji, v jegli?evem dijaškem domu in v Glasbeni šoli v soboto, 2.2. 2008 dopoldne (obisk pouka, vodeni ogledi, koncert glasbene šole, odprta vaja pevskega zbora, ogled Jegli?evega dijaškega doma) in

informativni dan,

ki bo v petek, 15.2.2008, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 16.2.2008, ob 9. uri.

Podrobnosti na www.stanislav.si
JAN
12
2008
Po nekoliko daljših po?itnicah...

Ta teden (13. - 19. jan. 2008) je spet reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Starši, poskrbite, prosim, da bodo otroci po nekoliko daljših po?itnicah naredili doma?e naloge in uredili liturgi?ne in delovne zvezke.
DEC
26
2007
Kdaj se spet vidimo?

Praznik Svetih treh kraljev je hkrati svetovni misijonski dan, zato otroci v nedeljo, 6.1.2008, k sveti maši prinesete kuverte adventne akcije »Otroci za otroke«. To, kar imamo, radi drugim damo. ?esar se mi veselimo, radi z drugimi delimo.
Ker smo se v ?asu dekanijskega misijona videli ve?krat na teden, imajo otroci zdaj nekoliko podaljšane zimske po?itnice. Z veroukom po obi?ajnem urniku za?nemo spet v tednu po 13. januarju 2008.
<< | 1 | 2 | >>