novice in dogodki

strani 12 od 14

APR
27
2009
Pot romarjev (275)

V nedeljo, 3. maja, vabljeni na 14. tradicionalno romanje po poti romarjev od Žalostne preko Vesele Gore na Zaplaz. Pot za?nemo z blagoslovom romarjev ob 6.30 na Žalostni gori. Komur je lažje, se skupini lahko pridruži tudi med potjo: pri sv. Roku, v Šentrupertu, na Brglezu … Na Zaplazu bo sveta maša popoldne ob 14. uri. Podrobnejši program romanja z voznim redom avtobusov, ki bodo vozili iz Zaplaza na izhodiš?ne to?ke pohoda, je v prilogi tega Glasa.
APR
6
2009
Razpored ?eš?enja na celodnevno ?eš?enje

CELODNEVNO ?EŠ?ENJE je lepa priložnost, da poživimo svojo vero v Presveto Evharistijo. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomo? naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica. Ob sklepu nas bo nagovoril gospod kanonik France Dular, ki ga mnogi poznate, saj je nekaj ?asa prihajal v Mokronog. Vabljeni! od 8.00 do 9.00: Hrastovica, Bruna vas, Most od 9.00 do 10.00: Martinja vas, Puš?ava, Slepšek od 10... več
APR
6
2009
Prvoobhajanci (274)

Prvoobhajanci bodo na veliki ?etrtek med ve?erno sveto mašo dobili posebne blagoslovljene hleb?ke, ki jih nato razdelijo med tiste, ki jih želijo povabiti na slovesnost prvega svetega obhajila. Vabim vas, da jih pri tem obredu spremljate s svojo molitvijo!
APR
6
2009
Nabirke in darovi (274)

Pušica velikega ?etrtka in velikega petka bo tudi letos za obnovo velike monštrance. Darovi pri božjem grobu so po vseh župnijah namenjeni za vzdrževanje svetih krajev. Darovi ob blagoslovu velikono?nih jedil so župnikovi. Velikono?ni ofer bo letos namenjen za obnovo cerkve na Žalostni gori. Vsem, ki boste po najboljših mo?eh darovali za vse naštete namene, naj Bog bogato povrne na njemu lasten na?in.
APR
6
2009
Oznanila na cvetno nedeljo

Hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu in prišli na Žalostno goro, nekateri že med tednom, ve?ina pa v?eraj, da bi cerkev, svete štenge, cesto in okolico uredili, pospravili in pripravili za bogoslužje, s katerimi za?nemo na Žalostni gori z veliko no?jo. Posebej se zahvalim soseski svetega Roka in Martinji vasi, ki sta bili kot prvi na vrsti za to spomladansko urejanje. Na voljo je nova številka Župnijskega glasa z razporedom svetih maš do 30. aprila. Ker je to prazni?na številka, poleg rednih rubrik prinaša nekaj koristnih obvestil in voš?ilo slovenskih škofov... več
MAR
28
2009
Umrl je g. Franc Kuhar, SDB

V bolnišnici na Golniku je v torek, 24.3.2009, dober mesec po izpolnjenem 90. letu življenja, umrl salezijanski duhovnik Franc Kuhar. Ve? kot polovico svojih duhovniških let (64) jih je preživel med katoliškimi kristjani v diaspori Srbije in ?rne gore, druga pa v salezijanskih skupnostih in župnijah v rodni Sloveniji, tudi v Mokronogu. V svojih spominih med drugim zapiše: "Bil sem trikrat v zaporu, prvi? 15 dni, drugi? 10, tretji? pa leto in pol. Tega se ni? ne sramujem. Za tisti ?as je to pomenilo, da si 'ta pravi'... več
DEC
29
2008
Napovedni koledar 2009

11. januar, lanski novokrš?enci 18. januar, seja ŽPS 01. februar, darovanje za razsvetljavo 01. marec, križev pot – sv. Rok 08. februar, predstavitev birmancev, križev pot – Sv. Vrh 06., 13., 20., 27. februar in 3. marec pobožnost na svetih štengah ob 17h 15. marec, seja ŽPS 28. marec, velikono?na spoved 10. april, predstavitev prvoobhajancev 18. april, celodnevno ?eš?enje 19. marec, žegnanje, sv. Miklavž 26. april, blagoslov konj na Gori 03. maj, žegnanje pri sv... več
DEC
10
2008
Spremenjen urnik SPOVEDOVANJA

Boži?no spovedovanje bo v naši župniji v SOBOTO, 14.12. 2008, ob 19. uri (in ne v nedeljo popoldan, kot je bilo to obi?ajno nekaj zadnjih let). Poleg tega bomo vsi dekanijski duhovniki na razpolago za sveto spoved tudi v nedeljo, 21. decembra, ob 17. uri v Trebnjem.
NOV
30
2008
"Okrog ogla" (269)

Stara krš?anska navada, da na tri svete ve?ere pokropimo in pokadimo svoje domove, ko gremo »okrog ogla« se v naši župniji, žal, nekoliko opuš?a. Povabim vas, da si pravo?asno oskrbite blagoslovljeno vodo in kadilo. Ko boste delali na?rt za skupno praznovanje, si vzemite ?as tudi za kropljenje hiše. Tudi to je eden od na?inov, kako kristjani prosimo za Božji blagoslov in varstvo v novem letu.
NOV
9
2008
Zahvala gospodu Cirilu Janeži?u

Najve?ji letošnji župnijski projekt, obnovo notranjš?ine romarske cerkve na Žalostni gori, smo pripeljali do sre?nega konca. Za vsa prizadevanja, koordinacijo obnove in veliko opravljenega dela na zahvalno nedeljo župnija Mokronog izreka PRIZNANJE IN ZAHVALO gospodu Cirilu Janeži?u.
Naj dobri Bog na priprošnjo Žalostne Matere Božje še naprej blagoslavlja
vsa Vaša prizadevanja za dobro.

V Mokronogu, 9. novembra 2008.

Klavdio Peterca, župnik in dekan
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>