novice in dogodki

strani 11 od 13

DEC
12
2009
Napovedni koledar 2010

10. januar, lanski novokrš?enci 24. januar, seja ŽPS 07. februar, darovanje za razsvetljavo 21. marec, predstavitev birmancev 26.februar, 5., 12., 19 in 24. marec pobožnost na svetih štengah ob 17h 07. marec, seja ŽPS 27. marec, velikono?na spoved 01. april, predstavitev prvoobhajancev 10. april, celodnevno ?eš?enje 11. marec, žegnanje, sv. Miklavž 26. april, blagoslov konj na Gori 02. maj, žegnanje pri sv. Florijanu 09. maj, seja ŽPS 16. maj, žegnanje, sv... več
DEC
1
2009
Oznanila na 1. adventno nedeljo

Danes popoldan ob 15. uri vsi lepo vabljeni na Mirno, kjer bomo na dekanijskem evharisti?nem dnevu prisluhnili priznanemu pridigarju jezuitu patru Tomažu Podobniku, zapeli litanije, prejeli evharisti?ni blagoslov in se nato s sve?kami v rokah v procesiji podali na kraj, kjer so našli umorjenega svetniškega kandidata Lojzeta Grozdeta. On je ?isto konkreten zgled mo?i, ki jo daje življenje iz evharistije, o kateri je rekel, da je sonce njegovega življenja. Res lepo, lepo vabljeni v ?imve?jem številu Novo cerkveno leto, ki ga za?enjamo z današnjo 1... več
NOV
22
2009
Dekanijski evharisti?ni dan

Vzdušje in priprava na evharisti?ni kongres se stopnjujeta. Za?eli smo s povabilom k poglobljenemu odnosu do evharistije. Dejavnim sodelovanjem pri sveti maši. Doslednostjo v drobnih stvareh; poklek, glasna molitev, petje ... Dobri pripravi na sveto obhajilo. Zahvali po obhajilu. Krajših obiskih Najsvetejšega. Temu smo dodali razli?ne pobude po župnijah. Zbiranje evharisti?nega šopka. Molitvene ure. Zdaj je pred nami dekanijski evharisti?ni dan, nato škofijsko evharisti?no slavje, na koncu vseslovenski evharisti?ni kongres... več
OCT
24
2009
Bogoslužni red na praznik vseh svetih 2009

Ker je letos zapovedani praznik vseh svetih na nedeljo, bomo bogoslužje oblikovali po slede?em urniku:

ob 8.00. uri bo v farni cerkvi prva sveta maša,

od 10.00. uri bo v farni cerkvi druga sveta maša,

ob 12.30. uri bodo na Svetem Vrhu molitve na pokopališ?u,

ob 15.00. uri bodo v Mokronogu molitve na pokopališ?u,

ob 16.00, uri bodo pri svetem Križu molitve na pokopališ?u

in ob 17.00. uri bo pri fari molitev rožnih vencev za rajne.
OCT
5
2009
Nagovor ob mašniškem jubileju g. Antona Maroše

SPOŠTOVANI GOSDPOD TONE! Lepo pozdravljeni v mokronoški župniji v zavetju Sv.Tilna in Žalostne Matere Božje. Danes skupaj z nami obhajate 40-letnico duhovništva. 40 let ni slišati malo, pa vendar so hitro minila. Mineva že 28.leto odkar ste bili župnik v naši župniji, a je Bog je želel, da ste danes zopet med nami in tako skupaj praznujemo vašo duhovniško pot. Rodili ste se 16.1.1942 v vojnem ?asu v Melincih. V noviciat ste vstopili 15.8.1958 na Reki, prve zaobljube ste imeli leta 1959... več
AUG
31
2009
Verou?ni urnik 2009/10

1. RAZRED PETEK 17.45
2. RAZRED PETEK 17.00
3. RAZRED PETEK 12.00
4. RAZRED PONEDELJEK 7.30
5. RAZRED PONEDELJEK 12.15
6. RAZRED PONEDELJEK 13.00
7. RAZRED PETEK 14.00
8. RAZRED PETEK 14.00
9. RAZRED PETEK 14.45
MLADINA PETEK 19.00
JUN
29
2009
Poletni urnik svetih maš

V ?asu po?itnic in dopustov imamo ute?en red svetih maš. Ker je zjutraj bolj hladno, imamo ob torkih (7-ih), ?etrtkih (7-ih) in sobotah (ob 8-ih na Svetem Vrhu) sveto mašo zjutraj. Ob ponedeljkih, sredah in petkih je sveta maša zve?er - ?e je na podružnici, je praviloma ob 19. uri, pri fari pa obi?ajno ob 20. uri, vedno je treba upoštevati razpored, ki je objavljen v Župnijskem glasu. Ob nedeljah med 15. julijem in 15. avgustom je tako kot v sosednjih župnijah samo ena sveta maša, in sicer ob 8... več
JUN
15
2009
Birmanska devetdnevnica (14.6 -24.6.)

Pred nami je sveta birma. Ker je birma župnijski praznik je prav, da tudi v ?asu neposredne priprave na birmansko slovesnost s svojo molitvijo in udeležbi pri sveti maši sodeluje vse župnijsko ob?estvo. Vabljeni torej k devetdnevnici, ki bo med tednom vsak ve?er ob 19. uri v farni cerkvi. Birmancem, njihovim staršem, bratom in sestram in drugim sorodnikom, zlasti botrom, ki niso od dale?, tistim, ki so iz naše župnije pa brez izjeme, se zato pridružite tudi drugi farani v ?im ve?jem številu... več
APR
27
2009
Pot romarjev (275)

V nedeljo, 3. maja, vabljeni na 14. tradicionalno romanje po poti romarjev od Žalostne preko Vesele Gore na Zaplaz. Pot za?nemo z blagoslovom romarjev ob 6.30 na Žalostni gori. Komur je lažje, se skupini lahko pridruži tudi med potjo: pri sv. Roku, v Šentrupertu, na Brglezu … Na Zaplazu bo sveta maša popoldne ob 14. uri. Podrobnejši program romanja z voznim redom avtobusov, ki bodo vozili iz Zaplaza na izhodiš?ne to?ke pohoda, je v prilogi tega Glasa.
APR
6
2009
Razpored ?eš?enja na celodnevno ?eš?enje

CELODNEVNO ?EŠ?ENJE je lepa priložnost, da poživimo svojo vero v Presveto Evharistijo. Ta dan naj bi zagotovo vsak veren kristjan prišel vsaj k eni sveti maši in k uri molitve. V pomo? naj vam bo razpored po soseskah, pridete pa lahko kadar koli, ne samo takrat, ko je na vrsti vaša podružnica. Ob sklepu nas bo nagovoril gospod kanonik France Dular, ki ga mnogi poznate, saj je nekaj ?asa prihajal v Mokronog. Vabljeni! od 8.00 do 9.00: Hrastovica, Bruna vas, Most od 9.00 do 10.00: Martinja vas, Puš?ava, Slepšek od 10... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>