novice in dogodki

OCT
27
2007
252. Družinsko ognjiš?e - Verna in neveren...

Dva, ki hodita skupaj, se za?neta o vsem veliko pogovarjati. In nekega dne ugotovita, da se v eni stvari zelo razlikujeta. Oba sta namre? upala, da bosta našla ?loveka, s katerim si bosta lahko delila tudi najgloblje misli in vzgibe srca in ravno v tem se veren(a) in neveren(a) bistveno razlikujeta.

Na za?etku naj takoj povem, da vprašanje veren ali neveren nikakor ni obrobno. Pri odnosu, ki naj bi bogatil življenje v dvoje, gre za sorodnost in dopolnjevanje, ne pa za nasprotje ali celo izklju?evanje. Marsikateri zakonski par bi vedel povedati, da v zakonu oba zelo trpita, ker na podro?ju vere nista usklajena.
Ve?krat se zgodi, da neverni re?e vernemu, da ga njegova vera ni? ne moti in da ga ne bo motil pri izpolnjevanju njegovih verskih dolžnosti. Ta navidezna širina je v resnici znamenje ozkosti. Pravilno bi bilo: »Ljubim te in spoštujem tvoj notranji svet. Prav zato me zanima, kdo je pravzaprav ta Bog in zakaj ti tako veliko pomeni. Razloži mi. Povabi me v svoj svet vere. Jaz ti bom po svojih mo?eh poskušal predstaviti svoj svet nevere.«

Lahko se zgodi, da oba ostaneta vsak pri svojem. Spoštujeva drug drugega in zato bi ne smelo biti pretežko živeti skupaj kljub tej razli?nosti. Da – to bi morda bilo celo v?asih lahko res, ?e otroci, ki bodo prišli, ne bodo želeli imeti staršev, ki se v velikih življenjskih vprašanjih strinjata. Kdo in v kakšno smer jih bo vzgajal? To bi nujno morala raz?istiti pred zakonom. Pa ne gre zato, kdo bo popustil, za tako velika vprašanja, kot je vprašanje vere, morata zaro?enca poiskati skupni imenovalec.
Iskrena želja, odkriti resnico in živeti pristno ljubezen je najboljše jamstvo, da bosta fant in dekle odkrila Boga, ki je resnica in ljubezen. Veliko parov je odkrilo in poglobilo svojo vero prav v mesecih priprave na zakon.
Zakaj se jim ne bi pridružila tudi vidva?
nazajnazaj