novice in dogodki

SEP
2
2012
Leto vere (326)

Letos mineva 50 let od začetka 2. vatikanskega koncila in 20 let od izida Katekizma Katoliške Cerkve. Papež Benedikt XVI. je ob tej obletnici z apostolskim pismom »Vrata vere« razglasil Leto vere in nas povabil, da bi obe obletnici bili spodbuda in obogatitev za naše redno pastoralno delo, ki ga določata novo veroučno leto, pastoralno leto in slovenski pastoralni načrt. V apostolskem pismu je rečeno, naj bi v tem času pogosteje vzeli v roke dokumente 2. vati-kanskega koncila, ki so velik Božji dar Cerkvi in so v teh 50 letih dodobra prevetrili duhovno podobo Cerkve in naše krščansko življenje. Obletnica izida Katekizma Katoliške Cerkve pa je tudi priložnost, da odkrivamo duhovno bogastvo tega priročnika, da z njim bogatimo našo katehezo in naše oznanjevanje ter pomagamo reševati mnoge težave, ki izvirajo iz pomanjkljive verske izobrazbe
nazajnazaj