novice in dogodki

MAY
1
2012
Sveti Vincencij (321)

Sveti mučenec Vincencij je zaščitnik vinogradov, vinogradnikov in vinarjev. Goduje 22. januarja in po stari navadi se takrat začne delo v vinogradu. Kot veste, imamo v naši župnijski cerkvi na stranskem oltarju relikvije svetega Vincencija. Površni opazovalec bi morda mislil, da gre le za kip tega mučenca, ki je - za razliko od drugih kipov - položen v stekle-no krsto in oblečen. Toda ne. Ta kip je pravzaprav relikviarij. V glavo tega kipa je vdelan del lobanje tega svetnika, prav tako so relikvije (koščki svetnikovih kosti) vdelane v lesene roke in noge. Manjša steklena posodica, v kateri so bile prav tako relikvije, se je v teku let razbila. Svetniške relikvije pa so zdaj tudi v škatlici, ki jo ima svetnik v roki. Letos je bil relikviarij v celoti obnovljen. To je lepa priložnost, da poživimo češčenje tega svetnika in si preberemo kakšno stran iz Župnijske kronike.
Župnijska kronika za leto 1929 hrani daljši zapis o obnovi relikviarija svetega Vincencija. V kroniko so prepisali prvotno listino, ki so jo našli, ko so odprli relikviarij, in prepis latinske listine, ki so jo dodali, ko so relikviarij obnovili..
»V župni cerkvi je oltar svetega Janeza Krstnika. Na tem oltarju je bil relikviar sv. Vincencija mučenika. Vse je bilo v zelo slabem stanju. Relikviar se je poslal začetkom maja v samostan Notre Dammes v Šmihelu, da svetca na novo lepo opravijo. Sedaj je pa res lep. Kakor živ leži na blazinah. Glava je iz mase v sredi pa ima pravo lobanjo svetnikovo, druge kosti so vdelane v lesene roke in noge. Sestre so delo naredile zelo lepo.
22. junija 1929 se je pripeljal ob 16 1/2h z avto iz Ljubljane presvetli knez in škof Dr. Anton Bonaventura Jeglič vizitirat faro in birmovat. Trg ga je sprejel lepo, pozdravili so ga šolarji, Orli, mladci, dekleta Marijine Družbe in Tretji red. V šoli so še kar precej znali.«
Svetnika so v slovesni procesiji, ki jo je vodil knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič, 23. junija 1929, prenesli iz Žalostne gore v farno cerkev. Tam je bila nato sveta birma.
nazajnazaj