novice in dogodki

MAY
1
2012
Napisali so (321)

Pomanjkanje resničnih vrednot je tako akutno, da o njej govorijo tako levi kot desni, cerkveni in laični, naši in vaši krogi. Govorjenje o pomanjkanju vrednot je toliko bolj paradoksno, ker se nikoli ne pove, katere vrednote manjkajo, in obenem zasmehuje in sistematično uničujejo prav vrednote.
Dejansko živimo v družbi, ki poveličuje posameznika in njegov osebni interes brez ozira na druge. V taki družbi pa bogataši in drugi lobiji brez težav okrepijo svoje privilegije, ljudstvo, raja, pa obuboža do neslutenih človeških in materialnih razsežnosti.
Težava z vrednotami je, da so »stranski produkt vzgoje«. Vrednote osvojimo počasi in z velikim naporom. Vzgoja za vrednote zahteva družino, angažirane starše, osebni pristanek in spoznanje, ter družbeno soglasje. Ko umanjka katerikoli od naštetih stebrov, si težko osvojimo kreposti, ki so osebna in trajna pripadnost vrednotam. In v Sloveniji ni družbenega soglasja o vrednotah, ki nam manjkajo.
Osebnih drž ne moremo zapovedati, zato so po naravi stvar osebne svobode. Lahko jih vzgajamo, tudi pohvalimo, a prisiliti nekoga, da bi jih sprejel za svoje, ne moremo. Poštenosti ne more zapovedati niti Bog. In je tudi ne. Njegova zapoved se glasi: »ne kradi« ali pa »ne laži« oz. »ne ubijaj«. Ko zapovedi prehajajo v pozitivno obliko, torej »ljubi« ali »naredi bližnjemu, kar hočeš, da bližnji naredi tebi«, se Bog postavi za vzor in merilo, ko pravi »ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil«. To je edina prava krščanska zapoved. Ostale si delimo z drugimi vera-mi in ljudmi.
Andrej M. Poznič)
nazajnazaj