novice in dogodki

FEB
28
2011
Župnijske finance (304)

V teh dneh ljudje, razumljivo, pogosteje sprašujejo, kako je s cerkvenimi financami. Nekatere zanima, ali so v Mariboru zapravili tudi 'naš denar'. Drugi so pri-šli do sklepa: Nič ne dam več za Cerkev, saj vidite kako delajo z denarjem. Poglejmo na kratko, kako je s to stvarjo.
Vsaka pravna oseba znotraj Cerkve ima lastne finance. To v praksi pomeni, da se pri nas nič ne pozna, če npr. nekdo podari veliko vsoto denarja kateri od sosednjih župnij, škofiji ali kakšnemu samostanu. Tudi finančni dolg Mariborske škofije ni naš dolg. Naše župnije ne zadeva. Nič ne bomo plačali in ničesar nam ne bodo vzeli. Mi imamo to, kar zberemo sami. Nekoč sem to že ilustriral s slikovito podobo: Če ima župnija Zlati Vrh tako dobre dohodke, da si lahko privošči celo zlato opremo veroučne učilnice, to še ne pomeni, da bodo v župniji Blatni Dol sploh lahko opremili učilnico ... Mokronog ni ne Zlati Vrh in ne Blatni Dol! Po dohodkih smo v srednji tretjini manjših župnij.
Kakšni so župnijski dohodki? Reden župnijski dohodek so pušice in nabirke, morebitne najemnine, donacije, prihodek od gozda ipd. in namenski darovi posameznikov. Pri nas je nedeljska pušica okrog 100, ofer pa okrog 700 evrov. Na podružnicah so ob žegnanju ofri zelo različni: od 200 do 500 evrov. Najemnino dobimo za štiri travnike in bazno postajo. Drugih rednih dohodkov nimamo.
Kakšne so naše obveznosti do škofije? Naprej oddamo eno pušico na mesec bodisi namensko: za pastoralno izobraževanje (februar), za semeniški sklad (marec), za vzdrževanje svetih krajev (darovi pri božjem grobu), nabirko za socialno zavarovanje duhovnikov (maja), Petrov novčič (pušica na praznik Petra in Pavla), nabirko za Zaplaz (junij), nabirko za Baragov zavod (september), nabirko misijonske nedelje, 2/3 nabirke za Karitas, bodisi kot prispevek župnije za škofijo (januarja, aprila, junija, avgusta, novembra in decembra). Lani smo oddali za vse to skupaj 1.470 evrov.
V Vatikan seveda ne dajemo ničesar, pa tudi Vatikan nam ne daje ničesar.
Skratka. V Mariborski škofiji našega denarja niso zapravili in kdor bo pri nas nehal dajati denar, ne bo s tem 'kaznoval' Mariborske škofije za njihove nepravilnosti, ampak domačo župnijo. Veste, da nisem nikoli 'navijal za denar'. Končno sami vidite, kaj je treba narediti. Kolikor smo mogli, toliko smo delali in tako bo tudi v prihodnje. In v resnici nihče ne more reči, da pri nas z denarjem nismo delali gospodarno. Vsak evro ste nekateri dodatno oplemeniti tudi z udarniškim delom in strojnimi urami, zato je toliko narejenega. Ponovno: hvala za vso pomoč!
nazajnazaj