novice in dogodki

FEB
8
2011
Verska statistika 2010 2/2 (303)

5. Gospodarstvo
Prispevki posameznikov, darovi 'namesto cvetja na grob', sredstva, zbrana pri rednih mesečnih nabirkah in iz drugih virov, smo v letu 2010 porabili v glav-nem za odplačilo stroškov obnov prejšnjih let. Kot veste, nam vsako leto 'malo striže', zato se letos zaradi negotove gospodarske situacije nismo odločili za večja dela. Nismo pa povsem mirovali:
Uspeli smo dokončati obnovo cerkve svete Ane, ki je zdaj sanirana od temeljev do strehe, in to zunaj in znotraj. Opravljeno je bilo res veliko delo, posebej za tako majhno sosesko.
Na Žalostni gori smo nadaljevali z nabavo reflektorjev in drugih svetlobnih teles po projektu ing. Ušaja. Pri tem nam je uspelo na razpisu pridobiti tudi občinska sredstva.
V župnijski pisarni smo laminat zamenjali s ploščicami. Pisarna je na novo prebeljena in je dobila dodatne omare. V župnišču smo zaradi ponavljajočih se vlomov namestili tehnično varovanje, kamere in alarm, za kar je bil porabljen božični ofer.
Nad hlevom smo naredili Grozdetovo dvorano, ki je že gostila dekanijsko srečanje ŽPS in miklavževanje.
Oltarna slika sv. Tilna iz farne cerkve – nekateri menda sploh niste opazili, da je ni v cerkvi - je zdaj na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in tam čaka obnove. To seveda za seboj potegne obnovo glavne-ga oltarja. Zato bomo novo triletno akcijo namenili za obnovo glavnega oltarja v farni cerkvi. Več o tem pa v Župnijskem glasu.
Ker nismo mogli dobiti republiških sredstev za obnovo glavnega oltarja na Žalostni gori, bo v novem letu zdaj na vrsti obnova notranjščine cerkve sv. Križa.

Zahvala
Ob koncu tega pregleda dela v letu 2010 bi se rad zahvalil vsem, ki čutite z župnijo. Brez prostovoljcev in udarniškega dela bi naredili precej manj, kot naredimo, saj so naša finančna sredstva omejena. Hvala občini, ki sofinancira nekatere naše projekte. Od občinskih svetnikov pa zdaj že nekaj let zaman čakamo, da bi cerkve razglasili za kulturne spomenike, saj ima ta status zdaj samo Žalostna gora. Brez tega statusa pa ni mogoče kandidirati na noben razpis. Zahvala ključarjem, čistilkam, krasilkam, mežnaricam, članom ŽPS, zvonarjem, molitveni skupini in vsem, ki kakor koli pripomorete k življenju župni-je. Naj Bog na priprošnjo svetega Tilna vsem obilno povrne z večnimi darovi.
nazajnazaj