novice in dogodki

NOV
8
2010
Rojeni za svetost (299)

Ob svetnikih se začenjamo zavedati, da smo vsi rojeni za svetost. Da je to najpomembnejše v življenju. Naša najpomembnejša skrb – ko pravi tudi Jezus: »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi …«
Najpomembnejše vprašanje torej ni: kako je z mojim zdravjem, koliko let življenja mi še ostane?
Najbolj pomembno vprašanje je: »Kaj nastaja iz mene? V kakšnega človeka se razvijam, kako same-ga sebe vzgajam? Kaj postajam? Dober ali slab človek?!«
Ljudje se dostikrat vznemirjamo zaradi prvega sivega lasu ali prve gube na obrazu. Kako malo pa se, žal, vznemirjamo zaradi kakšne svoje zasužnjenosti grešni sebičnosti, samopašnosti, napuhu, oholosti. Svojo skrb usmerjamo v nepravo smer.
Svetniki nam sporočajo, da največja in prava sreča ni tisto, kar danes ljudje najbolj cenijo in iščejo. Jezu-sovo evangeljsko pojmovanje sreče je čisto nasprotje od tistega, kar ima za srečo in blagor sodobna kultura, kajti blagri izhajajo iz prepričanja, da tisto, kar imajo ljudje največkrat za najpomembnejše, sploh ni najpomembnejše in zato ni osrečujoče. Ni najpomembnejše bogastvo, zdravje, dolgo življenje, uspešnost, kariera, ugled … Kajti rečeno je: Blagor tistim, ki se znajo posvetiti nečemu velikemu onstran tega, k čemur nas navaja človeška narava.
nazajnazaj