novice in dogodki

NOV
8
2010
Škofovo pismo ob zahvalni nedelji (299)

»Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, h kateremu ste bili poklicani v enem telesu, in hvaležni bodite« (Kol 3,15).
Apostol Pavel nas v številnih svojih pismih, tudi v Pismu Kološanom, spodbuja k hvaležnosti. Zahvalna nedelja, v času pobiranja še zadnjih sadov zemlje, nas še posebej spomni, da smo dolžni zahvalo Bogu Stvarniku, od kogar »prihaja vsak dober dar in vsa-ko popolno darilo« (Jak 1,17). On nas s svojo neizmerno dobroto vedno znova preseneča z novimi milostmi in sadovi zemlje. Bogu hvala za leto izrednih milosti škofijskega evharističnega dne in vseslovenskega evharističnega kongresa, za prvega blaže-nega mučenca Alojzija Grozdeta ter za nove duhov-ne poklice. Zahvaljevati se moramo celo za različne preizkušnje, ki jih Bog obrača v dobro, ko nam odpira oči in širi srce za razne stiske bližnjega.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter vsem škofijskim in župnijskim sodelavcem v Gospodovem vinogradu, da darujete svoje sposobnosti, čas in dobrine za skupne naloge v škofiji in po župnijah. V letu dobrodelnosti velja zahvala zlasti vsem, ki v okviru Karitas ali župnijskih pastoralnih svetov skrbite za pomoč ubogim vseh vrst. Hvala za vso pomoč v času poplav, za vse škofijske in župnijske nabirke.
On, ki vidi v srce in tudi vse, kar človeške oči ne zaznajo, naj vam povrne z večnimi darovi. Na vse kličem obilen Božji blagoslov!

+Andrej Glavan, škof
nazajnazaj