novice in dogodki

JAN
14
2008
Priprava na zakon

Kaj je priprava na zakon in zakaj je potrebna?
Ko vstopamo v zakon, vstopamo v odnos, ki lahko (pre)živi le tedaj, ?e ga oba zakonca odgovorno negujeta. Na te?aju priprave na zakon o dinamiki življenja v zakonu na podlagi svojih osebnih izkušenj spregovorijo zakonci (najine vrednote in duhovnost, komunikacija, vzgoja...), o vsem, kar zadeva zakrament svetega zakona oziroma cerkveno poroko pa duhovnik. Te?aj je priložnost, da se zaro?enci o temah, ki jih zanimajo, z voditelji te?aja pogovarjajo, predvsem pa jim odpre nova obzorja za njihov medsebojni pogovor, ki je temelj njune priprave.

Dekanija NOVO MESTO
Kje in kdaj:
Škofijski prostori, dvorana, Kapiteljska 1
Te?aj poteka v petek in soboto z za?etkom ob 16. uri ter v nedeljo ob 9. uri.
• 18. — 20. januar
• 22. in 23. februar (intenzivni vikend: petek od 17. do 21.30, sobota od 9. do 12. in od 15. do 20.30)
• 7. — 9. marec
• 18. — 20. april
• 6. - 8. junij
• 5. — 7. september
• 14. - 16. november
Kontakt: 07 33485 00

Dekanija KO?EVJE
Kje in kdaj:
Župnijski urad Ko?evje, Trg sv. .Jerneja 3
Dve zaporedni soboti in nedelji, za?etek ob 18h
• 6., 7. in 13., 14. oktober
Kontakt: 01 89507 10

Dekanija LESKOVEC
Kje in kdaj:
Župnijski urad Leskovec, Greben?eva 1
• 15., 16., 17. in 22., 23., 24. februar ob 19h
Župnijski urad Kostanjevica, Oražmova 25
• 6., 7., 8. in 13., 14., 15. junij ob 19h
Župnijski urad ?atež ob Savi, Rimska 12
• 10., 11., 12. in 17., 18., 19. oktober ob 19h
Kontakt: 07 49 87 026

Dekaniji TREBNJE in ŽUŽEMBERK
Kje in kdaj:
Župnijski urad Šentrupert, Šentrupert 20
Te?aj poteka dvakrat letno tri zaporedne vikende.
Sobota ob 18h, nedelja ob 8h
• 16., 17., 23., 24. februar in 1. marec
• 15., 16., 22., 23. 29. november
Kontakt: 07 3040038

Dekanija ?RNOMELJ
Kje in kdaj:
Župnijski urad ?rnomelj, Ulica Mirana Jarca 5
• 29. februar od 16h - 21.30
• 1. marec od 9h-21h
• 26. september od 16h - 21.30
• 27. september od 9h - 21h
Kontakt: 031 289 500
Prispevek za kritje strokov te?ajev je 20 EUR na par.

E priprava na zakon

E-priprava obsega sodelovanje v internetni skupini, skupni vikend in zaklju?no sre?anje. Internetna skupina je zaprtega tipa: sodelujejo samo tisti pari, ki so vklju?eni, ter voditelji: zakonski par in duhovnik oziroma redovnica. E-priprava poteka redno tedensko, v ?asovnem obdobju štirih mesecev. Kmalu po za?etku priprave je skupni vikend, na katerem se udeleženci sre?ajo v živo in poglobijo klju?ne vsebine priprave. Ob zaklju?ku vsaka skupina po dogovoru organizira zaklju?no sre?anje.

1. termin:
• za?etek priprave: 9. november 2007
•vikend: 4. do 6. januar 2008 (Sveti Duh pri Škofji Loki)
• rok za prijave: 2. november2007

2. termin:
• za?etek priprave: 18. januar 2008
• vikend: 7. do 9. marec 08 (Vipavski Križ)
• rok za prijave: 11 januar 2008

3. termin:
• za?etek priprave: 9. marec 2008
•vikend: 27. do 29. april 08 (Celje)
• rok za prijave: 29. februar 2008
• Termin pripravljamo v sodelovanju z Domom Sv. Jožef iz Celja.

4. termin:
• za?etek priprave: 16. maj 2008
• vikend: 4. do 6. julij 2008 (Log pod Mangartom)
• rok za prijave: 9. maj 2008

Ve? informacij na:
http://www.iskreni.net/e_solaza_zakon

Šola za zakon

Šola za zakon je na?in priprave na zakon, ki poteka v obliki sre?evanja skupine vsakih 14 dni. Ne gre torej za predavanja, ki jih udeleženci pasivno poslušajo, ampak za aktivno delo v skupini, kjer vsak dejavno sodeluje.

Kje in kdaj
Župnijski urad Pre?na, Pre?na 10
Šola se za?enja dvakrat letno in traja 6 mesecev, vsako prvo in tretjo soboto (ali nedeljo) v mesecu.
• 1. termin: 2. februar ob 16h
• 2. termin: 4. oktober ob 17h
Kontakt in prijava 041 552 829 ;1

Kam po poroki?

Zakonske skupine

Zakonske skupine so oblika združevanja in povezovanja zakoncev ene župnije ali zakoncev iz ve? župnij. Osnovni namen povezovanja zakoncev je ohranjanje trdne zakonske zveze in družine kot vrednote oziroma ohranjanje družine kot osnovne celice družbe in Cerkve. V zakonskih skupinah zakonci drug drugega bogatijo, se spodbujajo in si nenehno prizadevajo za rast dobrih medsebojnih odnosov.

Najina pot, info:
p. Benedikt Lavrih, Zrinjskega 9, Ljubljana;
e-pošta: beno.lavrih@rkc.si
tel.: 01 4383984 ali 041/264 800

Družina in življenje, info:
Vilma in Dani Siter,
Greben?eva c. 4, Leskovec;
e-pošta: siter.dani@siol.net
tel: 07 49035 51 ali 041 770 200

Šola za starše

Šola za starše je izziv in možnost vseživljenjskega izobraževanja, u?enja sodelovanja pri vzgoji razli?nih strani, osebnega zorenja, u?enja komunikacije ter preventivno vzgojnega dela.
Zakonski in družinski inštitut Novo mesto
Kapiteljska 2
tel.: 07332 11 33 au 031 489 309

Duhovne vaje

Duhovne vaje oziroma seminarji za zakonce so predvsem ?as (48 ur), ki ga zakonca podarita drug drugemu - se drug drugemu posvetita; ?as, ko naredita neke vrste inventuro; ?as, ko se med seboj pogovarjata o stvareh, za katere sredi prenatrpanega delovnika ne najdeta ?asa ... Nekatere duhovne vaje vodijo duhovniki (Najina pot), druge pa zakonski pari sami (Družina in Življenje). Duhovnik, ki je prisoten na duhovnih vajah, je vedno na razpolago za osebni duhovni pogovor (spoved), mašuje in vodi slovesnost obnovitve poro?nih obljub.

Družina in življenje

Temeljni vikend seminar za zakonce ZAKONCA NA SKUPNI POTI:
• 1 termin: 7.- 9. marec 2007,
Ankaran, Debeli rti?
• 2. termin: 17.- 19. oktober 2007,
Ankaran, Debeli rti?
Družina in življenje, info:
Greben?eva c. 4, Leskovec;
e-pošta: siter.dani@siol.net
tel: 07 490 35 51 ali 041 770 200
www.diz.si
Najina pot, info:
p. Benedikt Lavrih, Zrinjskega 9, Ljubljana;
e-pošta: beno.lavrih@rkc.si
tel.: 01 4383984 ali 041 264 800
(žpk)
nazajnazaj