novice in dogodki

NOV
22
2009
Mikavno pri?akovanje (Uvodnik 284)

Eno najlepših ?loveških izkustev je pri?akovanje. Pogosto je celo lepše od izpolnitve. Ali ni otroštvo tako lepo prav zato, ker otrok vedno nekaj pri?akuje in si to v domišljiji naslika v najlepših barvah in podobah? Kakšen žar je v o?eh otrok, ko ?akajo Miklavžev prihod.
Žar v o?eh! Pretresljivo je opazovati pri?akovanje odraslih. Pogosto opaziš za oknom ali na balkonu ?loveka, ki gleda iz svoje osamljene sobe in nekoga pri?akuje, v?asih dneve, tedne, mesece … Spet drugi strmijo v prazno, ker ne pri?akujejo nikogar ve?.
Za?enjamo advent, ki je resni?ni prihod. ?e bomo pri?akovanje presko?ili in za?eli takoj praznovati, bo šlo sporo?ilo praznika mimo nas. Taki prazniki pustijo okus praznine in nepotešenosti. Boži? za?nemo praznovati takrat, ko na adventnem vencu prižgemo zadnjo sve?o.
?e imamo neprijeten ob?utek, da smo v iztekajo?em se letu najve?krat zapirali vrata pred Gospodom, je zdaj ?as, da to popravimo. Morda so te?aji naših sr?nih vrat zarjaveli in sami nimamo dovolj mo?i, da bi jih odprli Prihajajo?emu? Le malo dobre volje potrebujemo in eno od poti, ki nam jih je ponudil Jezus: sprava z Bogom in z ljudmi, molitev, dobra dela, miloš?ina … Ali preprosto odziv na povabilo in opozorilo Janeza Krstnika: Pripravite pot Gospodu! Spreobrnite se!
nazajnazaj